Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Kępicach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Burmistrz Kępic ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego położonego przy ul. Niepodległości 1A w Kępicach Rafał Rakoczy 2023-06-02 13:25:32
2023 Rafał Rakoczy 2023-06-02 13:23:10
Wyjaśnienie do zapytania cenowego oraz przedłużenie terminu składania ofert dot. "Przeprowadzenie szkoleń grupowych, doradztwa zawodowego i oceny dokumentów dot. otrzymania wsparcia finansowego w projekcie "Kierunek - Mój Biznes" Aleksandra Szul-Młoczyńska 2023-06-01 11:25:33
Wyjaśnienie do zapytania cenowego oraz przedłużenie terminu składania ofert dot. "Przeprowadzenie szkoleń grupowych, doradztwa zawodowego i oceny dokumentów dot. otrzymania wsparcia finansowego w projekcie "Kierunek - Mój Biznes" Aleksandra Szul-Młoczyńska 2023-06-01 10:32:23
Wyjaśnienie do zapytania cenowego oraz przedłużenie terminu składania ofert dot. "Przeprowadzenie szkoleń grupowych, doradztwa zawodowego i oceny dokumentów dot. otrzymania wsparcia finansowego w projekcie "Kierunek - Mój Biznes" Aleksandra Szul-Młoczyńska 2023-06-01 10:31:37
Zarzadzenie Nr 45/2023 Burmistrza Kępic z dnia 31 maja 2023 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowych niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Kępice, w trybie przetargowym i ogłoszenia wykazu. Rafał Rakoczy 2023-05-31 13:38:52
Wyjaśnienie do zapytania cenowego oraz przedłużenie terminu składania ofert dot. "Przeprowadzenie szkoleń grupowych, doradztwa zawodowego i oceny dokumentów dot. otrzymania wsparcia finansowego w projekcie "Kierunek - Mój Biznes" Aleksandra Szul-Młoczyńska 2023-05-31 08:58:41
"Przeprowadzenie szkoleń grupowych, doradztwa zawodowego i oceny dokumentów dot. otrzymania wsparcia finansowego w projekcie ?Kierunek ? Mój Biznes? Aleksandra Szul-Młoczyńska 2023-05-30 13:11:20
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku. Rafał Rakoczy 2023-05-29 13:48:51
Wyjaśnienie do zapytania cenowego oraz przedłużenie terminu składania ofert dot. "Przeprowadzenie szkoleń grupowych, doradztwa zawodowego i oceny dokumentów dot. otrzymania wsparcia finansowego w projekcie "Kierunek - Mój Biznes" Aleksandra Szul-Młoczyńska 2023-05-29 13:36:32
Wyjaśnienie do zapytania cenowego oraz przedłużenie terminu składania ofert dot. "Przeprowadzenie szkoleń grupowych, doradztwa zawodowego i oceny dokumentów dot. otrzymania wsparcia finansowego w projekcie "Kierunek - Mój Biznes" Aleksandra Szul-Młoczyńska 2023-05-29 13:36:06
"Przeprowadzenie szkoleń grupowych, doradztwa zawodowego i oceny dokumentów dot. otrzymania wsparcia finansowego w projekcie ?Kierunek ? Mój Biznes? Aleksandra Szul-Młoczyńska 2023-05-29 13:34:31
Sprawozdanie z realizacji zadań Pomocy Społecznej za 2022 rok. Rafał Rakoczy 2023-05-29 07:51:43
Uchwała Nr 039/g319/R/II/23 Składu Orzekajacego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 5 kwietnia 2023 r. w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy Kępice za 2022 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami. Rafał Rakoczy 2023-05-26 14:09:52
Uchwała Nr 039/g319/R/II/23 Składu Orzekajacego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 5 kwietnia 2023 r. w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy Kępice za 2022 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami. Rafał Rakoczy 2023-05-26 14:06:34
Skonsolidowany Bilans - Gmina Kępice Rafał Rakoczy 2023-05-26 14:02:06
Skonsolidowany Bilans - Gmina Kępice - dokument usunięty Rafał Rakoczy 2023-05-26 14:01:28
Skonsolidowany Bilans - Gmina Kępice - dokument usunięty Rafał Rakoczy 2023-05-26 13:56:22
Zarządzenie Nr 43/2023 Burmistrza Kępic z dnia 24 maja 2023 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowych niezabudowanych, stanowiacych własność Gminy Kępice, w trybie przetargowym i ogłoszenia wykazu. Rafał Rakoczy 2023-05-24 11:56:25
Zarządzenie Nr 43/2023 Burmistrza Kępic z dnia 24 maja 2023 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowych niezabudowanych, stanowiacych własność Gminy Kępice, w trybie przetargowym i ogłoszenia wykazu. Rafał Rakoczy 2023-05-24 11:55:31
Zarządzenie Nr 43/2023 Burmistrza Kępic z dnia 24 maja 2023 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowych niezabudowanych, stanowiacych własność Gminy Kępice, w trybie przetargowym i ogłoszenia wykazu. Rafał Rakoczy 2023-05-24 11:54:31
Obwieszczenie Burmistrza Kępic o wydaniu zawiadomienia o zgromadzonym materiale dowodowym we wszczętym postepowaniu administracyjnym na wniosek ENERO Krzysztof Rogalski, ul. Ceynowy 1 m. 16, 89-600 Chojnice występującego jako pełnomocnik w imieniu Inwestora ENERGA - OPERATOR S.A., w Gdańsku, Oddział w Koszalinie, ul. Morska 10, 75-950 Koszalin o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - "Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej nn 0,4 kv do zasilenia budynków mieszkalnych w miejscowości Kępice, gmina Kępice", na terenie działek nr 279/3, 279/4, 279/9, 279/10 położonych w obrębie geodezyjnym Kępice, gmina Kępice. Rafał Rakoczy 2023-05-23 10:33:03
Obwieszczenie Burmistrza Kępic o wydaniu zawiadomienia o zgromadzonym materiale dowodowym we wszczętym postepowaniu administracyjnym na wniosek ENERO Krzysztof Rogalski, ul. Ceynowy 1 m. 16, 89-600 Chojnice występującego jako pełnomocnik w imieniu Inwestora ENERGA - OPERATOR S.A., w Gdańsku, Oddział w Koszalinie, ul. Morska 10, 75-950 Koszalin o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - "Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej nn 0,4 kv do zasilenia budynków mieszkalnych w miejscowości Kępice, gmina Kępice", na terenie działek nr 279/3, 279/4, 279/9, 279/10 położonych w obrębie geodezyjnym Kępice, gmina Kępice. Rafał Rakoczy 2023-05-23 10:23:52
Obwieszczenie Burmistrza Kępic o wydaniu zawiadomienia o zgromadzonym materiale dowodowym we wszczętym postępowaniu administracyjnym na wniosek Gminy Kępice, ul. Niepodległości 6, 77-230 Kępice o zmianę ostatecznej decyzji Nr 24/2022 z dnia 22 lipca 2022 roku o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegajacego na ;- "Budowie ŚWIETLICY ŻELICE z infrastrukturą towarzyszącą i zapleczem sportowo - rekreacyjnym" na terenie działek nr 459, 32 obręb geodezyjny Żelice, gmina Kępice. Rafał Rakoczy 2023-05-23 10:11:53
Obwieszczenie. Burmistrz Kępic zawiadamia, że w dniu 19.05.2023 r. na wniosek UNITe sp. z o.o. AL. Jerozolimskie 100, 00-807 Warszawa zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa farmy fotowoltaicznej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ew. 337 o obrębie Barcino, gmina Kępice". Rafał Rakoczy 2023-05-23 09:58:13
Obwieszczenie. Burmistrz Kępic zawiadamia, że w dniu 19.05.2023 r. na wniosek UNITe sp. z o.o. AL. Jerozolimskie 100, 00-807 Warszawa zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa farmy fotowoltaicznej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ew. 337 o obrębie Barcino, gmina Kępice". Rafał Rakoczy 2023-05-23 09:53:57
Obwieszczenie Burmistrza Kępic o wydaniu zawiadomienia o zgromadzonym materiale dowodowym we wszczętym postepowaniu administracyjnym na wniosek ENERO Krzysztof Rogalski, ul. Ceynowy 1 m. 16, 89-600 Chojnice występującego jako pełnomocnik w imieniu Inwestora ENERGA - OPERATOR S.A., w Gdańsku, Oddział w Koszalinie, ul. Morska 10, 75-950 Koszalin o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - "Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej nn 0,4 kv do zasilenia budynków mieszkalnych w miejscowości Kępice, gmina Kępice", na terenie działek nr 279/3, 279/4, 279/9, 279/10 położonych w obrębie geodezyjnym Kępice, gmina Kępice. Wojciech Kurkierewicz 2023-05-19 15:41:12
Obwieszczenie Burmistrza Kępic o wydaniu zawiadomienia o zgromadzonym materiale dowodowym we wszczętym postępowaniu administracyjnym na wniosek Gminy Kępice, ul. Niepodległości 6, 77-230 Kępice o zmianę ostatecznej decyzji Nr 24/2022 z dnia 22 lipca 2022 roku o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegajacego na ;- "Budowie ŚWIETLICY ŻELICE z infrastrukturą towarzyszącą i zapleczem sportowo - rekreacyjnym" na terenie działek nr 459, 32 obręb geodezyjny Żelice, gmina Kępice. Wojciech Kurkierewicz 2023-05-19 15:40:32
Obwieszczenie. Burmistrz Kępic zawiadamia, że w dniu 19.05.2023 r. na wniosek UNITe sp. z o.o. AL. Jerozolimskie 100, 00-807 Warszawa zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa farmy fotowoltaicznej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ew. 337 o obrębie Barcino, gmina Kępice". Wojciech Kurkierewicz 2023-05-19 15:39:26
Zarządzenie Nr 40/2023 Burmistrza Kępic z dnia 11 maja 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na 2023 rok Rafał Rakoczy 2023-05-18 11:55:26
Postanowienie Nr 156/2023 Komisarza Wyborczego w Słupsku I z dnia 12 maja 2023 r. w sprawie zmian w podziale Gminy Kępice na stałe obwody głosowania. Rafał Rakoczy 2023-05-18 11:35:51
Postanowienie Nr 156/2023 Komisarza Wyborczego w Słupsku I z dnia 12 maja 2023 r. w sprawie zmian w podziale Gminy Kępice na stałe obwody głosowania. Rafał Rakoczy 2023-05-18 11:35:03
Postanowienie Nr 156/2023 Komisarza Wyborczego w Słupsku I z dnia 12 maja 2023 r. w sprawie zmian w podziale Gminy Kępice na stałe obwody głosowania. - dokument usunięty Rafał Rakoczy 2023-05-18 11:34:08
Postanowienie Nr 156/2023 Komisarza Wyborczego w Słupsku I z dnia 12 maja 2023 r. w sprawie zmian w podziale Gminy Kępice na stałe obwody głosowania. - dokument usunięty Rafał Rakoczy 2023-05-18 11:32:58
Wybory do Sejmu i Senatu RP 2023 r. Rafał Rakoczy 2023-05-18 11:28:47
Zarządzenie Nr 41/2023 Burmistrza Kępic z dnia 15 maja 2023r. w sprawie powołania Komisji Zdrowotnej ds. rozpatrywania wnioskow o przyznanie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oświatowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Kępice Rafał Rakoczy 2023-05-18 08:52:51
Rb-Z IV.2022 Rafał Rakoczy 2023-05-18 08:40:22
Rb-UZ IV.kw.2022 Rafał Rakoczy 2023-05-18 08:39:25
Rb-ST IV.kw.2022 Rafał Rakoczy 2023-05-18 08:37:59
Rb-PDP IVkw.2022 Rafał Rakoczy 2023-05-18 08:36:48