herb BIP - Urząd Miejski w Kępicach

www.kepice.pl

Obwieszczenie Burmistrza Kępic o wydaniu w dniu 21.05.2018 decyzji nr 15/2018 o ustalenie lokalizaxji inwestycji celu publicznego - "Budowa linii kablowej 0,4 kV w celu zasilenia budynku mieszkalnego jednorodzinnego" na terenie działek nr 71/3, 92, 74/6, 74/13, 74/14, 74/15, 74/16, 74/17, 74/18, 74/19, 74/20, 74/21, 74/22, 74/23, 74/25, 74/26, 74/27, 74/28, 74/29, 74/30, 74/31, 74/32, 74/33, 74/34, 74/35, obręb ewidencyjny Warcino, gm. Kępice we wszczętym postępowaniu administracyjnym na wniosek Pana Krzysztofa Rzeszutko, ul. Smolańska 4/215 wystepującego w imieniu inwestora ENERGA OPERATOR S.A. Oddział w Koszalinie, ul. Morska 10, 75-950 Koszalin.