herb BIP - Urząd Miejski w Kępicach

www.kepice.pl

Obwieszczenie Burmistrza Kępic o wydaniu na wniosek Pana Zenona Płotka, ul. Pochyła 34/2A, 77-100 Bytów wystepującego w imieniu inwestora ENERGA OPERATOR S.A. Oddział w Koszalinie, ul. Morska 10, 75-950 Koszalin decyzji nr 12/2018 z dnia 22.05.2018 r., o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - "Przebudowa, budowa i demontaz sieci elektroenergetycznej 0.4 kV" na działkach nr 83/2, 276, 82/6, 82/1, 81/7, 81/5, 78/5, 78/4, 77.80, 61/6, 296, obręb ewidencyjny Podgóry, gm. Kepice.