herb BIP - Urząd Miejski w Kępicach

www.kepice.pl

Zawiadomienie Pańswowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Koszalinie o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek Polskiej Spółki Gazowniczej Sp. z o.o., Oddział Zakład Gazowniczy w Koszalinie ul. Połczyńska 55/57, 75-808 Koszalin, w imieniu i na rzecz której działa Pan Daniel Tomczyk, reprezentujący BLUE PROJEKT Sp. z o.o. Krzywopłoty 41, 78-230 Karlino, postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego w postaci zbiornika rozsączającego o pow. około 11m2 i głębokości posadowienia 2,2 m ppt oraz odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do gruntu z wanny z powierzchni retencyjnej stacji regazyfikacji LNG w Kępicach z lokalizacja na terenie nieruchomości obejmujących działki nr 2/24, obręb ewidencyjny 0001 Kępice, Gmina Kępice.