herb BIP - Urząd Miejski w Kępicach

www.kepice.pl


Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 21/2006

Burmistrza Kępic

z dnia 14 kwietnia 2006 roku

w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy

na rok 2006

Na podstawie art. 186 ust. 1 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych / Dz. U. Nr 249 poz. 2104 oraz na podstawie upoważnienia Rady Miejskiej zawartego w § 13 uchwały Nr XLIII/278/2005 z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie budżetu gminy Kępice na rok 2006

z a r z ą d z a m, co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmian w układzie wykonawczym budżetu po stronie wydatków w związku ze zmianami dokonanymi w Uchwałą Rady Miejskiej Nr XLVII/311/2006 z dnia 14 kwietnia 2006r.

Zgodnie z załącznikiem nr 1

§ 2

Dokonuje się zmian w układzie wykonawczym budżetu po stronie wydatków

Zgodnie z załącznikiem nr 2

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w sposób zwyczajowo przyjęty i stanowi podstawę do korekty układu wykonawczego.

Załącznik nr 1

do Zarządzenia

Burmistrza Kępic

Nr 21/2006 z dnia 14.04.2006r.

Wprowadza się zmiany w układzie wykonawczym budżetu po stronie wydatków zgodnie ze zmianami dokonanymi Uchwałą Rady Miejskiej nr XVLII/311/2006 z dnia 14 kwietnia 2006r.

w zł

Dział

Rozdział

§

T r e ś ć

K w o t a

Zwiększenie

Zmniejszenie

801

900

80101

90015

6050

6050

OŚWIATA i WYCHOWANIE

Szkoły podstawowe

-wydatki inwestycyjne

jednostek budżetowych

„Przebudowa i

Rozbudowa Sz..P.

w Przytocku

GOSPODARKA

KOMUNALNA

I OCHRONA ŚRODOWISKA

Oświetlenie ulic, placów i dróg

-wydatki inwestycyjne

jednostek budżetowych

Budowa oświetlenia

ul. Kościelna i Leśna

363.240

70.000

OGÓŁEM

433.240

Załącznik nr 2

do Zarządzenia

Burmistrza Kępic

Nr 21/2006 z dnia 14.04.2006r.

Dokonuje się zmian w układzie wykonawczym budżetu po stronie wydatków;

w zł

Dział

Rozdział

§

T r e ś ć

K w o t a

Zwiększenie

Zmniejszenie

801

80101

80114

80195

4210

4210

4300

4410

4300

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Szkoła Podstawowe

jednostka - Sz.P. Kępice

-zakup materiałów

i wyposażenia

Jednostka -U.Miejski

Zespoły obsługi ekonomiczno-administr.

szkół

- zakup materiałów

i wyposażenia

-zakup usług pozostałych

-podróże służbowe

krajowe

Pozostała działalność

-zakup usług pozostałych

800

8.500

8.500

500

300

OGÓŁEM:

9.300

9.300

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sylwia Łepecka 24-05-2006 08:58
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 24-05-2006
Ostatnia aktualizacja: - 24-05-2006 08:58