Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Kępicach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych, dotyczy działki nr 70 w obrębie ewidencyjnym: Ciecholub 2023-02-15 08:16
dokument Zawiadomienie Burmistrza Kępic o wyłożeniu do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od 06.02.2023 do 26.02.2023r. projektu uchwały Rady Miejskiej w Kępicach w sprawie wykazu kąpielisk na rok 2023, oraz określenia sezonu kapielowego na terenie gminy Kępice. 2023-02-08 11:15
dokument Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Koszalinie zawiadamia o wszczęciu na wniosek spółki Kegar Sp. z o.o. w Kępicach w imieniu której dzaiała Paweł Siudziński, postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód tj. wprowadzenie do urządzeń kanalizacyjnych będących w administrowaniu Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Kępicach, ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, pochodzących z terenu zakładu zlokalizowanego na działkach nr 2/7,2/22,511 obręb 0001 Kępice, m.Kępice. 2022-11-25 12:09
dokument Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Koszalinie zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Nadleśnictwa Warcino, w imieniu którego działa pełnomocnik Piotr Mnich- Biuro Projektowe Termo Projekt w Dębnicy Kaszubskiej w sprawie udzielenia pozwolenia wodoprawnego na: wykonanie pomostu stałego z trapem o długości 5 m, szerokości 1,5m, do cumowania małych jednostek pływających oraz slipu na brzegu rzeki Wieprzy, zlokalizowanych na działkach nr 3, 206/4, 504, 205/13 obręb Kępice, gmina Kępice. Wykonanie umocnień brzegu rzeki Wieprzy na długości projektowanego pomostu kiszką faszynową. Lokalizowanie na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią elementów konstrukcyjnych pomostu oraz małej architektury. 2022-09-21 10:42
dokument Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Koszalinie zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Nadleśnictwa Warcino, w imieniu którego działa pełnomocnik Piotr Mnich- Biuro Projektowe Termo Projekt w Dębnicy Kaszubskiej w sprawie udzielenia pozwolenia wodoprawnego na: wykonanie pomostu stałego o długości 5 m, szerokości 1,5m, szerokości 1,5m, do cumowania małych jednostek pływajacych, zlokalizowanego na działkach nr 299 i 6 obręb Biesowice, gmina Kępice. Wykonanie umcnień brzegu Wieprzy na długości projektowanego pomostu kiszką faszynową. Lokalizowanie na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią elementów komstrukcyjnych pomostu oraz małej architektury. 2022-09-21 10:27
dokument Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Koszalinie zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Nadleśnictwa Warcino, w imieniu którego działa pełnomocnik Piotr Mnich- Biuro Projektowe Termo Projekt w Dębnicy Kaszubskiej w sprawie udzielenia pozwolenia wodoprawnego na: wykonanie pomostu stałego z trapem, o długości 10m, szerokości 1,5m, do cumowania małych jednostek pływajacych, zlokalizowanego na działkach nr 324/1 i 161/2 obręb Biesowice, gmina Kępice. Wykonanie umocnień brzegu rzeki Wieprzy na szerokości projektowanego trapu kiszką faszynową. Lokalizowanie na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią elementów konstrukcyjnych pomostu oraz małej architektury. 2022-09-21 10:18
dokument Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Koszalinie zawiadamia o wszczęciu postępowania administacyjnego na wniosek Nadleśnictwa Warcino, w imieniu którego działa pełnomocnik Piotr Mnich- Biuro Projektowe Termo Projekt w Dębnicy Kaszubskiej w sprawie udzielenia pozwolenia wodoprawnego na: wykonanie pomostu stałego o długości 5 m, szerokosci 1,5m, do cumowania małych jednostek pływajacych oraz slipu na brzegi rzeki Wieprzy, zlokalizowanych na działkach nr 234/2, obręb Żelice, nr 506/1, 506/2, obręb Kępice, gmina Kępice. Wykonanie umocnień brzegu rzeki Wieprzy na długosci projektowanego pomostu kiszką faszynową. 2022-09-21 10:19
dokument Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Koszalinie Zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Pana Jarosława Kawki- pełnomocnika Gminy Kępice o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych tj. przebudowę rowu poprzez nadbudowę studni na istniejącym przepuście, na usługę wodną tj. odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do rowu, ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej służące odprowadzenia opadów atmosferycznych, wykonanie urządzeń wodnych, tj. wylotów, w ramach przebudowy drogi wojewódzkiej nr 208 (działka 153 obręb Barcino) w m. Barcino, gm. Kępice. 2022-09-20 09:44
dokument Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody polskie Zarząd Zlewni w Koszalinie zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Gminy Kępice ul. Niepodległości 6, 77-230 Kępice, reprezentowanej przez Katarzynę Kawkę, postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego tj. systemu skrzynek rozsączających zlokalizowanych na działkach nr 425, 434, 442, 443 obręb Korzybie oraz na usługi wodne tj. odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z obszaru pasa drogowego ulicy Jaśminowej m. Korzybie, Gmina Kępice" 2022-06-02 09:07
dokument Zawiadomienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie zarząd Zlewni w Koszalinie o wszczęciu postępowania administracyjnego, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego w ramach realizacji inwestycji pn. "Budowa budynku handlowo-usługowego wraz z towarzyszącą infrastruktura techniczną, na terenie działki nr 329 w obrębie ewidencyjnym 0007 Korzybie , gm. Kępice" 2022-05-11 15:02
dokument Zawiadomienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Koszalinie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Ośrodka Hodowli Pstrąga Mielęcino Iwona i Roman Młynarczyk ul. Mochnackiego 11/50 76-200 Słupsk, Karol Guzewicz Połom reprezentowanego przez Tomasza Płowensa, postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego. 2022-03-22 12:33
dokument Zawiadomienie Burmistrza Kępic o wyłożeniu do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od 07.02.2022 do 27.02.2022 r., projektu Uchwały Rady Miejskiej w Kępicach w sprawie wykazu kąpielisk na rok 2022, oraz określenia sezonu kapielowego na terenie gminy Kępice . 2022-02-07 15:42
dokument Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Koszalinie zawiadamia o wszczęciu postepowania administracyjnego na wniosek Pani Katarzyny Kawki pełnomocnika Gminy Miasto Kępice o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie skrzynek rozsączajacych i na usługę wodną tj. odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z ulicy 11 Listopada i odcinków ul. Kopernika w m. Kępic, w ramach realizacji inwestecji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie ulicy 11 Listopada i ulicy Kopernika w Kępicach. 2021-11-02 14:41
dokument Burmistrz Kepic przekazuje informację ZG.7312.41.2021 z dnia 28.09.2021r., Nadleśnictwa warcino w sprawie terminu polowania zbiorowego dla obwodu łowieckiego OHZ nr108. 2021-10-01 12:01
dokument Zawiadomienie Burmistrza Kępic o wyłożeniu do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od 28 stycznia do 17 lutego 2021 r. projektu uchwały Rady Miejskiej w Kępicach w sprawie wykazu kąpielisk na rok 2021, oraz określenia sezonu kąpieliskowego na terenie gminy Kępice. 2021-01-28 12:09
dokument Zawiadomienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne obejmujące odprowadzenie wód opadowych lub roztopowych ujętych w system zamkniętej kanalizacji deszczowej służącej do odprowadzania opadów atmosferycznych, z połaci dachu elektrowni wodnej Biesowice I i II, do wód powierzchniowych - rzeki Wieprza od Studnicy do Moszczenicy (JCWP PLRW60001946599), za pomocą istniejących wylotów: -wylot W3 zlokalizowany na dz. 38/7 obr. 0002 gm. Kępice powiat słupski, - wylot W5 zlokalizowany na dz. 6 obr. 0002 gm. Kępice powiat słupski. 2020-12-08 08:05
dokument Zawiadomienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Koszalinie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Katarzyny Kawka, Kawka Inżynieria rogowa z siedzibą w Jezierzycach działającej na rzecz i w imieniu Gminy Kępice, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego w postaci drenażu rozsączającego na działce nr 240 obręb Korzybie, gmina Kępice oraz usługi wodne tj. odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych do skrzynek rozsączających z terenu drogi gminnej ul. Wesołej w Korzybiu. 2020-11-23 15:37
dokument Zawiadomienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody polskie Zarząd Zlewni w Koszalinie o wszczęciu postepowania administracyjnego na wniosek ENERGA OZE S.A. al. Grunwaldzka 472, 80-309 Gdańsk, w sprawie zmiany pozwolenia wodnoprawnego znak ŚR-II.6341.5.2014., udzielonego przez Starostę Słupskiego w dniu 04.04.2014r. spółce Energa Wytwarzaie Sp. z o.o. polegającej na zmianie terminu na wykonanie przepławki, wskazanego w punkcie III podpunkt 1 decyzji, z daty 31.12.2020r. na datę 31.12.2022r. 2020-11-23 09:34
dokument Zawiadomienie Państwowego Gopodarstwa Wodnego Zarząd Zlewni w Koszalinie o wszczęciu postepowania administracyjnego na wniosek ENERGA OZE S.A. al. Grunwaldzka 472 80-309 Gdańsk, w sprawie przeniesienia praw i obowiązków wynikających z pozwolenia wodnoprawnego znak ŚR-II.6341.5.2014., udzielonego przez Starostę Słupskiego w dniu 04.04.2014. spółce Energa Wytwarzanie Sp. z o.o. 2020-11-23 09:20
dokument Zawiadomienie PaństwowegoGospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Koszalinie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Via Antica Piotr Labuda Bytów -pełnomocnika Nadleśnictwa Trzebielino postepowania administracyjnego o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przepustu w rowie drogowym, w związku z budową zjazdu z drogi wojewódzkiej nr 209 na drogę leśną w działce nr 111 obręb Bronowo 2020-11-02 14:59
dokument Zawiadomienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarzadu Zlewni w Koszalinie o wniesieniu odwołania przez Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Słupsku do decyzji z dnia 17.08.2020r. znak Sz.ZUZ.2.4210.272.2020.PB udzielajacej pozwolenia wodnoprawnego dla Energa OZE Spółka Akcyjna Al. Grunwaldzka 472 80-309 Gdańsk na usługi wodne 2020-09-24 11:30
dokument Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Pani Edyty Sobolewskiej - pełmocnika Pana Przemysława Grzywacz o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie drenażu rosączającego oczyszczone ścieki wprowadzone do ziemi z przydomowej oczyszczalni ścieków na działce 136/6 obręb Obłęże, gm. Kępice. 2020-09-02 14:35
dokument Zawiadomienie o wszczęciu, na wniosek Pana Jana A. Wolskiego, Bobrowiczki 40, 76-100 Sławno, działającego na rzecz i w imieniu Prownicjału Zgromadzenia Braci Szkół Chrześcijańskich z siedzibą w Kopcu, ul. Salezjańska 4, 52-125 Kamyk postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne tj. pobór wód z ujęcia wód podziemnych, na bazie istnejącego otworu studziennego Nr 1/86, dla celów socjalno-bytowych mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Przytocku, zlokalizowanej w miejscowości Przytocko, na działce nr 51/4, obręb 0014 Przytocko, gm. Kępice. 2020-08-25 09:18
dokument Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp.z.o.o. w Kępicach ul. Tadeusza Bielaka 8, 77-230 Kępice o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną polegającą na odprowadzeniu wód opadowych z terenów utwardzonych, za pośrednictwem istniejącego wylotu do ziemi - działka nr 67/4 obręb Kępice. 2020-08-10 15:27
dokument Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego. Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie decyzją SZ.RUZ.424.1.82-2.2019.NB.ZK z dnia 23.03.2020 r., postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne zgodnie z art. 35 ust. 3 oraz ust. 6 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne /Dz. U. z 2018 r. poz. 2268 t.j. 2020-08-10 11:31
dokument Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Koszalinie zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Daniela Krysińskiego, reprezentowanego przez Pawła Ulatowskiego, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na uslugi wodne 2020-05-06 10:46
dokument Dyrektor Zarządu Zlewni w Koszalinie podaje do publicznej wiadmości informację o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody obejmującej wyłącznie teren ochrony bezpośredniej dla ujęcia wody podziemnej zlokalizowanego w m. Warcino, gm. Kępice, na działce nr 1/2 obręb 0016 Warcino 2020-03-13 12:23
dokument Wójt Gminy Kobylnica zawiadamia o wydaniu w dniu 14 lutego 2020 roku na wniosek Nadleśnictwa Sławno, ul. Mireckiego 15, 76-100 Sławno, reprezentowanego przez pełnomocnika Pana Marcina Michałejko AMJ BUDOWNICTWO, ul. Porebskiego 74/15, 80-180 Gdańsk przekazany wg właściwości w dniu 18 lipca 2019 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia "Budowa dojazdu pożarowego nr 4 w Leśnictwie Lisowo" 2020-02-25 12:03
dokument Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Koszalinie zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Energa OZE S.A. z siedzibą przy al. Grunwaldzkiej 472 , 80-309 Gdańsk, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych z terenu elektrowni Wodnej Kępka 2020-01-16 14:06
dokument Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Koszalinie zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Energa OZE S.A. z siedzibą przy al. Grunwaldzkiej 472 , 80-309 Gdańsk, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych z terenu elektrowni Wodnej Kępice. 2020-01-16 13:47
dokument Zawiadomienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Koszalinie , o wniesieniu odwołania przez Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Słupsku od decyzji z dnia 22.10.2019 r., znak SZ.ZUZ.2.421.272.2018.PB. 2019-11-25 14:18
dokument Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie stwierdzenie wygaśnięcia pozwolenia wodnoprawnego nr 1594/98 z dnia 15.12.1998r., znak OS-IX-6210/194/98, udzielonego przez Wojewodę Słupskiego Przedsiębiorstwu Produkcyjno- Handlowemu AQUAMAR Sp.z o.o. Pasieka 2a/2 77-200 Miastko na rybackie korzystanie z wód powierzchniowych do prowadzenia hodowli karpi na obiekcie w Żelicach. 2019-10-09 09:53
dokument Zawiadomienie Dyrektor Zarządu Zlewni w Koszalinie, działając na podst.art.10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego / Dz.U. z 20178r. poz. 2096/, zawiadamia o zebraniu wzystkich dowodów i meteriałów w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne zgodnie z art. 35 ust. 3 oraz ust. 6 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne / Dz .U. z 2018r. poz.2268 t.j. ze zmianami/: 2019-10-09 09:39
dokument Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Koszalinie zawiadamia o wsczęciu postępowania administracyjnego na wniosek PPPH Gras Piotr Grabowski 77-231 Korzybie ul. Sławieńska 12 postepowania administracyjnego w sprawie: legalizacji urządzeń wodnych, odprowadzania wód opadowych i roztopowych. 2019-09-24 12:57
dokument Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Koszalinie zawiadamia o wsczeciu, w związku z uchyleniem pozwolenia wodnoprawnego z dnia 15.10.2018 r. znak SzZ.ZUZ.2.421.272...2018PB przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Sczecinie decyzją SZ.RUZ.424.1.14.2018.NB z dnia 01.07.2019r., postepowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne. 2019-09-10 12:56
dokument Zawiadomienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Koszalinie o wszczęciu postepowania administracyjnego na wniosek ELPRO Tomasz Michalik ul. Imbirowa 4, Pierwoszyno , 81-198 Kosakowo - pełnomocnika ENERGA-OPERATOR S.A. ul. Morska 10, 75-950 Koszalin postepowania o udzielenie pozwolenia wodnoprawnegona przekroczenie linią kablową 15 kV przewiertem sterowanym pod dnem rzeki Wieprzy w km 81+813 (działka nr 161/2 obręb Biesowice, gm. Kępice) 2019-08-26 14:48
dokument Zawiadomienie Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewmi w Koszalinie o wszczeciu postepowania administracyjnego na wniosek Urzedu Gminy Kępice w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych: dwóch pomostów stałych, na rzece Studnica, przy elektrowni wodnej w Ciecholubiu, działkach nr 61/3, 61/4, i 312/1 obr. Ciecholub gm. Kępice. 2019-04-02 14:22
dokument Zawiadomienie Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewmi w Koszalinie o wszczeciu postepowania administracyjnego na wniosek Urzedu Gminy Kępice w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na: wykonanie urządzenia wodnego na działce nr 181/16 i 277 obr. Korzybie gm. Kępice: pomostu ze schodami i slipem oraz regulacje wód - wykonanie umocnienia brzegu rzeki na długości projektowanego pomostu zlokalizowanego w km 65+500 rzeki Wieprza w m. Korzybie 2019-04-02 14:18
dokument Zawiadomienie Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewmi w Koszalinie o wszczeciu postepowania administracyjnego na wniosek Urzedu Gminy Kępice w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego w postaci pomostu ze slipem i trapem na dz. nr 424 (jezioro Obłęże) i 203/8 obr. Obłęże, gm. Kępice o współrzędnych geodezyjnych w układzie PLETRF2000 X: 6429418.60, Y: 601364.00. 2019-04-02 14:06
dokument Zawiadomienie Burmistrz Kępic, że na wniosek Pana Patryka Rycerz w dniu 17.01.2019 r., wydane zostało postanowienie znak: Um-NPS-OS.6220.17.2018.OM o podjęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwziecia polegajacego na rozbudowie fermy brojlerów na terenie działek nr 240/2 oraz 240/8 w obrebie ewidencyjnym Darnowo, gm. Kępice 2019-01-29 14:26
dokument Zawiadomienie Burmistrza Kepic, że na wniosek Pana Patryka Rycerz w dniu 11.01.2019r., wydane zostało postanowienie znak: UM-NPŚ-OŚ.6220.17.2018.OM o zawieszeniu postepowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie fermy bojlerów na terenie działek nr 240/2 oraz 240/8 w obrębie ewidencyjnym Darnowo, gm. Kepice. 2019-01-11 12:28
dokument Zawiadomienie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku, iż w postepowaniu dotyczącym wniosku Gminy Kępice znak UM-NPŚ-OS.6220.15.2018.OM z dnia 15.10.2018r. o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa i przebudowa dróg lokalnych w gminie Kępice", planowanego do realizacji w gminie Kępice na nastepujących działkach: obręb Barcino: 20, 58, 61, 66, 388, obręb Obłęże: 137, 306, obręb Podgóry: 276, 281 2019-01-08 14:54
dokument Zawiadomienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Koszalinie o wszczęciu postepowania administracyjnego na wniosek Spółki ENERGA-OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku, Oddział w Koszalinie, ul. Morska 10, 75-950 Koszalin, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego. 2019-01-02 09:05
dokument Zawiadomienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Koszalinie, o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek PGK Kępice Sp. z o.o., ul. T. Bielaka 8, 77-230 Kępice w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną - pobór wód podziemnych obejmujący także jej uzdatnianie oraz dystrybucję, z ujęcia wody podziemnej z ujęcia komunalnego w m. Kotłowo opartego na istniejacej studni wierconej. 2018-12-17 15:29
dokument Zawiadomienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Koszalinie o wszczeciu postępowania administracyjnego na wniosek PGK Kępice Sp. z o.o., ul. T. Bielaka 8, 77-230 Kępice, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną - pobór wód podziemnych z ujęcia wody podziemnej z ujecia komunalnego w m. Osieki opartego na istniejącej studni wierconej, z lokalizacją na terenie nieruchomości obejmujacej działkę nr 41/15, obreb ewidencyjny Biesowice, Gmina Kępice. 2018-12-12 12:19
dokument Zawiadomienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Koszalinie o wszczeciu postępowania administracyjnego na wniosek PGK Kępice Sp. z o.o., ul. T. Bielaka 8, 77-230 Kępice, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną - pobór wód podziemnych z ujęcia wody podziemnej z ujecia komunalnego w m. Osieki opartego na istniejącej studni wierconej, z lokalizacją na terenie nieruchomości obejmujacej działkę nr 10/28, obreb ewidencyjny Korzybie, Gmina Kępice. 2018-12-12 12:16
dokument Zawiadomienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlweni w Koszalinie o wszczeciu postepowania administracyjnego na wniosek PGK Kepice Sp. z o.o. ul. T. Bielaka 8, 77-230 Kępice, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną - pobór wód podziemnych z ujęcia wody podziemnej z ujecia komunalnego w m. Przytocko opartego na istniejącej studni wierconej, z lokalizacją na terenie nieruchomości obejmującej działkę nr 467/1, obręb ewidencyjny Przytocko, Gmina Kępice. 2018-12-12 12:11
dokument Zawiadomienie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku o wszczeciu postepowania administracyjnego, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak RDOS-Gd-WOO.420.155.2018.ASP.2 dla przedsięwziecia pn. "Budowa i przebudowa dróg lokalnych w gminie Kępice" planowanego do realizacji w gminie Kępice. 2018-11-26 12:09
dokument Zawiadomienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Rozlewni w Koszalinie o wniesieniu odwolania przez Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Słupsku do decyzji z dnia 15.10.2018 r., znak SZ.ZUZ.2.421.272.PB udzielającej pozwolenie wodnoprawne dla Energa Wytwarzanie S.A. al. Grunwaldzka 472, 80-309 Gdańsk na usługi wodne 2018-11-09 11:30
dokument Zawiadomienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Rozlewni w Koszalinie o wszczeciu postepowania administracyjnego na wniosek PGK Kępice Sp.z o.o. Ul. Tadeusza Bielaka 8, 77-230 Kępice postepowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przez wody powierzchniowo płynące , tj. rzekę bystrzenicę, na działce nr 321 obr. Korzybie gm. Kępice 2018-10-26 13:44
dokument Zawiadomienie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku, że na wniosek Gminy Kępice reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Jędrzeja Myszk, pismo znak: UM.NPŚ.OŚ.6220.5.2017.DJ z dni 04.07.2017r., została wydana decyzja znak RDOŚ-Gd-WOO.4207.103.2017.EG.WR.17 stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegajacego na: "Budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-cisnieniowej w miejscowości Osowo i Warcino" zlokalizowanego na działkach nr 53, 26, 114, 115, 104, obręb Osowo, 34, 38, 9/2, 9/16, 13/3, 32, 11/4, 9/26, obręb Warcino, powiat słupski, województwo pomorskie. 2018-10-03 13:19
dokument Zawiadomienie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku, że na wniosek Gminy Kępice reprezentowanej przez pełniomocnika Pana Jędrzeja Myszk, pismo znak UM.NPS.OŚ.6221.6.2017.DJ z dnia 04.07.2017 r., została wydana decyzja znak: RDOS-Gd-WOO.4207.104.2017.EG.WR.17 stwierdzajaca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-cisnieniowej w miejscowości Łużki", planowanego do realizacji na działkach nr: 92, 31, 57, 59, 381, 67/22 obręb Warcino, gm. Kępice, powiat słupski, woj. pomorskie. 2018-10-03 13:03
dokument Zawiadomienie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiskaw Gdańsku, iż w oostępowaniu na wniosek Gminy Kępice reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Jedrzeja Myszka, pismo znak UM.NPŚ.OŚ.6220.6.2017.DJ z dnia 04.07.2017 r z dnia 04.07.2017r., zakończono zbieranie dowodów do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwziecia polegającego na: "Budowie kanalizacji sanitarnejgrawitacyjno-ciśnieniowej w miejscowości Łużki", planowanego do realizacji na działkach nr 92, 31, 57, 59, 382 obręb Warcino, gmina Kępice, powiat slupski, województwo pomorskie. 2018-08-23 11:02
dokument Zawiadomienie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku, iż w postępowaniu na wniosek Gminy Kępice reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Jędrzeja Myszka, pismo znak UM.NPŚ.OŚ.6220.5.2017.DJ z dnia 04.07.2017 r, zakończono zbieranie dowodów do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: "Budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjni-ciśnieniowej w miejscowości Osowo i Warcino" zlokalizowanego na działkach nr 53, 26, 114, 115,104 obreb Osowo, 34, 38, 9/2, 9/16, 13/3, 32, 11/4, 9/26 obręb Warcino, powiat słupski, województwo pomorskie. 2018-08-23 10:48
dokument Zawiadomienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Koszalinie o wszczeciu postepowania administracyjnego na wniosek ENERGA Wytwarzanie S.A. z siedzibą w Gdańsku nprzy al.Grunwaldzkiej 472, reprezentowanej przez P. Marte Ołubiec MK Geologia ul. Mietowa 7, 76-200 Siemianice, postepowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych na potrzeby bytowo-gospodarcze z ujęcia na terenie elektrowni wodnej w Biesowicach, na działce nr 38/4 obręb Biesowice, gmina Kępice, powiat słupski, o współrzędnych geodezyjnych w układzie PL-ETRF2000 X=6007987.665, Y=6427505.839 w ilości Qmax s=0,0000469 m3/s Qśrd= 1,02 m3/d Qdop r= 43 800 m3/rok. 2018-08-13 15:46
dokument ZAWIADOMIENIE O wszczęciu postępowania administracyjnego Na podstawie art. 61 & 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego /Dz. U. z 2017 r. poz. 1257/ w związku z art.397 ust. 1,art 397 ust. 3 pkt 2, art.401 ust. 1, art.401 ust.4, art.407 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne /Dz.U.z 2017r. poz. 1566/, zawiadamiam o wszczeciu, na wniosek ENERGA Wytwarzanie S.A. al. Grunwaldzka 472 80-309 Gdańsk, reprezentowanej przez Jana Haftka postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne zgodnie z art.35 ust.3 oraz ust.6 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne/Dz.U. z 2017R. poz.1566/: 2018-08-07 13:01
dokument ZAWIADOMIENIE O wszczęciu postępowania administracyjnego Na podstawie art.61 & 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego / Dz. U. z 2017r. poz. 1257/ w związku z art.397 ust.1,art 397 ust.3 pkt 2,art.401 ust.1,art.401 ust.4,art.407 ust.1 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne /Dz.U.z 2017r. poz.1566/,zawiadamiam o wszczęciu, na wniosek Pana Krzysztofa Rajewicza, działającego w imieniu i na rzecz Gospodarstwa pstrągowego Podgóry II postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne-piętrzenie,pobór i odprowadzanie wód powierzchniowych rzeki Grabówki na potrzeby ośrodka pstrągowego zlokalizowanego na działkach nr 345,200,201,202 obręb ewidencyjny 221205 5.0013, Podgóry, j.e. Kępice-G,powiat słupski. 2018-08-06 12:02
dokument ZAWIADOMIENIE O wszczęciu postępowania administracyjnego Na podstawiwe art. 61 & 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego / Dz.U.z 2017r. poz. 1257/ w związku z art. 397 ust. 1, art 397 ust. 3 pkt 2,art .401 ust.1, art.401 ust. 4,art.407 ust.1 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne /Dz.U.z 2017r. poz. 1566/, zawiadamiam o wszczęciu , na wniosek Pana Pawła ulatowskiego, reprezentanta B.O.P.EKO-PROJEKT ul. Jana Pawła II 1/228, Działającego w imieniu i na rzecz Nadleśnictwa Warcino, ul. Gen. Wł. Sikorskiego 11a , 77-230 Kępice, postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych. 2018-08-06 11:47
dokument Zawiadomienie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, że na wniosek Gminy Kepice reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Jędrzeja, pismo znak UM.NPŚ.OŚ.6220.5.2017.DJ z dnia 04.07.2017 r. zostało wydane postanowienie znak RDOŚ-Gd-WOO.4207.104.2017.EG.WR.11 stwierdzające brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla polegającego na: "Budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej w miejscowości Łużki" planowanego do realizacji na działkach nr: 92, 31, 57, 59, 382 obręb Warcino, gmina Kępice, powiat słupski, województwo pomorskie. 2018-07-09 13:14
dokument Zawiadomienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Koszalinie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Biura Technicznego Agropartner Zbigniew Bruski ul. Żebrowskiego 21, 75-392 Koszalin działajacego w imieniu i na rzecz Jacka Bartkowskiego postepowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na korzystanie z wód powierzchniowych rzeki Bystrzenicy za pomocą urządzenia do jej piętrzenia - jazu zlokalizowanego w km 15+320 na potrzeby ośrodka pstrągowegozlokalizowanego na działkach nr 91/3, 92/1, 93, 94, 95 obręb ewidencyjny Bronowo, gmina Kępice. 2018-07-09 12:10
dokument Zawiadomienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Zarząd Zlewni w Koszalinie o wszczęciu postepowania administracyjnego na wniosek Pana Pawła Siudzińskiego, zam. przy ul. Osiedlowej 1, Zamość k/Bydgoszczy, 89-200 Szubin, działającego na podstawie pełnomocnictwa i w imienu KEGAR Sp. z o.o., ul. Składowa 5, 77-230 Kępice, postepowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzenie ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych Zakładu przy ul. Składowej 5 w Kępicach, z lokalizacją na terenie nieruchomości obejmujących działki nr 2/7, 2/22, 511, obręb ewidencyjny 0001 Kępice, Gmina Kępice. 2018-07-04 09:19
dokument Zawiadomienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Rozlewni w Koszalinie o wszczeciu postepowania administracyjnego na wniosek ENERGA-OPERATOR S.A z siedzibą w Gdańsku, ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, oddział w Koszalinie ul. Morska 10, 75-950 Koszalin, w imieniu i na rzecz której działa Pan Sebastian Orlikowski, reprezentujący SPIE Elbud Gdańsk S.A., ul. Marynarki Polskiej 87, 80-557 Gdańsk, postepowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego w postaci systemu retencyjnorozsączającego o pow. około 4,32 m2 i głebokości posadowania 2,3m ppt oraz odprowadzenia wód opadowych i roztopowych do gruntu z wanny z transformatora mocy 110/15 kV i zespołu konpensacyjnego 15 kV stacji elektroenergetycznej w Obłężu, gm. Kępice, z lokalizacją na terenie nieruchomości obejmującej działkę nr 1/2, obręb ewidencyjny 0010 Obłęże, Gmina Kępice. 2018-06-28 10:56
dokument Zawiadomienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Koszalinie o wszczęciu postepowania administracyjnego na wniosek PGK Kępice Sp. z o.o. , ul. Tadeusza Bielaka 8, 77-230 Kępice postepowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych z ujęcia zlokalizowanego na działce nr 13/12 obręb Chorowo, gm. Kepice i stwierdzenia wygaśnięcia pozwolenia wodnoprawnego udzielającego decyzją Starosty Słupskiego nr 294/07 z dnia 28.12.2007r. 2018-06-28 09:39
dokument Zawiadomienie O wszczęciu postępowania administracyjnego Na podstawie art. 61§ 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego /Dz.U. z 2017 r. poz.1257/ w związku z art.397 ust. 1,art 397 ust. 3 pkt 2, art.401 ust. 1, art. 401 ust.4,art.407 ust.1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne /Dz.u. z 2017r. poz. 1566/, zawiadamiam o wszczeciu, na wniosek Paweł Ulatowski B.O.P. EKO-PROJEKT ul.Jana Pawła II -1/228 76-200 Słupsk działającej w imieniu i na rzecz Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Warcino ul. Gen. Władysława Sikorskiego 11a 77-230 Kępice, postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych: 2018-06-14 14:17
dokument Zawiadomienie Marszałka Województwa Pomorskiego w Gdańsku z dnia 07.12.2016 r. o wswzczęciu postępowania w sprawie zatwierdzenia : "Projektu robót geologicznych dla ustalenia warunków geologiczno-inżynierskich projektowanych słupów linii elektroenergetycznej 2x400 kV Żydowo-Kierzkowo-Słups, na terenie gmin Kępice, Kobylnica, Słupsk, województwo pomorskie". 2016-12-13 14:51
dokument Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: "Budowie fermy fotowoltaicznej "Kępice I o mocy do 1 MW zlokalizowanej w pobliżu miejscowości Obłęże, gmina Kępice, powiat słupski, województwo pomorskie". 2016-06-10 14:20
dokument Zawiadomienie z dnia 06.06.2016r. o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn.: "Budowa dwóch kurników wraz z infrastrukturą" na dz. ewidencyjnej nr 240/8 w obrębie Darnowo Gm. Kępice. 2016-06-07 09:07