herb BIP - Urząd Miejski w Kępicach

www.kepice.pl

Zawiadomienie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, że na wniosek Gminy Kepice reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Jędrzeja, pismo znak UM.NPŚ.OŚ.6220.5.2017.DJ z dnia 04.07.2017 r. zostało wydane postanowienie znak RDOŚ-Gd-WOO.4207.104.2017.EG.WR.11 stwierdzające brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla polegającego na: "Budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej w miejscowości Łużki" planowanego do realizacji na działkach nr: 92, 31, 57, 59, 382 obręb Warcino, gmina Kępice, powiat słupski, województwo pomorskie.