Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Kępicach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Postanowienie Burmistrza Kępic o podjeciu na wniosek Inwestora zawieszone w dniu 20.09.2021 r. postępowanie administracyjne w sprawie wniosku PGK Kępice Sp. z o.o., o ustalenie lokalizacji ibwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na : "Budowie sieci wodociagowej, seci kanalizacji sanitarnej z przyłączami oraz z przepompownią ścieków w raz z kanalizacją tłoczną w m. Obłęże" 2022-02-14 13:41
dokument Postanowienie Burmistrza Kępic o zawieszeniu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w związku z planowanym zamierzeniem inwestycyjnym polegającym na: "Budowie sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami oraz przepompowni ścieków wraz z kanalizacją tłoczoną w m. Obłęże" na terenie działek nr 127, 459/1, 203/13, 203/14, 203/4 położonych w obrebie geodezyjnym Obłęże, gmina Kępice. 2021-09-20 15:22
dokument Postanowienie Burmistrza Kępic, po rozpoznaniu wniosku ERW I Sp. z o.o. Rzuszcze 49, 76-220 Główczyce o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pt.: "Budowa do 30 sztuk instalacji fotowoltaicznych do 1 MW każda wraz z infrastrukturą towarzysząca w miejscowości Obłęże, Gmina Kępice na działce ewidencyjnej nr 5/10 obręb Obłęże" postanawia: 1. Nałozyć obowiazek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn.. : "Budowa do 30 sztuk instalacji fotowoltaicznych do 1MW każda wraz infrastrukturą towarzyszącą w miejscowści Obłęże, Gmina Kepice na działce ewidencyjnej nr 5/10 obręb Obłęże" 2020-09-14 08:45
dokument Burmistrz Kępic prostuję oczywistą omyłkę pisarską w decyzji z dnia 15 lipca 2020 r. o umorzeniu postępowania w sprawie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Likwidacji gatunków inwazyjnych Barszczu Sosnowskiego, Rdestowca Ostrokończystego, oraz Nawłoci Kanadyjskiej na terenie Gminy Kępice i terenie Gminy Kobylnica"." 2020-07-31 09:20
dokument Postanowienie Burmistrza Kępic z dnia 19.12.2017 r., o pozytywnym zaopiniowaniu projektu decyzji wraz z pakietem danych geologicznych do postepowania na udzielenie koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż weglowodorów oraz wydobywanie węglowodorów ze złóż na obszarze przetargowym "Koszalin-Polanów". 2017-12-19 16:18
dokument Burmistrz Kępic postanawia: zawiesić z urzędu - wszczęte postepowanie administracyjne na wniosek Pani Anny Warżała, ul. Leśna 34B/4, 81-549 Gdynia, wystepującej jako pełnomocnik Inwestora P4 Sp. z o.o., ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa w sprawie ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - "Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4" zlokalizowanej na dz. nr 181/3, połozonej w obrębie ewidencyjnymKorzybie, gm. Kępice do casu rozstrzygnięcia przez Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych w Warszawie złozonego zażalenia na postanowienie Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinku z dnia 17 listopada 2017 r., znak: ZS.224.3.219.2017.KO przez pełnomocnika Annę Warżała, ul. Leśna 34B/4 Gdynia, działając w imieniu Inwestora P4 Sp. z o.o., ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa. 2017-11-30 12:54
dokument Burmistrz Kępic postanawia zawiesić postępowanie administracyjne w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - "Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 zlokalizowanej na dz. Nr 19/3 położonej w obrębie ewidencyjnym Barcino, gm. Kępice." 2017-08-09 13:39
dokument Burmistrz Kępic postanawia zawiesić postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na; "Odtworzeniu zbiornika wodno-błotnego zdewastowanego po II Wojnie Światowej zlokalizowanego w Leśnictwie Węgorzyno" na działkach oznaczonych geodecyjnie nr 448/1, 441, 440, 449/1, 447/1, obręb Darnowo, Gmina Kępice, do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o ocenie oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. 2012-08-30 14:30
dokument 2012-08-10 08:20
dokument Postanowienie Burmistrza Kępic z dnia 09.08.2012r w sprawie nałożenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko realizacji przedsięwzięcia polegającego na "Odtworzeniu zbiornika wodno-blotnego zdewastowanego po II Wojnie Światowej zlokalizowanego w Leśnictwie Węgorzyno", na dziłałkach oznaczonych geodezyjnie nr 448/1,441, 440, 449/1, 447/1, obręb Darnowo, gmina Kępice i sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko. 2012-08-10 08:21