herb BIP - Urząd Miejski w Kępicach

www.kepice.pl

Zawiadomienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Zarząd Zlewni w Koszalinie o wszczęciu postepowania administracyjnego na wniosek Pana Pawła Siudzińskiego, zam. przy ul. Osiedlowej 1, Zamość k/Bydgoszczy, 89-200 Szubin, działającego na podstawie pełnomocnictwa i w imienu KEGAR Sp. z o.o., ul. Składowa 5, 77-230 Kępice, postepowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzenie ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych Zakładu przy ul. Składowej 5 w Kępicach, z lokalizacją na terenie nieruchomości obejmujących działki nr 2/7, 2/22, 511, obręb ewidencyjny 0001 Kępice, Gmina Kępice.