herb BIP - Urząd Miejski w Kępicach

www.kepice.pl

Obwieszczenie. Burmistrz Kępic zawiadamia strony postepowaia, że do tut. Urzędu został złożony raport o oddziaływaniu na środowisko w trakcie toczącego sie postepowania administracyjnego na wniosek inwestora w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia polegającego na "Rozbudowie fermy brojlerów" na terenie działek nr 240/8 orazz 240/2 w obrebie ewidencyjnym Darnowo, gmina Kępice, powiat słupski, woj. pomorskie.