herb BIP - Urząd Miejski w Kępicach

www.kepice.pl

Zarządzenie Nr 99/2018 Burmistrza Kępic z dnia 29 pażdziernika 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na 2018 rok Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt. 4 Ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzadzie gminnym (t.j.Dz.U. z 2018r.poz.994.z póź.zm.)oraz art.257 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych(t.jDz.U. z 2017r. poz.2077 z późn.zm) i Uchwały Rady Miejskiej Nr XXXIII/296/2017 z 21 grudnia 2017 roku w sprawie budżetu gminy Kępice na rok 2018