herb BIP - Urząd Miejski w Kępicach

www.kepice.pl

Referat Organizacyjny

W skład Referatu Organizacyjnego wchodzą następujące stanowiska pracy:

nr tel 59 857 66 21

 1. stanowisko ds. obsługi Rady Miejskiej – kierownik referatu (BR), inspektor Ewa Derra wew. 20
 2. stanowisko ds. organizacyjnych i kadr (OR), inspektor Katarzyna Czyżewska wew. 40
 3. stanowisko ds. obsługi sekretariatu (OS), podinspektor Danuta Żmuda-Trzebiatowska, wew. 10
 4. pomoc administracyjno-prawna, Mateusz Ostrowski wew. 25
 5. stanowisko ds. obsługi informatycznej (ABI), inspektor Wojciech Kurkierewicz, wew. 26
 6. Biuro Obsługi Interesanta, Sylwester Czubajewski wew. 45
 7. Pomoc administracyjna, Rafał Rakoczy wew. 35                                            

Do zadań Referatu ds. Organizacyjnego należą w szczególności sprawy:

 1. organizowanie posiedzeń Rady, Komisji Rady, przygotowanie niezbędnych materiałów, protokołowanie posiedzeń Rady i Komisji,
 2. nadzór nad terminowym składaniem materiałów dla Rady,
 3. prowadzenie rejestru uchwał Rady i zarządzeń Burmistrza oraz publikacja uchwał Rady,
 4. prowadzenie rejestru interpelacji, wniosków i zapytań radnych,
 5. prowadzenie rejestru aktów prawa miejscowego,
 6. przygotowywanie projektów planów pracy Rady,
 7. realizacja zadań związanych z przeprowadzeniem referendum oraz wyborów   Prezydenta do Sejmu, Senatu, wyborów samorządowych
 8. nadzór nad utrzymaniem porządku i czystości w pomieszczeniach Urzędu;
 9. ustalanie zadań dla pracowników obsługi oraz nadzorowanie ich wykonania;
 10. prowadzenie spraw adaptacji, remontów i napraw oraz konserwacji pomieszczeń Urzędu i inwentarza biurowego;
 11. zaopatrywanie Urzędu w niezbędny sprzęt biurowy oraz zakup środków czystości na potrzeby Urzędu.
 12. prowadzenie spraw osobowych pracowników urzędu;
 13. organizowanie szkoleń i szkolenia zawodowego pracowników;
 14. przygotowywanie materiałów i dokumentów  umożliwiających podejmowanie czynności z zakresu prawa pracy;
 15. prowadzenie centralnego rejestru skarg i wniosków;
 16. przygotowywanie dokumentacji w oparciu o zeznania świadków;
 17. organizowanie i prowadzenie szkoleń wstępnych bhp dla zatrudnionych pracowników;
 18. okresowa analiza szkoleń bhp;
 19. udział w dochodzeniach powypadkowych.
 20. zapewnienie obsługi organizacyjnej Burmistrza, Z-cy Burmistrza oraz sprawy kancelaryjno techniczne,
 21. prowadzenie Kancelarii Urzędu, przyjmowanie i rejestrowanie korespondencji,
 22. prowadzenie ewidencji pieczęci urzędowych,
 23. obsługa urządzeń łączności,
 24. prenumerata czasopism i dzienników,
 25. zakup materiałów biurowych i kancelaryjnych,
 26. współpraca ze Stowarzyszeniami i organizacjami pozarządowymi,
 27. współdziałanie z instytucjami prowadzącymi działalność kulturalną i sportową,
 28. obsługa poczty elektronicznej.
 29. prowadzenie spraw i współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w zakresie organizacji robót publicznych, prac interwencyjnych, oraz innych spraw przeciwdziałania bezrobociu,
 30. opracowywanie programów dotyczących pozyskiwania miejsc pracy,
  dla bezrobotnych, oraz współpraca ze stanowiskami , jednostkami organizacyjnymi gminy,
 31. prowadzenie spraw kadrowych pracowników zatrudnianych w ramach robót publicznych,
 32. sporządzanie wniosków o refundacje płac do Powiatowego Urzędu Pracy,
 33. sporządzanie wniosków o pozyskiwanie środków finansowych na zmniejszenie bezrobocia w gminie;
 34. organizacja opieki nad zwierzętami bezpańskimi, rejestracja psów niebezpiecznych,
 35. wykonywanie prac administracyjno – biurowych ( pomoc administracyjna ).
 36. wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sylwia Ziemianowicz 28-09-2015 10:04
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 28-09-2015
Ostatnia aktualizacja: Sylwester Czubajewski 13-04-2018 13:22