Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Kępicach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Uchwała Nr II/17/2014 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 30 grudnia 2014, w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015. 2017-04-07 10:03
dokument Uchwała Nr II/16/2014 Rady Miejskiej w Kepicach z dnia 30 grudnia 2014, w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowychna rok 2015. 2017-04-07 09:59
dokument Uchwała Nr II/14/2014 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 30 grudnia 2014 r., w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych, lokali użytkowych i neruchomości stanowiących mienie Gminy 2017-04-07 09:24
dokument Uchwała Nr II/12/2014 rady Miejskiej w Kępicch z dnia 30 grudnia 2014 roku, w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kępice na rok 2015. 2017-04-07 09:00
dokument Uchwała Nr II/10/2014 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 30 grudnia 2014 roku, w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kepice na lata 2014-2043. 2017-04-03 13:44
dokument Uchwała Nr II/9/2014 Rady Miejskiej w Kepicach z dnia 30 grudnia 2014 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy Kepice na rok 2014. 2017-04-03 11:30
dokument Uchwała Nr I/7/2014 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 1 grudnia 2014 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na rok 2014. 2017-03-29 11:59
dokument Uchwała Nr I/6/2014 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 1 grudnia 2014 r., w sprawie zniesienia formy ochrony drzewa uznanego za pomnik przyrody położonego na terenie Nadleśnictwa Warcino, Leśnioctwo Żelice oddział 230 b - Gminy Kępice 2017-03-29 11:51
dokument Uchwała Nr XXXIX/344/2014 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 30 stycznia 2014r w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo swiadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 2014-02-19 10:13
dokument Uchwłą Nr XXXIX/345/2014 Rady Miejskiej w Kepicach z dnia 30 stycznia 2014r w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej, będących w zakresie zadań własnych 2014-02-19 10:10
dokument Uchwała Nr XXXIX/346/2014 Rady Miejskiej w Kepicach z dnia 30 stycznia 2014r w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania "Pomoc gminy w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 2014-02-19 10:09
dokument Uchwała Nr XXXIX/347/2014 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 30 stycznia 2014 r w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniajacego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 2014-02-19 10:07