herb BIP - Urząd Miejski w Kępicach

www.kepice.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
Obwieszczenie Burmistrza Kępic o wydaniu w dniu 23 marca 2018 r., dla Przedsiebiorstwa Gospodark Komunalnej Sp. z o.o., ul. Tadeusza Bielaka 8, 77-230 Kepice decyzji nr 8/2018 z dnia 23 marca 2018 r. ustalającej lokalizację celu publicznego - "Budowa sieci wodociągowej" na działkach nr 1/1, 1/2, 2/1, 2/5, 2/23, 2/24 w obrębie ewidencyjnym Kępice, gm. Kępice. 2018-03-23 13:23
Obwieszczenie. Burmistrz Kepic zawiadamia o możliwości zapoznania sie i wypowiedzenia, co do zebranych materiałów i dowodów przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: "Budowie dojazdu pożarowego nr 2 w Leśnictwie Miszewo" na działkach nr 111,112, 25/1, 24/1,23/2 e obrębie ewidencyjnym Bronowo, gm. Kępice oraz działkach nr 22/4, 21, 20/3, 19, 14/3 w obrębie ewidencyjnym Barcino, gm. Kępice. 2018-03-22 15:02
Zawiadomienie. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gdańsku informuje, że w postepowaniu na wniosek Inwestora: Gminy Kępice, reprezentowanej przez Pełnomocnika, pana Tomasza Lipińskiego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, tut. organ wystąpił do Państwowego Inspektora Sanitarnego w Słupsku oraz do organu właściwego do wydania oceny wodnoprawnej, o której mowa w w przepisach ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne, o wyrażenie opinii/uzgodnienia co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i ewentualne określenie zakresu raportu, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy mostu betonowego przez rzekę Wieprza, ul. Kruszka, Gmina Kepice", planowanego do realizacji na działkach o numerach ewidencyjnych: 506/1, 281,85/3 obręb 0001 Kępice. 2018-03-22 11:21
Obwiwszczenie Burmistrza Kępic o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Pana Zenona Płotka, ul. Pochyła 34/2A, 77-100 Bytów występującego w imieniu inwestora ENERGA OPERATOR S.A Oddział w Koszalinie, ul. Morska 10, 75-950 Koszalin, o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - "Przebudowa i demontaż sieci elektroenergetycznej 0,4 kV" na działkach nr 83/2, 276, 82/6, 82/1, 81/7, 81/5, 78/5, 78/4, 77, 80, 61/4, 61/5, 61/6,296, obręb ewidencyjny Podgór, gm. Kępice. 2018-03-20 14:21
Obwieszczenie Burmistrza Kępic o wydaniu zawiadomienia o zebraniu całego materiału dowodowego we wszczetym postępowaniu administracyjnym na wniosek Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., ul. Tadeusza Bielaka 8, 77-230 Kępice z dnia 06.02.2018 r. (wpływ do Urzędu: 14.02.2018r.) - o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - "Budowa sieci wodociągowej" na działkach nr 1/1, 1/2, 2/1, 2/5, 2/23, 2/24 w obrębie ewidencyjnym Kępice, gm. Kępice. 2018-03-15 07:15
Obwieszczenie. Burmistrz Kępic zawwiadamia, że w dniu 13.03.2018 r. na wniosek Pani Doroty Deluga, zam. ul. Gen. Józefa Wybickiego 9/17, 77-200 Miastko zostało wszczęte postepowanie administracyjne w sprawie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pt.: "Budowa budynku inwentarskiego do chowu trzody chlewnej wraz z niezbędna infrastrukyurą towarzyszącą na działce nr 94/1, obręb Mzdowo, gm. Kępice, powiat słupski, województwa pomorskiego" 2018-03-14 11:10
Obwieszczenie Burmistrza Kępic o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek "DECADA" Pracownia Projektowa Jędrzej Myszka, ul. Wodna 14, 83-400 Kościerzyna wystepujacego w imieniu Inwestora Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Kępice Sp. zo.o., ul. Tadeusza Bielaka 8, 77-230 Kępice z dnia 28.02.2018 r. o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - "Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej" na działkach nr 329, 234,321, 224/1, 246, 247, 244, 245, 278/15, 224/4, 230, 3/3, 4/6, 4/9, obręb ewidencyjny Korzybie, gm. Kępice. 2018-03-09 13:11
Obwieszczenie Burmistrza Kępic o wszczęciu postepowania administracyjnego na wniosek Stanisława Budnickiego, ul. Łowiecka 6, 78-400 Szczecinek wystepującego w imieniu Inwestora ENERGA OPERATOR S.A. Oddział w Koszalinie, ul. Morska 10, 75-950 Koszalin z dnia 15.02.2018r., o ustalenie lokalizacji inwwestycji celu publicznego - "Budowa sieci elektroenergetycznej napowietrznej 15 kv" na terenie działek nr 377,181/4, 274, 279/1, 279/2, 269, 179, 184, 182, 183, 364, 368, 198, 379, w obrebie ewidencyjnym Podgóry, gm. Kępice. 2018-03-05 07:59
Obwieszczenie Burmistrza Kępic o wszczeciu Postępowania administracyjnego na wniosek Polskiej Spólki Gazownictwa, Oddział Zakłaad Gazowniczy w Koszalinie, ul. Połczyńskiego 55/57, 75-808 Koszalin z dnia 01.03.2018 r., o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - " Budowa stacji regazyfikacji gazu LNG wraz ze stacja redukcyjno-pomiarowa oraz infrastrukturą towarzyszącą w tym instalacje technologiczne, ppoż , instalacje wod-kan., c.o., elektryczne w miejscowości Kępice" na działce nr 2/24, obręb ewidencyjny Kępice. 2018-03-02 15:18
Obwieszczenie. Burmistrz Kepic zawiadamia o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia, co do zebranych materiałów i dowodów przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewziecia polegającego na : "Budowie stacji regazyfikacji gazu LNG wraz ze stacją redukcyjno-pomiarową oraz infrastrukturą towarzyszącą w tym instalacje technoligczne, ppoż, instalacje wodno kanazizacyjne, c.o., elektryczne w miejscowości Kępice" na działce nr 2/24, obręb Kępice. 2018-02-28 14:59
obwieszczenie Burmistrza Kępic o wydaniu dla Pana Janusza Podlewskiego, ul. Jodłowa 42, 76-200 Słupsk, występujacego w imieniu Inwestora ENERGA OPERATOR S.A., Oddział w Koszalinie, ul. Morska 10, 75-950 Koszalin decyzji nr 6/2018 z dnia 27.02.2018r., o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - "Budowa linii kablowych 15 kV" na działkach nr 205/14 oraz 9 w obrębie ewidencyjnym Kępice, gm. Kepice. 2018-02-27 14:30
Obwieszczenie Burmistrza Kępic o wydaniu dla Pana Jędrzeja Myszka, ul. Wodna 14, 83-400 Kościerzyna wystepującego w imieniu Inwestora Gmina Kępice, ul. Niepodległości 6, 77-230 Kępice, decyzji nr 7/2018 z dnia 27 lutego 2018 r., o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - "Budowa kaplicy pogrzebowej" na działce nr 496 w obrębie ewidencyjnym Kępice, gm. Kępice. 2018-02-27 14:14
Obwieszczenie Burmistrza Kępic o wszczęciu postepowania administracyjnego na wniosek Spółdzielni Socjalnej "RAZEM", ul. Niepodległości 6, 77-230 Kępice z dnia 26.02.2018r., o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - "Budowa Obłęskiego Ośrodka Sportów Wodnych "Sobótka" na działkach nr 203/7, 203/8, 208/1, 424 w obrębie ewidencyjnym Obłęże, gm. Kępice. 2018-02-26 15:49
Obwieszczenie Burmistrza Kępic o wydaniu zawiadomienia o zebraniu całego materiału dowodowego we wszczetym postępowaniu administracyjnym na wniosek Pana Jędrzeja Myszka, ul. Wodna 14, 83-400 Kościerzyna wystepującego w imieniu Inwestora Gmina Kępice, ul. Niepodległości 6, 77-230 Kępice, z dnia 10.01.2018 r., o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - "Budowa kaplicy pogrzebowej" na działce nr 496 w obrębie ewidencyjnym Kępice, gm. Kępice. 2018-02-19 15:18
Obwieszczenie Burmistrza Kępic o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Kępice Sp. z o.o. ul. Tadeusza Bielaka 8, 77-230 Kepice z dnia 06.02.2018 r., o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - "Budowa sieci wodociągowej" na terenie działek nr 1/1, 1/2, 2/1, 2/5, 2/23, 2/24 w obrębie ewidencyjnym Kępice, gm. Kępice. 2018-02-19 15:12
Obwieszczenie Burmistrza Kepic o wydaniu zawiadomienia o zebraniu całego materiału dowodowego we wszczetym postepowaniu administracyjnym na wniosek Pana janusza Podlewskiego, ul. Jodłowa 42, 76-200 Słupsk, występujacego w imieniu Inwestora ENERGA OPERATOR S.A., Oddział w Koszalinie, ul. Morska 10, 75-950 Koszalin z dnia 24.01.2018 r. (wpływ do Urzędu: 25.01.2018 r) o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - "Budowa linii kablowych 15 kV" na działkach nr 205/14 oraz 9 w obrębie ewidencyjnym Kepice, gm. Kępice. 2018-02-19 13:26
Obwieszczenie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku o wszczęciu postepowania administracyjnego, na wniosek Inwestora: Gminy Kepice, reprezentowanej przez Pełnomocnika, pana Tomasza Lipińskiego, z dnia 20.12.2017r., uzupełnionego w dniach 09.01.2018r. oraz 26.01.2018r., w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwziecia pod nazwą: "Przebudowa mostu betonowego przez rzekę Wieprza, w miejscowości Kępice, ul. Kruszka, gm. Kępice", planowanego do realizacji na działkach o numerach ewidencyjnych: 506/1, 281, 85/3 obręb 0001 Kępice. 2018-02-15 07:34
Obwieszczenie Burmistrza Kępic o wydaniu dla Pana Michała Barzowskiego, Al. Niepodległości 838/5, 81-810 Sopot występującego w imieniu Inwestora P4 sp. z o.o., ul. Tasmowa 7, 02-677 Warszawa, decyzji nr 5/2018 z dnia 09.02.2018 r o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego -"Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4", zlokalizowanej na dz. nr 19/3 połozonej w obrębie ewidencyjnym Barcino, gm. Kępice. 2018-02-09 11:28
Obwieszczenie Burmistrza Kępic o wydaniu dla Gminy Kępice, ul. Niepodległości 6, 77-230 Kępice decyzji Nr 3/2018 z dnia 07.02.2018 r., o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - "Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości przytocko", zlokalizowanego na dz. nr 51/11 oraz 62/1, położonych w obrebie ewidencyjnym Przytocko, gm. Kepice. 2018-02-07 15:07
Obwieszczenie - Burmistrza Kepic zawiadamia o podjęciu przez Radę Miejską w Kepicach Uchwały Nr XXXII/286/2017 z dnia 9 listopada 2017r., w sprawie przystapienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie miasta Kępice oraz przystapieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko i opracowania prognozy oddziaływania na środowisko do w/w projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 2018-02-05 17:49
Obwieszczenie Burmistrza Kepic o wydaniu zawiadomienia o zgromadzonym materiale dowodowym w wszczętym postepowaniu administracyjnym na wniosek Pana Michała Barzowskiego, Al. Niepodległosci 838/5, 81-810 Sopot wystepujacego w imieniu Inwestora P4 sp. z o.o. ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa, o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - "Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4", zlokalizowanej na dz. nr 19/3 połozonej w obrebie ewidencyjnym Barcino, gm. Kępice. 2018-01-29 12:58
Obwieszczenie Burmistrza Kępic o wydaniu dla Pana Sebastiana Orlikowskiego SPIE ELBUD Gdańsk S.A., ul. Marynarki Polskiej 87, 80-557 Gdańsk występujacego w imieniu Inwestora Energa - Operator S.A z siedziba w Gdańsku, ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk Oddział w Koszalinie, ul. Morska 10, 75-950 Koszalin, decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - "Przebudowa istniejacej stacji 110/15 KV GPZ Obłęże" obejmujacej teren działek nr 1/2, 1/54, 1/55, 1/56, 303 w obrębie ewidencyjnym Obłęże, gm. Kępice. 2018-01-26 13:55
Obwieszczenie Burmistrza Kępic o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Pana Jędrzeja Myszka, ul. Wodna 14, 83-400 Kościerzyna występującego w imieniu Inwestora Gmina Kępice, ul. Niepodległości 6, 77-230 Kępice, z dnia 10.01.2018r., o ustalenie inwestycji celu publicznego - "Budowa kaplicy pogrzebowej" na działce nr 496 w obrębie ewidencyjnym Kępice, gm. Kępice. 2018-01-25 14:55
Obwieszczenie Burmistrza Kępic o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Pana janusza Podlewskiego, ul. Jodłowa 42, 76-200 Słupsk, występującego w imieniu Inwestora ENERGA OPERATOR S.A., Oddział w Koszalinie , ul. Morska 10, 75-950 Koszalin z dnia 24.01.2018r, o ustalenie lokalizacji inwestyceji celu publicznego - "Budowa linii kablowych 15 kV" na działkach nr 205/14 oraz 9 w obrębie ewidencyjnym Kępice, gm. Kępice. 2018-01-25 14:51
Obwieszczenie. Burmistrz Kępic zawiadamia, że w dniu 19.01.2018r. na wniosek Marcina Wlazłowskiego, zam. Barcino 7A, 77-230 Kępice wystepujacego w imieniu inwestora Antoniego Ławrenowicza, zam. Podgóry 3, 77-230 Kępice zostało wszczęte postepowanie administracyjne w sprawie wniosku o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwziecia pt.: "Budowa budynku inwentarskiego do chowu trzody chlewnej (tuczarnia) o obsadzie 1980 sztuk (277DJP)" na nieruchomości obejmujacej działkę nr 253, w obrębie ewidencyjnym Podgóry gm. Kępice. 2018-01-19 15:01
Obwieszcenie Burmistrza Kępic o wydaniu dla Pani Anny Warżała ul. Leśna 34B/4, 81-549 Gdynia, występującej jako Pełnomocnik Inwestora P4 sp. z o.o. ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa decyzji nr 1/2018 z dnia 15.01.2018 r., o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - "Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4", zlokalizowanej na dz. nr 181/3, połozonej w obrebie ewidencyjnym Korzybie , gm. Kepice. 2018-01-15 12:53
Obwieszczenie Burmistrza Kepic o wydaniu dla Gminy Kępice, ul. Niepodległości 6, 77-230 Kępice decyzji Nr 2/2018 z dnia 15.01.2018 r., o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - "Budowa oswietlenia drogowego - Kępice, ul. E. Plater", zlokalizowanej na dz. nr 470, połozonej w obrebie ewidencyjnym Kępice, gm. Kępice. 2018-01-15 12:45
Obwieszczenie Burmistrza Kępic o wydaniu dla Gminy Kepice ul. Niepodległości 6, 77-230 Kępice decyzji Nr 3/2018 z dnia 15.01.2018 r., o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - "Budowa oswietlenia drogowego w m. Przytocko", zlokalizowanego na dz. nr 51/11 oraz 62/1, położonych w obrębie ewidencyjnym Przytocko, gm. Kępice. 2018-01-15 12:41
Obwieszczenie Burmistrza Kępic z dnia 05.01.2018r. o wydaniu zawiadomienia o zebraniu całego materiału dowodowego we wszczętym postępowaniu administracyjnym o ustalenie loaklizacji inwestycji celu publicznego - "Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4, zlokalizowanej na dz. Nr 181/3, położonej w obrębie ewidencyjnym Korzybie, gm. Kępice. 2018-01-05 13:19
Obwieszczenie Burmistrza Kępic z dnia 05.01.2018r. o wydaniu zawiadomienia o zgromadzonym materiale dowodowym w wszczętym podstępowaniu administracyjnym o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - " Budowa oświetlenia drogowego - Kępice, ul. E. Plater dz. nr 470" w obrębie ewidencyjnym Kępice. 2018-01-05 13:15
Obwieszczenie Burmistrza Kępic z dnia 05.01.2018r. o wydaniu zawiadomienia o zgromadzonym materiale dowodowym w wszczętym postępowaniu administracyjnym o ustalenie lokalizaci inwestycji celu publicznego - " Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Przytocko, dz. nr 51/11 oraz 62/1 obręb Przytocko, gm Kępice 2018-01-05 13:25
Obwieszczenie Burmistrza Kępic o podjęciu zawieszonego postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla działki nr 181/3 połózonej w obrębie ewidencyjnym Korzybie, gm. Kępice, w zwiazku z planowanym zamierzeniem inwestycyjnym polegającym na "Budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4", ze względu na ustanie przyczyny zawieszenia tj. wydanie w dniu 27 grudnia 2017 r. przez Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych Postanowienia nr ZS.224.3.219.2017.KO. 2018-01-04 13:16
Obwieszczenie Burmistrza Kępic o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Gminy Kępice ul. Niepodległości 6, 77-230 Kępice, w imieniu której wystepuje pełnomocnik - Lipiński Mosty, Tomasz Lipiński, ul. Gorczycowa 2e/13, 81-591 Gdynia. 2018-01-03 07:05
Obwieszczenie. Burmistrz Kępic zawiadamia, że w dniu 02.01.2018r. na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., Oddział Zakład Gazowniczy w Koszalinie zostało wszczęte postepowanie administracyjne w sprawie wniosku o wydanie de3cyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwziecia pt.: "Budowa stacji regazyfikacji gazu LNG wraz ze stacją redukcyjno-pomiarową oraz infrastrukturą towarzyszącą w tym instalacje technologiczne, ppoz, instalacje wodno-kanalizacyjne, c.o., elektryczne w miejscowości Kępice, dz. nr. 2/24". 2018-01-03 07:01