herb BIP - Urząd Miejski w Kępicach

www.kepice.pl

Obwieszczenie Burmistrza Kępic o wydaniau na wniosek Pawła Ulatowskiego B.O.P. EKO-Projekt, ul. Jana Pawła II - 1/228, 76-200 Słupsk, występujacego w imieniu inwestora Panstwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Warcino, ul. Gen. W. Sikorskiego 11A, 77-230 Kępice decyzji nr 19/2018 z dnia 05.07.2018 r., o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego "Modernizacja zbiornika retencyjnego w Leśnictwie Podgóry" na terenie działek nr 216, 217 w obrebie ewidencyjnym Mzdowo.