Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Kępicach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Burmistrz

Burmistrz - Magdalena Majewska

Tel. (059) 8576621-23

Do zakresu zadań i kompetencji Burmistrza należy:

 1. Kierowanie bieżącymi sprawami Gminy i reprezentowanie jej na zewnątrz.
 2. Wydawanie decyzji w zakresie administracji publicznej.
 3. Burmistrz może upoważnić swojego Zastępcę lub innych pracowników Urzędu do wydawania decyzji administracyjnych w imieniu Burmistrza.
 4. Udziela pełnomocnictwa w sprawach należących do jego własnych kompetencji.
 5. Jest szefem Obrony Cywilnej i w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa Państwa lub ogłoszenia stanu klęski żywiołowej działa na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
 6. Burmistrz przygotowuje projekt budżetu i bez jego zgody Rada nie może wprowadzić w projekcie budżetu gminy zmian powodujących zwiększenie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach lub zwiększenia planowanych dochodów bez jednoczesnego ustanowienia źródeł tych dochodów.
 7. Burmistrz współpracuje z Radą, jej komisjami i organami jednostek pomocniczych w zakresie swego działania. Burmistrz przygotowuje projekty uchwał Rady, wykonuje budżet, gospodaruje mieniem komunalnym i odpowiada za prawidłową gospodarkę finansową Gminy. Burmistrz wykonuje uchwały Rady i zadania Gminy określone przepisami prawa. Przedkłada Wojewodzie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej uchwały podjęte przez Radę oraz składa Radzie sprawozdania ze swojej działalności.
 8. Burmistrz dokonuje okresowych ocen kwalifikacyjnych pracowników samorządowych tym kierowników jednostek organizacyjnych Gminy.
 9. Burmistrzowi przysługuje wyłączne prawo:
 1. zaciągania zobowiązań mających pokrycie w ustalonych w uchwale budżetowej kwotach wydatków w ramach upoważnień udzielonych przez Radę,
 2. emitowania papierów wartościowych w ramach upoważnień udzielonych przez Radę,
 3. dokonywania wydatków budżetowych,
 4. dysponowania rezerwami budżetu Gminy,
 5. ogłaszania przetargów.
 1.  Burmistrz niezwłocznie ogłasza uchwałę budżetową i sprawozdanie z jej wykonania w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.
 2.  Burmistrz utrzymuje więź ze społeczeństwem, w sprawach ważnych lub w przypadkach określonych odrębnymi przepisami prawa –  zasięga opinii mieszkańców, organizacji i środowisk lokalnych oraz informuje o założeniach projektu budżetu, kierunkach polityki społecznej i gospodarczej Gminy.
 3. Nadzoruje ochronę informacji niejawnych wytwarzanych, przetwarzanych, przechowywanych i przekazywanych w Urzędzie.

1. Burmistrz wykonuje czynności z zakresu prawa pracy i sprawuje bezpośredni nadzór nad działalnością:

 1. Zastępcy Burmistrza,
 2. Sekretarza,
 3. Skarbnika,
 4. Pełnomocnika d/s Ochrony Informacji Niejawnych,
 5. Asystentów i Doradców
 6. Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego,
 7. Kierowników jednostek organizacyjnych Gminy.
 1. Burmistrz wykonuje czynności z zakresu prawa pracy także wobec pozostałych pracowników Urzędu.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sylwia Łepecka 22-08-2005 09:16
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 01-01-2010
Ostatnia aktualizacja: Aleksandra Szul-Młoczyńska 25-07-2017 08:13