herb BIP - Urząd Miejski w Kępicach

www.kepice.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
Zawiadomienie Pańswowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Koszalinie o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek Polskiej Spółki Gazowniczej Sp. z o.o., Oddział Zakład Gazowniczy w Koszalinie ul. Połczyńska 55/57, 75-808 Koszalin, w imieniu i na rzecz której działa Pan Daniel Tomczyk, reprezentujący BLUE PROJEKT Sp. z o.o. Krzywopłoty 41, 78-230 Karlino, postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego w postaci zbiornika rozsączającego o pow. około 11m2 i głębokości posadowienia 2,2 m ppt oraz odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do gruntu z wanny z powierzchni retencyjnej stacji regazyfikacji LNG w Kępicach z lokalizacja na terenie nieruchomości obejmujących działki nr 2/24, obręb ewidencyjny 0001 Kępice, Gmina Kępice. 2018-06-19 14:28
PGK Kępice sp. z o.o. odwołuje wyznaczony na dzień 20.06.2018 r. na godz. 10.00 przetarg ustny nieograniczonyna dzierżawę dwóch miejsc na garaż przy ul. Sikorskiego oznaczonej jako działce ewidencyjnej nr 258/7 o pow. ogólnej 15 m2 każda. 2018-06-12 11:17
Zarząd PGK Kępice Spółka z o.o. podaje do publicznej wiadomości: Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę gruntu pod garaże-działka nr 285/7. 2018-06-06 09:33
Zarządzenie Nr 54/18 Burmistrza Kępic z dnia 05 czerwca 2018 r., w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości lokalowych i ogłoszenia wykazu. 2018-06-05 12:46
Zarządzenie Nr 53/18 Burmistrza Kępic z dnia 05 czerwca 2018 r., w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości lokalowej i ogłoszenia wykazu. 2018-06-05 12:38
Zarządzenie Nr 52/18 Burmistrza Kępic z dnia 05 czerwca 2018 r., w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej i ogłoszenia wykazu 2018-06-05 12:33
Burmistrz Kępic ogłasza II rokowania pisemne nieograniczone na sprzedaż na własność : lokal mieszkalny Bronowo 20a/4, o pow. 61,94 m2. 2018-06-05 11:47
Burmistrz Kępic ogłasza II rokowania pisemne nieograniczone na sprzedaż na własność lokalu mieszkalnego, Bronowo 20a/4 o pow. 61,94m2. 2018-05-30 14:09
Obwieszczenie Burmistrza Kępic z dnia 24 maja 2018 roku. Burmistrz Kępic ogłasza przeprowadzenie konsultacji społecznych z mieszkańcami poszczególnych sołectw gminy projektu uchwał Rady Miejskiej w Kępicach w sprawie ustalenia maksymalnej kiczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych. 2018-05-24 11:47
Burmistrz Kępic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do najmu/wydzierzawienia, część działki nr 2/25, Kępice. 2018-05-14 14:51
Burmistrz Kępic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do najmu/wydzierżawienia: część działki nr 2/25, Kępice 2018-05-14 14:40
Burmistrz Kępic podaje do wiadomości publicznej wykaz nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kępice przeznaczonych do sprzedaży w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych: działka nr 95/1 oraz 117/2, Kępice. 2018-05-14 13:53
Zarzą PGK Kępice sp. z o.o. podaje do publicznej wiadomości: wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia, działka nr 258/7, Kępice ul. Sikorskiego. 2018-05-14 11:52
Zawiadomienie Poństwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Koszalinie o wszczęciu postepowania administracyjnego na wniosek Pani Angeliki Elas-Bińczyk, reprezentującą Pracownie Projektową ELBI z siedzibą przu ul. 1 Maja 12/20 w Koszalinie, działającej w imieniu i na rzecz Zarządu Dróg Powiatowych w Słupsku postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego, w ramach przedsięwzięcia pn.: "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1157G ma odcinku Łosino, Zajączkowo, Sierakowo, Kończewo, Kulszuwo, Zagórki i Barcino" 2018-05-08 14:50
Burmistrz Kępic podaje do publicznej wiadomości: wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia: część działki nr 156, Kępice, ul. Gościnna . 2018-03-14 14:28
Burmistrz Kępic podaje do publicznej wiadomości: wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia : część działki nr 471/2, Kępice, ul. T. Kościuszki 3A. 2018-03-14 14:25
Burmistrz Kepic ogłasza sprzedaz samochodu specjalnego pożarniczego Mercedes LAF 911 B 2018-02-28 08:08
Burmistrz Kępic ogłasza I rokowania pisemne nieograniczone na sprzedaż działki gruntowej niezabudowanej nr 453 o pow. 0,0717 ha, Korzybie. 2018-02-19 14:06
Lista pracodawców kształcących pracowników młodocianych, którzy otrzymali pomoc DE MINIMIS w roku 2017 2018-02-13 14:44
Burmistrz Kepic podaje do publicznej wiadomości: Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierzawienia: część działki nr 107/3, Podgóry. 2018-02-09 15:03
Zarząd PGK Kępice Spółka z o.o. ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę lokalu użytkowego. 2018-02-06 09:41
Burmistrz Kępic ogłasza nabór na wolne stanowiski urzędnicze-stanowisko ds. geodezji i dróg gminnych. 2018-02-02 11:42
Burmistrza Kępic ogłasza sprzedaż samochodu specjalnego pożarniczego Mrecedes LAF 911 B 2018-01-31 14:36
Burmistrz Kępic ogłasza I rokowania pisemne nieograniczone na sprzedaż działki gruntowej niezabudowanej nr 428 o pow. 0,0964 ha, Korzybie. 2018-01-29 13:30
Burmistrz Kępic ogłasza: I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości stanowiacej własnośc Gminy Kępice, położonej w miejscowości Mzdowo, działka 168 o pow. 0,1600 ha. 2018-01-23 09:19
Burmistrz Kępic ogłasza II rokowania pisemne nieograniczone na sprzedaż działki gruntowej niezabudowanej nr 67/26 o pow. 0,2959 ha oraz działki nr 67/28 o pow. 0,2987 ha, położenie Łużki 2018-01-17 07:43
Burmistrz Kępic ogłasza IV nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Kępice, nr działki 438, pow. działki 0,0905 ha obręb Korzybie. 2018-01-16 08:35
Burmistrz Kepic ogłasza: I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kępice, połozonej w obrebie Kępice, działka nr 376 o pow. 0,0681 ha. 2018-01-15 12:10
Zarząd PGK Kępice Spółka z o.o. podaje do publicznej wiadomości: wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierzawienia. Lokal użytkowy o pow. 36,45 m2, ul. Niepodległosci 11B/1, Kępice. 2018-01-15 09:23
Burmistrz Kępic ogłasza IV nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości stanowiacych własność Gminy Kępice, połozonych w obrębie Korzybie. Działki Nr 284/19 o pow. 0,0807 ha, oraz działki Nr 453 o pow. 0,0717 ha. 2018-01-12 09:56