herb BIP - Urząd Miejski w Kępicach

www.kepice.pl

Obwieszczenie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku o wszczęciu postepowania administracyjnego, na wniosek Inwestora: Gminy Kepice, reprezentowanej przez Pełnomocnika, pana Tomasza Lipińskiego, z dnia 20.12.2017r., uzupełnionego w dniach 09.01.2018r. oraz 26.01.2018r., w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwziecia pod nazwą: "Przebudowa mostu betonowego przez rzekę Wieprza, w miejscowości Kępice, ul. Kruszka, gm. Kępice", planowanego do realizacji na działkach o numerach ewidencyjnych: 506/1, 281, 85/3 obręb 0001 Kępice.