herb BIP - Urząd Miejski w Kępicach

www.kepice.pl

Zawiadomienie O wszczęciu postępowania administracyjnego Na podstawie art. 61§ 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego /Dz.U. z 2017 r. poz.1257/ w związku z art.397 ust. 1,art 397 ust. 3 pkt 2, art.401 ust. 1, art. 401 ust.4,art.407 ust.1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne /Dz.u. z 2017r. poz. 1566/, zawiadamiam o wszczeciu, na wniosek Paweł Ulatowski B.O.P. EKO-PROJEKT ul.Jana Pawła II -1/228 76-200 Słupsk działającej w imieniu i na rzecz Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Warcino ul. Gen. Władysława Sikorskiego 11a 77-230 Kępice, postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych: