Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Kępicach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Referat Finansowo-Budżetowy

W skład Referatu Finansowego - Budżetowego wchodzą następujące stanowiska pracy:

nr tel. 59 857 66-21

                          

 1. Skarbnik – kierownik referatu (SK) - Grzegorz Ożóg, wew. 54
 2.  Zastępca skarbnika, inspektor Anna Kaczmaryk wew. 19
 3. stanowisko ds. księgowości budżetowej, inspektor Wiśniewska Weronika. 52
 4. stanowisko ds. księgowości budżetowej, podinspektor Grażyna Olechnowicz wew. 32
 5. stanowisko ds. wymiaru podatku i opłat lokalnych, podinspektor Kamila Michlewicz wew. 27
 6. stanowisko ds. windykacji i podatku VAT, młodszy referent  Marcula Dominik wew. 53
 7. stanowisko ds. księgowości budżetowej, podinspektor Sylwia Dworszczak wew. 42, Stachyra Ewa wew. 23
 8. pomoc administracyjna, Iwona Bućko wew. 27
 9. stanowisko ds. spraw płac, referent Izabela Greber wew. 19

Do zadań i kompetencji Referatu Finansowo - Budżetowego należą w szczególności sprawy:

 1. opracowanie projektu uchwały budżetowej,
 2. opracowanie projektu uchwały dotyczącej procedury uchwalania budżetu oraz przyznawania dotacji dla organizacji pozarządowych,
 3. przekazywanie wytycznych do planowania budżetowego i wskaźników budżetowych,
 4. opracowywanie projektu szczegółowego podziału dochodów i wydatków – uchwalonych przez Radę,
 5. opracowywanie projektu rozdysponowania nadwyżki budżetowej,
 6. weryfikacja planów finansowych gminnych jednostek organizacyjnych,
 7. zapewnienie prawidłowego przebiegu wykonania budżetu,
 8. dokonywanie okresowych analiz realizacji budżetu oraz przedstawianie wniosków zmierzających do poprawy dyscypliny finansów publicznych, zachowania zasady równowagi budżetowej, organizacja i kontrola obiegu dokumentów finansowo-księgowych,
 9. przygotowywanie projektów uchwał Rady w sprawie dokonywania zmian w budżecie,
 10. przeprowadzanie kontroli gospodarczo – finansowych w jednostkach organizacyjnych oraz w jednostkach pomocniczych finansowanych z budżetu Gminy w zakresie prawidłowości i legalności operacji gospodarczych powodujących skutki finansowe, udzielanie instruktażu,
 11. kontrola i rozliczanie dotacji finansowych przyznawanych organizacjom pozarządowym,
 12. sprawowanie kontroli nad należytym wykonywaniem obowiązków przez głównych księgowych jednostek organizacyjnych,
 13. opracowywanie zbiorczych, okresowych sprawozdań finansowych i dokonywanie ich analiz,
 14. przygotowywanie decyzji dotyczących podatków i opłat, kontrola podatników w zakresie prawidłowości i rzetelności informacji składanych w deklaracjach podatkowych,
 15. rozpatrywanie odwołań, skarg i zażaleń w sprawach wymiaru podatków i opłat lokalnych,
 16. windykacja należności (upomnienia, tytuły wykonawcze),
 17. przygotowywanie propozycji w zakresie procedury rozpatrywania podań w sprawach odraczania, rozkładania na raty, umarzania lub zaniechania(poboru) wymiaru podatków i opłat lokalnych,
 18. przygotowywanie projektów uchwał Rady w sprawie wprowadzenia lub ustalenia wysokości podatków i opłat lokalnych w oparciu o obowiązujące przepisy,
 19. prowadzenie dokumentacji wymiarowej, rejestru przypisów i odpisów oraz ewidencji w zakresie łącznego zobowiązania pieniężnego rolników, podatku od nieruchomości,
 20. prowadzenie ewidencji wartości mienia Gminy,
 21. przygotowywanie dokumentacji przetargowej dotyczącej obsługi bankowej Urzędu i jednostek organizacyjnych Gminy,
 22. sporządzanie sprawozdawczości statystycznej w zakresie podatków i opłat zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 23. współpraca z bankami, ZUS, KRUS, US, instytucjami ubezpieczeniowymi,
 24. rozliczanie i księgowanie różnych dochodów Gminy, 
 25. przygotowywanie decyzji dotyczących akcyzy
 26. organizacja i nadzór nad selektywną zbiórką odpadów komunalnych,
 27. kontrola funduszu sołeckiego
 28. prowadzenie ewidencji protokołów i uchwał zebrań wiejskich,
 29.  obsługa administracyjna sołtysa i rady sołeckiej,

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Aleksandra Szul-Młoczyńska 28-09-2015 09:32
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 28-09-2015
Ostatnia aktualizacja: Paweł Rzepkowski 07-07-2020 11:04