herb BIP - Urząd Miejski w Kępicach

www.kepice.pl

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA KĘPIC Stosowanie do art.53.ust.1 Ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym / tj. Dz. U. 2017. poz. 1073 ze zmianami/ obwieszczam o wydaniu na wniosek Krzysztofa Rzeszutko, ul. 3 maja 3/24, 70-214 Szczecin występującego w imieniu Inwestora Energa-Operator S.A., Oddział w Koszalinie, ul.Morska 10,75-950 Koszalin, decyzji nr 23/2018 z dnia 10.08.2018r o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego- "Budowa linii kablowej 0,4 kv w celu zasilenia budynku mieszkalnego jednorodzinnego" na działkach nr 84,74/6, obręb ewidencyjny Warcino,gm.Kępice