Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Kępicach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
katalog Decyzje 2024 - KATALOG -
katalog Decyzje 2023 - KATALOG -
katalog Decyzje 2022 - KATALOG -
katalog Decyzje 2016 - KATALOG -
katalog POSTANOWIENIA - KATALOG -
katalog OBWIESZCZENIA BURMISTRZA KĘPIC - KATALOG -
katalog Decyzje - KATALOG -
katalog Wnioski - KATALOG -
katalog Zawiadomienia - KATALOG -
katalog Azbest - KATALOG -
katalog Rozporządzenia - KATALOG -
dokument Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na Terenie Gminy Kępice za 2016 rok. 2017-04-28 13:33
dokument Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Kępice za 2015 rok 2016-04-29 10:35
dokument Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Kępice za 2014 rok 2015-04-30 08:24
dokument Informacja o terminach mobilnej zbiórki odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. 2013-10-07 09:58
dokument Postanowienie z dnia 06.08.2012 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Park Elektrowni Wiatrowych 13*3 MW Podgóry" 2012-08-07 11:53
dokument Bezpłatna zbiórka zużytego sprzętu RTV i AGD na terenie Gminy Kępice 2012-07-26 09:55
dokument Postanowienie z dnia 17.05.2012 r ("Budowa i eksploatacja budynku inwentarskiego do hodowli brojlerów kurzych"). 2012-05-22 13:39
dokument Postanowienie z dnia 17.05.2012r 2012-05-17 13:57
dokument Postanowienie z dnia 23.04.2012r 2012-04-27 13:06
dokument Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Kępice 2008-2016 2012-04-20 13:48
dokument Program Ochrony Środowiska dla Gminy Kępice 2008-2011 z perspektywą 2012-2015 2012-04-20 13:42
dokument P O S T A N O W I E N I E 2008-05-20 09:46
dokument Karty Informacyjne 2007-10-17 11:58
dokument Obwiązki przedsiębiorców w zakresie opłaty produktowej 2007-04-04 09:55
dokument Plan gospodarki odpadami 2007-03-07 07:54
katalog - KATALOG -
katalog Decyzje 2023 - KATALOG -
katalog Decyzje 2023 - KATALOG -
katalog - KATALOG -
katalog - KATALOG -
dokument Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 2017-09-13 12:46
dokument Obwieszczenie z dnia 19-08-2014r o wydaniu decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych dla przedsięwzięcia pn.:"budowie sieci wodociągowej i układu uzdatniania wody w istniejącej hydroforni oraz kanalizacji sanitarnej dla wód popłucznych ze stacji uzdatniania wody w miejscowości Kotłowo, obręb Barcino, gm.Kępice." 2014-08-19 07:34
dokument obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn:"rozbudowie istniejącego zakładu produkującego sprzęt ppoż. o instalację do powierzchniowej obróbki metali z zastosowaniem procesów chemicznych w wannach procesowych o łącznej pojemności 10,3 m3 - w istniejącej hali produkcyjno - magazynowej S-3 firmy GRAS Korzybie, ul. Długa 21" 2014-03-27 13:42
dokument obwieszcznie o wszczęciu postepowania na realizację przedsięwzięcia pt:rekultywacji składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Obłęże, Gmina Kępice". 2014-01-02 07:43
dokument Obwieszczenie o podjęciu postępowania 2013-06-27 15:01
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania 2013-06-12 20:10
dokument wykaz przedsiębiorców wpisanych do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicili nieruchomości 2012-12-04 14:36
dokument Zezwolenie na prowadzenie hodowli lub utrzymywanie psa rasy uznanej za agresywną 2012-11-19 11:43
dokument Informacja dla przedsiębiorców zajmujących się odbiorem odpadów komunalnych z terenu Gminy Kępice 2011-12-30 11:17
dokument Program usuwania azbestu dla Gminy Kępice 2010-03-10 07:52
dokument Program ochrony środowiska na lata 2003-2006 z perspektywą do 2010 r. 2007-03-07 07:50