herb BIP - Urząd Miejski w Kępicach

www.kepice.pl

Referat Organizacyjny

W skład Referatu Organizacyjnego wchodzą następujące stanowiska pracy:

nr tel 59 857 66 21

 1. stanowisko ds. obsługi Rady Miejskiej – kierownik referatu (BR), inspektor Ewa Derra wew. 20
 2. stanowisko ds. organizacyjnych i kadr (OR), inspektor Katarzyna Czyżewska wew. 40
 3. stanowisko ds. obsługi sekretariatu (OS), podinspektor Danuta Żmuda-Trzebiatowska, wew. 10
 4. stanowisko ds. informacji, obsługi interesantów i współpracy z organizacjami pozarządowymi, ppoż, zezwolenia alkoholowe (OP), inspektor Sylwia Ziemianowicz, wew. 62
 5. stanowisko ds. obsługi informatycznej (ABI), inspektor Wojciech Kurkierewicz, wew. 26
 6. stanowiska pomocnicze i obsługi.

Do zadań Referatu ds. Organizacyjnego należą w szczególności sprawy:

 1. organizowanie posiedzeń Rady, Komisji Rady, przygotowanie niezbędnych materiałów, protokołowanie posiedzeń Rady i Komisji,
 2. nadzór nad terminowym składaniem materiałów dla Rady,
 3. prowadzenie rejestru uchwał Rady i zarządzeń Burmistrza oraz publikacja uchwał Rady,
 4. prowadzenie rejestru interpelacji, wniosków i zapytań radnych,
 5. prowadzenie rejestru aktów prawa miejscowego,
 6. przygotowywanie projektów planów pracy Rady,
 7. realizacja zadań związanych z przeprowadzeniem referendum oraz wyborów   Prezydenta do Sejmu, Senatu, wyborów samorządowych
 8. nadzór nad utrzymaniem porządku i czystości w pomieszczeniach Urzędu;
 9. ustalanie zadań dla pracowników obsługi oraz nadzorowanie ich wykonania;
 10. prowadzenie spraw adaptacji, remontów i napraw oraz konserwacji pomieszczeń Urzędu i inwentarza biurowego;
 11. zaopatrywanie Urzędu w niezbędny sprzęt biurowy oraz zakup środków czystości na potrzeby Urzędu.
 12. prowadzenie spraw osobowych pracowników urzędu;
 13. organizowanie szkoleń i szkolenia zawodowego pracowników;
 14. przygotowywanie materiałów i dokumentów  umożliwiających podejmowanie czynności z zakresu prawa pracy;
 15. prowadzenie centralnego rejestru skarg i wniosków;
 16. przygotowywanie dokumentacji w oparciu o zeznania świadków;
 17. organizowanie i prowadzenie szkoleń wstępnych bhp dla zatrudnionych pracowników;
 18. okresowa analiza szkoleń bhp;
 19. udział w dochodzeniach powypadkowych.
 20. zapewnienie obsługi organizacyjnej Burmistrza, Z-cy Burmistrza oraz sprawy kancelaryjno techniczne,
 21. prowadzenie Kancelarii Urzędu, przyjmowanie i rejestrowanie korespondencji,
 22. prowadzenie ewidencji pieczęci urzędowych,
 23. obsługa urządzeń łączności,
 24. prenumerata czasopism i dzienników,
 25. zakup materiałów biurowych i kancelaryjnych,
 26. współpraca ze Stowarzyszeniami i organizacjami pozarządowymi,
 27. współdziałanie z instytucjami prowadzącymi działalność kulturalną i sportową,
 28. obsługa poczty elektronicznej.
 29. prowadzenie spraw i współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w zakresie organizacji robót publicznych, prac interwencyjnych, oraz innych spraw przeciwdziałania bezrobociu,
 30. opracowywanie programów dotyczących pozyskiwania miejsc pracy,
  dla bezrobotnych, oraz współpraca ze stanowiskami , jednostkami organizacyjnymi gminy,
 31. prowadzenie spraw kadrowych pracowników zatrudnianych w ramach robót publicznych,
 32. sporządzanie wniosków o refundacje płac do Powiatowego Urzędu Pracy,
 33. sporządzanie wniosków o pozyskiwanie środków finansowych na zmniejszenie bezrobocia w gminie;
 34. organizacja opieki nad zwierzętami bezpańskimi, rejestracja psów niebezpiecznych,
 35. wykonywanie prac administracyjno – biurowych ( pomoc administracyjna ).
 36. wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sylwia Ziemianowicz 28-09-2015 10:04
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 28-09-2015
Ostatnia aktualizacja: Sylwia Ziemianowicz 02-11-2016 10:01