herb BIP - Urząd Miejski w Kępicach

www.kepice.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
Zarządzenie Nr 32/2018 Burmistrza Kępic z dnia 16 marca 2018r., w sprawie "Regulaminu finansowania doskonalenia i dokształcania nauczycieli w Gminie Kępice na rok 2018" 2018-03-20 10:39
Zarządzenie Nr 31/18 Burmistrza Kępic z dnia 16 marca 2018 r., w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowych niezabudowanych i ogłoszenia wykazu 2018-03-16 14:20
Zarządzenie Nr 30/18 Burmistrza Kępic z dnia 14 marca 2018 r., w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowych i ogłoszenia wykazu. 2018-03-14 14:39
Zarządzenie 29/18 Burmistrza Kępic z dnia 14 marca 2018 r.. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej zabudowanej i ogłoszenia wykazu. 2018-03-14 14:37
Zarządzenie Nr 28/2018 Burmistrza Kępic z dnia 13.03.2018 roku, w sprawie powołania komisji ds. przeprowadzenia przetarguna sprzedaż samochodu specjalnego pożarniczego Mercedes LAF 911 B stanowiącego własność Gminy Kępice. 2018-03-14 11:39
Zarządzenie Nr 27/2018 Burmistrza Kępic z dnia 12 marca 20118r., w sprawie przeprowadzenia rejonowego treningu systemu monitoringu zagrożeń, wykrywania i alarmowania w dniu 15 marca 2018r. 2018-03-14 11:46
Zarządzenie Nr 23/2018 Burmistrza Kępic z dnia 23 lutego 2018 roku w sprawie zmian w budzecie gminy Kępice na 2018 rok. 2018-03-07 10:50
zarządzenie Burmistrza Kepic z dnia 27 lutego 2018 roku, w sprawie przedłożenia Radzie Miejskiej w Kępicach sprawozdania z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami za rok 2017. 2018-02-27 14:32
Zarządzenie Nr 20/2018 Burmistrza Kępic z dnia 22.02.2018 r., w sprawie norm zużycia paliwa oraz zasad prowadzenia gospodarki transportowej i paliwowej w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Kępice. 2018-02-23 11:40
Zarządzenie Nr 18/2018 Burmistrza Kepic z dnia 15 lutego 2018 r., w sprawie powołania Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej i ustalenia jej regulaminu. 2018-02-16 08:46
Zarządzenie Nr 16/2018 Burmistrza Kepic z dnia 12.02.2018 roku, w sprawie powołania komisji ds. przeprowadzenia przetargu na sprzedaz samochodu specjalnego pożarniczego MERCEDES LAF 911 B stanowiącego własność Gminy Kępice. 2018-02-23 11:44
Zarządzenie Nr 15/18 Burmistrza Kępic z dnia 09 luty 2018 r., w sprawie przeznaczenia do sprzedazy nieruchomości gruntowych i ogłoszenia wykazu. Działka nr 95/17 oraz 95/12, 184/1 obręb Kępice. 2018-02-09 15:06
Zarządzenie Nr 14/18 Burmistrza Kępic z dnia 09 luty 2018 r., w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości lokalowej i ogłoszenia wykazu. Działka 487, Kepice ul. Pomorska 3 2018-02-09 15:08
Zarządzenie Nr 12/2018 Burmistrza Kępic z dnia 05 lutego 2018 roku w sprawie zmian w budzecie gminy Kepice na 2018 rok. 2018-02-16 08:41
Zarządzenie Nr 11/2018 Burmistrza Kepic z dnia 02 lutego 2018 r., w sprawie przeprowadzenia naboru na wolne stanowiska urzednicze ds. geodezji dróg gminnych. 2018-02-02 11:38
Zarządzenie Nr 10/2018 Burmistrza Kępic z dnia 29 stycznia 2018r., w sprawie miesięcznej stawki dotacji obowiązujących w 2018 roku na jednego ucznia w niepublicznych przedszkolach dotowanych przez Gminę Kępice. 2018-01-29 14:58
Zarządzenie Nr 9/2018 Burmistrza Kępic z dnia 26 stycznia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na 2018 rok. 2018-02-05 17:54
Zarządzenie Nr 8/2018 Burmistrza Kępic z dnia 25 stycznia 2018 r., w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postepowaniu rekrutacyjnym oraz postepowaniu uzupełniajacym na rok szkolny 2018/2019 dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klaspierwszych szkół podstawowych. 2018-01-26 08:53
Zarządzenie nr 6/2018 Burmistrza Kępic z dnia 24 stycznia 2018 r., w sprawie przeprowadzenia trenungu systemu powszechnego ostrzegania, wykrywania i alarmowania ludności w dniu 25 stycznia 2018r. 2018-01-29 13:06
Zarządzenie Nr 4/2017 Burmistrza Kępic z dnia 17 stycznia 2018 roku, w sprawie wprowadzenia instrukcji kancelaryjnej 2018-01-17 13:29
Zarządzenia Nr 3/2018 Burmistrza Kepic z dnia 02 stycznia 2018 roku, w sprawie przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień do dokonywania zmian w planie wydatków jednostki oraz do zaciagania zobowiązań z tytułu zawartych umów. 2018-01-08 10:00
Zarządzenie Nr 2/2018 Burmistrza Kępic z dnia 02 stycznia 2018 roku, w sprawie zatwierdzenia planu finansowego z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami. 2018-01-08 09:56
Zarządzenie Nr 1/2018 Burmistrza Kepic z dnia 02 stycznia 2018 roku, w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Urzędu Miejskiego w Kępicach. 2018-01-08 09:55