herb BIP - Urząd Miejski w Kępicach

www.kepice.pl

Zawiadomienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Koszalinie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Biura Technicznego Agropartner Zbigniew Bruski ul. Żebrowskiego 21, 75-392 Koszalin działajacego w imieniu i na rzecz Jacka Bartkowskiego postepowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na korzystanie z wód powierzchniowych rzeki Bystrzenicy za pomocą urządzenia do jej piętrzenia - jazu zlokalizowanego w km 15+320 na potrzeby ośrodka pstrągowegozlokalizowanego na działkach nr 91/3, 92/1, 93, 94, 95 obręb ewidencyjny Bronowo, gmina Kępice.