herb BIP - Urząd Miejski w Kępicach

www.kepice.pl

Obwieszczenie Burmistrza Kępic o wydaniu zawiadomienia o zebraniu całego materiału dowodowego we wszczętym postępowaniu administracyjnym na wniosek Gminy Kępice, ul. Niepodległości 6, 77-230 Kępice o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - "Budowa oświetlenia drogowego - Kępice, ul. Gen. W. Sikorskiego, dz. nr 279/3, 279/4, w obrebie ewidencyjnym Kępice, gminaKepice."