Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Kępicach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Uchwała nr XX/169/2016 rady Miejskiej w Kępicach z dnia 17 listopada 2016 roku, w sprawie zmian w Uchwale Nr XI/104/2015 Rady Miejskiej w Kepicach z dnia 29 gerudnia 2015 r, w sprawie Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego Gminy Kępice na lata 2016-2021. 2017-05-12 10:28
dokument Uchwała Nr XX/168/2016 rady Miejskiej w Kepicach z dnia 17 listopada 2016 roku, w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kępice na lata 2016-2030. 2017-05-12 10:24
dokument Uchwała Nr XX/167/2016 Rady Miejskiej w Kepicach z dnia 17 listopada 2016 roku, w sprawie zmian w budżecie gmi ny Kępice na rok 2016. 2017-05-12 10:03
dokument Uchwała Nr XX/166/2016 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 17 listopada 2016 r, w sprawie obniżenia ceny 1 kwintala żyta przyjmowanego jako podstawę do obliczenia podatku rolngo na obszarze gminy Kępice w roku 2017. 2017-05-12 09:56
dokument Uchwała Nr XX/165/2016 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 17 listopada 2016 r, w sprawie wprowadzenia opłaty targowej i ustalenia stawek opłaty targowej na rok 2017. 2017-05-12 09:47
dokument Uchwała Nr XX/164/2016 Rady Miejskiej w Kepicach z dnia 17 listopada 2016 r, w sprawie okreslenia rocznych stawek podatku od środków transportu na rok 2017. 2017-05-11 12:59
dokument Uchwała Nr XX/163/2016 rady Miejskiej w Kępicach z dnia 17 listopada 2016 r, w sprawie podatku od nieruchomości w roku 2017. 2017-05-11 12:37
dokument Uchwała Nr XX/162/2016 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 17 listopada 2016r, w sprawie zatwierdzenia taryfy za odbiór ścieków na terenie miasta i gminy przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Kępice spółka z o.o. w Kępicach. 2017-05-11 09:44
dokument Uchwała Nr XX/161/2016 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 17 listopada 2016r, w sprawie zatwierdzenia taryfy za dostarczoną wodę na terenie miasta i gminy przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Kępice spółka z o.o. w Kępicach. 2017-05-11 08:39
dokument Uchwała Nr XIX/160/2016 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 27 września 2016 roku, w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kępice na lata 2016-2030. 2017-05-10 13:00
dokument Uchwała NR XIX/159/2016 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 27 września 2016 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na rok 2016. 2017-05-09 09:46
dokument Uchwała Nr XIX/158/2016 Rady miejskiej w Kępicach z dnia 27.09.2016 roku, w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. 2017-05-09 09:40
dokument Uchwała Nr XVIII/156/2016 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 12 września 2016 roku, w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kępice na lata 2016-2030. 2017-05-09 08:46
dokument Uchwała Nr XVIII/155/2016 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 12 września 2016 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy Kepice na rok 2016. 2017-05-09 08:23
dokument Uchwała Nr XVII/153/2016 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 1 września 2016 roku, w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kępice na lata 2016-2030. 2017-05-09 08:09
dokument Uchwała Nr XVII/152/2016 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 1 września 2016 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na rok 2016. 2017-05-09 07:57
dokument Uchwała Nr XVII/151/2016 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 1 września 2016 roku, w sprawie udzielenia dla Powiatu Słupskiego pomocy finansowej w formie dotacji na przygotowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 1157G Łosino - Barcino, która przebiega przez teren Gminy Kobylnica i Kępice. 2017-05-04 08:15
dokument Uchwała Nr XVII/150/2016 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 1 września 2016 roku, w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Narodowym Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. 2017-05-04 07:59
dokument Uchwała Nr XVI/149/2016 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 07 lipca 2016 r, w sprawie przyjecia Wieloletniego Programu Gospodarowania Miwszkaniowym Zasobem Gminy Kepice na lata 2016-2021. 2017-05-04 07:37
dokument Uchwała Nr XVI/148/2016 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 7 lipca 2016 roku, w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kępice na lata 2016-2030. 2017-04-27 13:45
dokument Uchwała Nr XVII/152/2016 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 1 wrzesnia 2016 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na rok 2016. 2017-04-27 11:53
dokument Uchwała Nr XVI/147/2016 rady Miejskiej w Kepicach z dnia 7 lipca 2016 roku, w sprawie zmian w budzecie gminy Kępice na rok 2016. 2017-04-27 11:41
dokument Uchwała Nr XIV/140/2016 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 12 maja 2016 r, w sprawie zatwierdzenia taryfy cen za dostarczane ciepło przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Kępice spółka z o.o. w Kępicach. 2017-04-27 10:00
dokument Uchwała Nr XIV/139/2016 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 12 maja 2016 roku, w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kępice na lata 2016-2030. 2017-04-27 09:55
dokument Uchwała Nr XIV/138/2016 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 12 maja 2016 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na rok 2016. 2017-04-27 09:09
dokument Uchwała Nr XIV/135/2016 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 12 maja 2016 roku, w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Kępic. 2017-04-27 08:50
dokument Uchwała Nr XIV/134/2016 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 12 maja 2016 roku, w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Kępice na rok 2015 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu. 2017-04-27 08:41
dokument Uchwała Nr XIII/132/2016 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 14 kwietnia 2016 roku, w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kępice na lata 2016-2030. 2017-04-27 08:19
dokument Uchwała Nr XIII/131/2016 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 14 kwietnia 2016 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na rok 2016. 2017-04-27 08:05
dokument Uchwała Nr XIII/130/2016 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 14 kwietnia 2016, w sprawie zawarcia umowy z powiatem Słupskim na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Kępice: ul. T. Kościuszki-droga nr 159508G oraz Szkolnej-droga nr 159522G" 2017-04-27 07:55
dokument Uchwała Nr XII/129/2016 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 24 marca 2016 roku, w sprawie programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Kępice na Lata 2015-2032 2017-04-25 15:04
dokument Uchwała Nr XII/128/2016 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 24 marca 2016 roku, w sprawie zmian do uchwały nr X/58/2011 z dnia 16 czerwca 2011 w sprawie uchwalenia Statutu Osrodka Pomocy Społecznej w Kępicach. 2017-04-25 14:05
dokument Uchwała Nr XII/119/2016 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 24 marca 2016 r, w sprawie określenia zasad i kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych i gimnazjów dla których organem prowadzącym jest Gmina Kępice. 2017-04-25 13:49
dokument Uchwała Nr XII/118/2016 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 24 marca 2016, w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz tryb i zakres kontroli prawidłowosci ich wykorzystania, dla przedszkoli, innych form przedszkolnych, szkól podstawowych i gimnazjów dla których organem prowadzącym jest organ inny niż Gmina Kępice. 2017-04-25 13:42
dokument Uchwała Nr XII/117/2016 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 24 marca 2016, w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Kępice. 2017-04-25 13:23
dokument Uchwała Nr XII/116/2016 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 24 marca 2016, w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na rok 2016. 2017-04-25 08:06
dokument Uchwała Nr XII/114/2016 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 24 marca 2016 roku, w sprawie zmiany do uchwały Nr I/8/2014 z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na trenie Gminy Kępice. 2017-04-25 07:34
dokument Uchwała Nr XII/113/2016 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 24 marca 2016 roku, w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania. 2017-04-25 07:35
dokument Uchwała Nr XII/112/2016 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 24 marca 2016 roku, w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Kępice. 2017-04-25 07:35