herb BIP - Urząd Miejski w Kępicach

www.kepice.pl

Obwieszczenie Burmistrza Kepic o wydaniu dla Pana Michała Barzowskiego Al. Niepodległości 838/5, 81-810 Sopot, występującego w imieniu Inwestora P4 Sp. z o.o. z siedzibą ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa , decyzja z dnia 11 września 2017 roku o odmowie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - dla przedsięwzięcia polegajacego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4, zlokaliuzowanej na terenie działki nr 19/3 położonej w obrębie ewidencyjnym Barcino, gmina Kępice.