herb BIP - Urząd Miejski w Kępicach

www.kepice.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
Zawiadmomienie o wyborze najkorzystniejszej ofety: Usługa transportowa: Przewóz osób na trasie Kępice - Bomlitz (Niemcy) - Kępice w terminie od 4 lipca 2009 roku do 18 lipca 2009 roku. 2009-04-08 13:29
Zawiadmomienie o wyborze najkorzystniejszej ofety: Usługa transportowa: Przewóz osób na trasie Kępice - Bomlitz (Niemcy) - Kępice w terminie od 27 czerwca 2009 roku do 11 lipca 2009 roku. 2009-02-26 10:31
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie p.n.: "Rozbudowa systemu wodno- kanalizacyjnego aglomeracji Kępice". 2008-12-22 11:47
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty "Udzielenie i obsługa kredytu bankowego długoterminowego w wysokości 1.200.000.00 PLN" 2008-10-23 10:46
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty "Usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg gminnych na terenie miasta i gminy Kępice" 2008-10-20 11:19
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na "Obsługę bankową budżetu Gminy Kępice oraz jednostek organizacyjnych podległym gminie na okres 48 m-cy" 2008-10-13 15:08
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty. 2008-08-04 14:37
Informacja o wyniku przetargu na dostawę gazu LPG 2007-12-20 12:13
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na zakup rębaka - ZEC 2007-12-17 14:51
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na olej napędowy ON, benzynę PB, i gaz LPG 2007-12-13 09:59
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty " Rozbiórka istniejących budynków oraz budowa budynku mieszkalnego, wielorodzinnego z lokalami usługowymi” 2007-11-30 14:00
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty "Usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg gminnych na terenie miasta i gminy Kępice, sezon 2007/2008” 2007-11-12 12:41
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty „Udzielenie i obsługa kredytu bankowego termomodernizacyjnego w wysokości 242.446.00 PLN z premią termomodernizacyjną z BGK „ 2007-11-12 12:22
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY „Udzielenie i obsługa kredytu bankowego termomodernizacyjnego w wysokości 500.000.00 PLN z premią termomodernizacyjną z BGK „ 2007-10-10 10:55
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - REMONT SZKOŁY W KĘPICACH 2007-09-24 17:47
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - WYBÓR BANKU 2007-09-24 17:38
„Remont drogi dojazdowej Przytocko –Kaczyno ” 2007-09-19 08:07
ZEC - "Dostawa oleju opałowego EKOTERM" 2007-09-17 11:34
„ Kanalizacja sanitarna w miejscowościach Obłęże , Barcino, Barwino, Osieki z odprowadzeniem ścieków do oczyszczalni w Kępicach” 2007-08-28 14:29
„Usługa transportowa-przewóz osób autokarem na trasie Kępice –Bomlitz -Kępice czerwiec 2007 r.” 2007-05-18 14:21
"Usługa transportowa-przewóz osób autokarem na trasie Kępice –Bomlitz -Kępice lipiec- sierpień 2007 r.” 2007-05-18 14:23
Zimowe utrzymanie dróg miejskich i gminnych 2006-2007 2006-11-10 08:32