herb BIP - Urząd Miejski w Kępicach

www.kepice.pl

Obwieszczenie Burmistrza Kępic o wydaniu zawiadomienia o zebraniu całego materiału dowodowego we wszczętym postępowaniu administracyjnym na wniosek BLUE PROJEKT Sp. z o.o., Krzywopłoty 41, 78-230 Karlino WYstepujacego w imieniu Inwestora Polskiej Spółki Gazownictwa, Oddział Zakład Gazowniczy w Koszalinie, ul. Połczyńska 55/57, 75-808 Koszalin o zmianę ostatecznej decyzji Burmistrza Kepic ne 22/2018 z dnia 17.07.2018r. ustalajacej lokalizację inwestcji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn. "Budowa sieci Gazowej średniego ciśnienia PE de 160mm" w obrebie ewidencyjnym Kępice, gm. Kepice.