herb BIP - Urząd Miejski w Kępicach

www.kepice.pl


Nr 72241-5/06 Załącznik nr 1

do zarządzenia nr 27/06 Burmistrza Kępic

z dnia 27.04.2006 r.

WYKAZ

nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Kępice

przeznaczonej do sprzedaży

Lp.

Nr dz.

Pow. dz w m2

Nr KW

Położenie, opis

Przeznaczenie nieruch. w planie zagospodarowania przestrzennego

Cena gruntów w złotych

Cena budynków w złotych

Forma sprzedaży

Uwagi

1.

270

1015

12053

Barcino ,gm. Kępice.

Nieruchomość leży przy wjeździe do wsi od strony Korzybia, przed pierwszymi zabudowaniami siedliskowymi, tuż za skrzyżowaniem drogi powiatowej Łosino-Barcino z drogą wojewódzką Warszkowo - Suchorze. Posiada kształt zbliżony do trójkąta prostokątnego leży w terenie płaskim przechodzącym w skarpę o skłonie północnym. Istnieje możliwość uzbrojenia w sieć elektryczna i wodną.

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna realizowana zgodnie z warunkami zabudowy ustalonymi w decyzji nr 8/2006 dla tej działki

7.200,00

----------

własność

Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 22%

Wykaz wiesza się na okres 21 dni .

Do dnia 08.06.2006 r. wnioski o nabycie nieruchomości mogą składać osoby, którym przysługuje roszczenie z mocy ustawy o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych przepisów, lub jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności nieruchomości przed dniem 05.12.1990 r. albo jego spadkobiercą.

ZARZĄDZENIE NR 27/ 06

Burmistrza Kępic

z dnia 27 kwietnia 2006 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej niezabudowanej,

przeznaczonej do sprzedaży.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142 poz.1591 z 2001 r. ze zmianami) oraz art. 11, art. 13 ust. 1, art. 27, art. 35 ust. 1 i 2, art. 37 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. Nr 46 poz. 543 z 2000 r. ze zmianami) i uchwały Nr V/49/2003 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 23 stycznia 2003 r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawienia lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata, uchwały Nr VI/54/2003 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 13 marca 2003 r. w sprawie zmiany uchwały nr V/49/2003 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 23 stycznia 2003 r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawienia lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata Burmistrz Kępic zarządza co następuje:

§ 1

Z zasobu nieruchomości Gminy Kępice przeznacza się do zbycia nieruchomość gruntową niezabudowaną wymienioną w wykazie stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Załączony wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sylwia Łepecka 27-04-2006 13:11
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 27-04-2006
Ostatnia aktualizacja: - 27-04-2006 13:11