Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Kępicach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Ostatnio dodane

Lp. Nazwa dokumentu
1 Obwieszczenie Burmistrza Polanowa w sprawie zawieszenia postępowania administracyjnego, na wniosek inwestora z dnia 28 listopada 2022r., w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięciach:"Budowa farmy fotowoltaicznej PV Buszyno o łącznej mocy do 24 MW realizowanej w granicach działek o nr ew.: 169/5, 169/6,169/8,169/9 obręb Buszyno (woj.zachodniopomorskie, gm. Polanów) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną placem manewrowym i przyłączem".
2 Burmistrz Kępic ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. płac w oświacie
3 Zarządzenie Nr 107/2022 Burmistrza Kępic z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. płac w oświecie
4 Obwieszczenie Burmistrza Kępic o wydaniu na wniosek Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Kępice Spółka z o.o., ul. Tadeusza Bielaka 8, 77-230 Kępice w dniu 28.11.2022r. decyzji Nr 29/2022 o ustalenie lokalizacji celu publicznego- "Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej" na terenie działek nr 216,284/10,452,70/13 położonych o obrębie geodezyjnym Korzybie, gmina Kępice
5 Zarządzenie Nr 105/2022 Burmistrza Kępic z dnia 21 listopada 2022 roku w sprawie wprowadzenia do użytku "Planu dystrybucji preparatu ze stabilnym jodem na wypadek wystąpienia zagrożenia radiacyjnego na terenie gminy Kępice"
6 Zarządzenie Nr 104/2022 Burmistrza Kępic z dnia 17 listopada 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na 2022 rok
7 Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Koszalinie zawiadamia o wszczęciu na wniosek spółki Kegar Sp. z o.o. w Kępicach w imieniu której dzaiała Paweł Siudziński, postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód tj. wprowadzenie do urządzeń kanalizacyjnych będących w administrowaniu Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Kępicach, ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, pochodzących z terenu zakładu zlokalizowanego na działkach nr 2/7,2/22,511 obręb 0001 Kępice, m.Kępice.
8 Zarządzenie nr 106/2022 Burmistrza Kępic z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie obciążenia służebnością przesyłu nieruchomości stanowiących własność Gminy Kępice
9 Obwieszczenie Burmistrza Kępic o wydaniu zawiadomienia o zgromadzonym materiale dowodowym we wszczętym postępowaniu administracyjnym na wniosek Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Kępice Spółka z o.o., ul. Tadeusza Bielaka 8, 77-230 Kępice o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego-"Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej" na terenie działek nr 27/18,27/10,27/24,27/7,63 położonych w obrębie geodezyjny Przytocko, gmina Kępice.
10 INFORMACJA O WYNIKACH PRZEPROWADZONEGO NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE GŁÓWNY KSIĘGOWY