herb BIP - Urząd Miejski w Kępicach

www.kepice.pl

Obwieszczenie Burmistrza Kępic o wszczęciu postepowania administracyjnego na wniosek Zenona Płotka, ul. Pochyła 34/2a, 77-100 Bytów, wystepujacego w imieniu inwestora - ENERGA OPERATOR S.A, Oddział w Koszalinie ul. Morska 10, 75-950 Koszalin o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - "Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej 0,4 kV" na terenie działki nr 197/2 w obrębie ewidencyjnym Kępice.