herb BIP - Urząd Miejski w Kępicach

www.kepice.pl

Referat Inwestycji i Rozwoju Strategicznego

W skład Referatu Inwestycji i Rozwoju Strategicznego wchodzą następujące stanowiska:

nr tel 59 857 66 21

 1. kierownik referatu, Marzena Piszko-Bojaryn wew.36
 2. stanowisko ds. pozyskiwania środków zewnętrznych – 2 etaty (SZ), inspektor Aleksandra Christyniuk wew. 63, inspektor Karolina Brzezińska-Ugorek wew. 55
 3. stanowisko ds. inwestycji gminnych i zamówień publicznych (ZP), podinspektor Marta Wdówka wew. 56
 4. stanowisko ds. nadzoru budowlanego (NB), specjalista ds. nadzoru budowlanego Danuta Terpiłowska wew. 58

Do zadań Referatu Inwestycji i Rozwoju Strategicznego należy w szczególności:

 1. zbieranie informacji o możliwościach pozyskiwania dodatkowych środków finansowych pochodzących z programów pomocowych i funduszy strukturalnych,
 2. inicjowanie i rozpowszechnianie informacji o możliwościach uzyskania wsparcia na realizację planowanych projektów,
 3. merytoryczne przygotowywanie i składanie wniosków o dofinansowanie z Unii Europejskiej i innych źródeł zewnętrznych na zadania inwestycyjne, remontowe realizowane przez Gminę,
 4. prowadzenie wszystkich spraw związanych z rozliczeniem i sporządzaniem sprawozdań z otrzymanego dofinansowania,
 5. monitorowanie przebiegu realizacji projektu i osiągnięcia zakładanych celów i wskaźników ich realizacji,
 6. monitoring zrealizowanych inwestycji i zamierzeń,
 7. planowanie przedsięwzięć inwestycyjnych, koordynacja, prowadzenie i rozliczanie inwestycji oraz remontów w zakresie infrastruktury komunalnej, wodociągów, ciepłownictwa, telefonizacji itp.,
 8. przygotowywanie i realizacja procesów zamówień publicznych,
 9. prowadzenie całości dokumentacji dotyczącej przeprowadzonych w gminie przetargów,
 10. współpraca z Urzędem Zamówień Publicznych w zakresie prowadzonych spraw,
 11. udział w pracach komisji przetargowej oraz jej obsługa,
 12. współpraca z pracownikami w celu właściwej realizacji ustawy prawo zamówień publicznych,
 13. nadzorowanie wydatkowania środków finansowych zgodnie z regulaminem procedur udzielania zamówień publicznych o wartości poniżej progu określonego w ustawie o zamówieniach publicznych,
 14. prowadzenie właściwych rejestrów.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sylwia Ziemianowicz 28-09-2015 09:49
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 28-09-2015
Ostatnia aktualizacja: Sylwia Ziemianowicz 30-06-2016 09:28