herb BIP - Urząd Miejski w Kępicach

www.kepice.pl

Obwieszczenie Burmistrza Kepic o wydaniu zawiadomienia o zebraniu całego materiału dowodowego we wszczętym postepowaniu administracyjnym na wniosek Sun Energy Invest Sp. z o.o., ul. Górników z "Danuty" 26/60, 43-600 Jaworzno o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniachdla przedsięwziecia pn. "Budowa farmy fotowoltanicznej Barwino III o mocy wytwórczej do 1MW realizowanejwe zachodniej części działki o nr ew. 315/1 obręb Barwino (woj. pomorskie, powiat słupski, gmina Kępice) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczna"