Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Kępicach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Burmistrz Kępice ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Kępice przy ul. Plac Wolności


UM/MK/72241-14/08 Kępice , 24 - 08 - 2009 r.

Burmistrz Kępice ogłasza I przetarg

ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Kępice

Lp.

Nr dz.

Pow. dz w m2

Nr KW

Położenie, opis

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowa-nia

Cena wywoławcza

Forma sprzedaży

Uwagi

1.

25

1123

10181

Kępice ul. Plac Wolności

Nieruchomość położona na niewielkim osiedlu domów jednorodzinnych wolnostojących w pobliżu przedszkola, w sąsiedztwie lasu. Działka posiada bezpośredni dostęp do drogi gminnej gruntowej.

Posiada kształt prostokąta. Istnieje możliwość podłączenia do sieci elektrycznej i wodno-kanalizacyjnej.

Budownictwo mieszkaniowe

jednorodzinne

35.000,00

własność

Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 22%

Szczegółowe informacje dotyczące w/w nieruchomości oraz regulamin przetargu, dostępne są w Urzędzie Miejskim w Kępicach ul. Niepodległości 6 pok. Nr 105.

Ogłoszenie o przetargu zostało umieszczone na stronie internetowej urzędu www.bip.kepice.pl.

Przetarg odbędzie się dnia 25 września 2009 r. o godz. 1000 w sali nr 105a Urzędu Miejskiego.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w kwocie 3.500,00 i płatne jest gotówką w kasie UM Kępice lub przelewem na konto: B.S Ustka o/Kępice nr 10 9315 1043 0040 3768 2000 0030 najpóźniej do dnia 22.09.2009 r.(liczy się data wpływu środków pieniężnych na koncie).

Wadium wpłacone przez uczestnika ,który przetarg wygrał zostaje zaliczone na poczet ceny nieruchomości. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w Kancelarii Notarialnej w określonym dniu i godzinie, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Granice nieruchomości objętej przetargiem nabywca przyjmuje wg stanu przedstawionego na wyrysie z mapy katastralnej, a stan nieruchomości wg stanu na gruncie. Koszty związane z ewentualnym okazaniem granic geodezyjnych nieruchomości, w tym również wznowienia znaków granicznych ponosi nabywca nieruchomości.

Nabywca nieruchomości ponosi dodatkowe koszty związane z przygotowaniem dokumentacji do sprzedaży w wysokości 270,00 zł.

Zastrzega się prawo do odwołania przetargu z ważnych powodów.

REGULAMIN

I-go przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej według ewidencji gruntów jako działka nr 25 o pow.1123 m2 położonej w Kępicach przy ul.Pl.Wolności .

1.Ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone się na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Kępicach oraz umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Kępicach na stronach internetowych.

2.Przetarg przeprowadzi komisja ,którą Burmistrz Kępic wyznacza w składzie:

- Danuta Olejnik-Sokołowska - przewodnicząca komisji

- Irena Dzierżawska - członek komisji

- Jadwiga Roda - członek komisji

- Bogusława Wojtowicz - członek komisji

3.Przewodniczący komisji przetargowej otwiera przetarg, przekazując uczestnikom informacje o danych wymienionych w wykazie oraz cenie wywoławczej, obciążeniach nieruchomości, zobowiązaniach, których przedmiotem jest nieruchomość oraz skutkach uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości .

4.Z przeprowadzonego przetargu sporządzony zostanie protokół.

5.W przetargu mogą wziąć udział osoby fizyczne i prawne.

6.Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w kwocie i terminie podanym w ogłoszeniu o przetargu i przedłożenia komisji przetargowej przed otwarciem przetargu dowodu wniesienia wadium przez uczestnika przetargu oraz przedłożenie dokumentu tożsamości.

7.Ustala się następujące kryteria przeprowadzenia przetargu:

- licytacji podlega cena wywoławcza nieruchomości,

- o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej , z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych,

- potwierdzenie ostatecznie zaoferowanej kwoty następuje po trzykrotnym wywołaniu ceny przez przewodniczącego komisji,

- przetarg wygrywa uczestnik przetargu, który zaoferował najwyższą cenę,

- przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeśli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej,

8.Wygrywający przetarg ma obowiązek dokonać wpłaty wylicytowanej kwoty najpóźniej do dnia zawarcia aktu notarialnego.

9.Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w Kancelarii Notarialnej w oznaczonym dniu i godzinie organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy , a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

10.Osobom ,które nie wygrały przetargu wpłacone wadium zostanie zwrócone w całości po przeprowadzonym przetargu jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.

11.Wygrywajacy przetarg ponosi dodatkowe koszty związane z przygotowaniem dokumentacji do sprzedaży w wysokości po 270,00 zł oraz koszty związane z zawarciem aktu notarialnego.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Sieradzki 24-08-2009 14:16
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Danuta Olejnik-Sokołowska 24-08-2009
Ostatnia aktualizacja: - 24-08-2009 14:16