herb BIP - Urząd Miejski w Kępicach

www.kepice.pl

Zarządzenie Nr 73/2011 Burmistrza Kępic z dnia 20 czerwca 2011r. w sprawie terminu Składania wniosków na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej, klas I-III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia, klas III gimnazjum oraz uczniów słabo widzących, niesłyszących, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2011 r. - "Wyprawka szkolna" w roku szkolnym 2011/2012