Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Kępicach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Zarządzenie Nr 80/2022 Burmistrza Kępic z dnia 31 sierpnia 2022r w sprawie obciążenia służebnością przesyłu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kępice - dokument usunięty Rafał Rakoczy 2022-09-01 13:13:05
Obwieszczenie Burmistrza Kępic o wydaniu zawiadomienia o zgromadzonym materiale dowodowym we wszczętym postępowaniu administracyjnego na wniosek SOLID INSTALACJE Paweł Hrybryk, ul. Kilińskiego 8/2a, 76-200 Słupsk występującego w imieniu inwestora Technikum Leśnego im. prof. Stanisława Sokołowskiego, Warcino 1, 77-230 Kępice o ustalenie inwestycji celu publicznego- "Budowa odcinka sieci wodociągowej" na terenie działek nr 104/1, 112,116/2, 113, 115, 109/15, 121/14,121/13, 121/10, 121/11, 121/17 położonych w obrębie geodezyjnym Warcino, gmina Kępice. Rafał Rakoczy 2022-08-31 14:01:10
Informacja o wyniku przetargu dot. działki nr.164, o powierzchni 0,4500 ha, obręb ewidencyjny Korzybie. Rafał Rakoczy 2022-08-31 11:41:48
Burmistrz Kepic ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na najem lokali użytkowych położonych przy ul. Niepodległości w Kępicach: ul. Niepodległości 1A oraz ul. Niepodległości 2 A. Rafał Rakoczy 2022-08-31 09:13:56
Decyzja o umorzenie w całości postępowania administracyjnego "Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 30 MW wraz z techniczną infrastrukturą z etapowaniem w miejscowosci Obłęże". Rafał Rakoczy 2022-08-30 14:25:02
Informacja o wyniku przetargu. Rafał Rakoczy 2022-08-30 13:27:31
Informacja o wyniku przetargu. Rafał Rakoczy 2022-08-30 13:27:17
Zarządzenie Nr 78/2022 Burmistrza Kępic z dnia 29 sierpnia 2022 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kepice za I półrocze 2022 roku Rafał Rakoczy 2022-08-30 09:04:45
Zarządzenie Nr 74/2022 Burmistrza Kępic z dnia 11 sierpnia 2022 r. w sprawie zmiany rodzaju miejscowości Gościeradz z przysiółka wsi Barwino na kolonię Gościeradz oraz miejscowości Mielęcino z przysiółka wsi Barwino na kolonię Mielęcino Rafał Rakoczy 2022-08-25 08:44:55
Zarządzenie Nr 75/2022 Burmistrz Kępic z dnia 17 sierpnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na 2022 rok Rafał Rakoczy 2022-08-25 07:44:14
Ustne konsultacje społeczne, których przedmiot stanowiła zmiana rodzaju miejscowosci Gościeradz z przysiółka wsi Barwino na kolonię Gościeradz oraz miejscowości Mielęcino z przysiółka wsi Barwino na kolonię Mielęcino. Rafał Rakoczy 2022-08-24 13:16:34
Obwieszczenie Burmistrza Kępic o wydaniu na wniosek PROMAR, Mariusz Łukaszewski, ul. Zielona Dolina 2 D, 77-320 Przechlewo wystepującego jako pełnomocnik w imieniu Inwestora Energa - Operator S.A., ul. Morska 10, 75-950 Koszalin decyzji nr 26/2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - "Budowa linii kablowej nn-0,4 kv do zasilenia budynków garaży na dz. nr 41/30, 41/34, 41/35, 41/40,41/41, w miejscowości Kępice", na terenie działek nr 40,42,41/41,41/34 w obrębie geodezyjnym Kępice, gmina Kępice. Rafał Rakoczy 2022-08-24 07:17:03
Zarządzenie Nr 77/2022 Burmistrza Kępic z dnia 22 sierpnia 2022 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia przetargów na dzierżawę i zbycie w drodze przetargu oraz rokowań nieruchomości, stanowiacych własność Gminy Kępice. Rafał Rakoczy 2022-08-23 12:06:21
Obwieszczenie Burmistrza Kępic o wydaniu na wniosek Gminy Kępice, ul. Niepodległości 6, 77-230 Kępice decyzji nr 25/2022 z dnia 22.08.2022 r. o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego -"Budowa sieci kanalizacji deszczowej wraz z budową linii kablowej 0.4 KV z lampami oświetlenia drogowego w miejscowosci Kępice" na terenie działki nr 1/6 w obrębie geodezyjnym Kępice, gmina Kępice Rafał Rakoczy 2022-08-22 13:14:50
Zgłoszenie zmiany stanu faktycznego/ stanu prawnego w stosunku do danych zawartych w zezwoleniu na sprzedaż napojów alkoholowych Rafał Rakoczy 2022-08-22 13:07:38
Zarządzenie Nr 76/2022 Burmistrza Kępic z dnia 19 sierpnia 2022 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej i ogłoszenia wykazu Rafał Rakoczy 2022-08-19 09:24:16
Burmistrz Kępic ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej działki oznaczonej jako: działka 164 o,pow. 0,4500 ha położonej w obrębie ewidencyjnym Korzybie. Rafał Rakoczy 2022-08-19 09:20:33
Ogłoszenie o konsultacjach społecznych w sprawie zmiany rodzaju m. Gościeradz z przysiółka wsi Barwino na kolonię Gościeradz oraz m. Mielęcino z przysiółka wsi Barwino na kolonię Mielęcino. Sylwester Czubajewski 2022-08-16 15:07:23
Burmistrz Kepic ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na najem lokali użytkowych położonych przy ul. Niepodległości w Kępicach: ul. Niepodległości 1A oraz ul. Niepodległości 2 A. Sylwester Czubajewski 2022-08-11 13:11:00
Zarządzenie nr 73/2022 Burmistrza Kępic z dnia 11.08.2022 w sprawie zmiany do Zarządzenia Nr 20/2021 Burmistrza Kępic z dnia 12 lutego 2021 r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego. Sylwester Czubajewski 2022-08-11 12:45:43
Regulamin Pracy Urzędu Miejskiego w Kępicach Sylwester Czubajewski 2022-08-10 14:28:47
Zarządzenie Nr 71/2022 Burmistrza Kępic z dnia 1 sierpnia 2022 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Kępicach Sylwester Czubajewski 2022-08-10 14:25:51
Zarządzenie Nr 72/2022 Burmistrza Kępic z dnia 05 sierpnia 2022 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu dla nauczyciela ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego. Sylwester Czubajewski 2022-08-09 14:55:52
Informacja o wyniku przetargu dot. działki niezabudowanej nr 10/39 o pow. 0,01066 ha położonej w Korzybiu przy ul. Młyńskiej Sylwester Czubajewski 2022-08-09 13:21:26
Deklaracja dostępności Wojciech Kurkierewicz 2022-08-09 08:47:46
Plan Dzialania 2020-2021 Wojciech Kurkierewicz 2022-08-09 08:47:21
- dokument usunięty Wojciech Kurkierewicz 2022-08-09 08:46:59
- dokument usunięty Wojciech Kurkierewicz 2022-08-09 08:46:43
Raport dostępności 2020 Wojciech Kurkierewicz 2022-08-09 08:45:12
Zarządzenie Nr 70/2022 Burmistrza Kępic z dnia 29 lipca 2022 r. w sprawie zmian w budzecie gminy Kepice na 2022 rok. Sylwester Czubajewski 2022-08-04 14:33:56
Decyzja Nr 8/2022 Burmistrza Kepic o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: "Budowa elektrowni fotowoltaicznej 'Mzdowo" o mocy nominalnej 41,7 MWp wraz z infrastrukturą towarzyszącą" Sylwester Czubajewski 2022-08-03 14:25:02
Obwieszczenie. Burmistrz Kepic zawiadamia o wydaniu w dniu 03.08.2022 roku decyzji nr 8/2022 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwziecia pn.: "Budowa elektrowni fotowoltaicznej "Mzdowo" o mocy nominalnej14,7 MWp wraz z infrastrukturą towarzyszącą". Sylwester Czubajewski 2022-08-03 14:21:42
Petycja Patryka Janusza Króla w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy Sylwester Czubajewski 2022-08-03 11:09:32
Rada Miejska Sylwester Czubajewski 2022-08-03 11:05:01
Obwieszczenie. Burmistrz Kępic zawiadamia, że w dniu 02.08.2022 r. na wniosek Rafała Rausza zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwziecia pn.: "Budowa elektrownii fotowoltaicznej o mocy do 30 MW wraz z techniczną infrastrukturą z etapowaniem w m. Obłęże, gmina Kępice", zlokalizowanej na terenie działek nr 299, 300, 304 w obrebie ewidencyjnym Obłęże, gmina Kępice. Sylwester Czubajewski 2022-08-02 12:06:02
Obwieszczenie. Burmistrz Kępic zawiadamia, że w dniu 02.08.2022 r. na wniosek Rafała Rausza zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwziecia pn.: "Budowa elektrownii fotowoltaicznej o mocy do 30 MW wraz z techniczną infrastrukturą z etapowaniem w m. Obłęże, gmina Kępice", zlokalizowanej na terenie działek nr 299, 300, 304 w obrebie ewidencyjnym Obłęże, gmina Kępice. - dokument usunięty Sylwester Czubajewski 2022-08-02 12:05:38
Obwieszczenie. Burmistrz Kępic zawiadamia, że w dniu 02.08.2022 r. na wniosek Rafała Rausza zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwziecia pn.: "Budowa elektrownii fotowoltaicznej o mocy do 30 MW wraz z techniczną infrastrukturą z etapowaniem w m. Obłęże, gmina Kępice", zlokalizowanej na terenie działek nr 299, 300, 304 w obrebie ewidencyjnym Obłęże, gmina Kępice. - dokument usunięty Sylwester Czubajewski 2022-08-02 12:05:28
Obwieszczenie. Burmistrz Kępic zawiadamia, że w dniu 02.08.2022 r. na wniosek Rafała Rausza zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwziecia pn.: "Budowa elektrownii fotowoltaicznej o mocy do 30 MW wraz z techniczną infrastrukturą z etapowaniem w m. Obłęże, gmina Kępice", zlokalizowanej na terenie działek nr 299, 300, 304 w obrebie ewidencyjnym Obłęże, gmina Kępice. - dokument usunięty Sylwester Czubajewski 2022-08-02 12:00:11
Obwieszczenie Burmistrza Kępic o wszczęciu postepowania administracyjnego na wniosek PGK Kępice Spółka z o.o. ul. T. Bielaka 8, 77-230 Kępice o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - "Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej oraz rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej" na terenie działek nr 278, 279/3, 279/10 położonych w obrebie geodezyjnym Kępice, gmina Kępice. Sylwester Czubajewski 2022-08-02 11:01:50
Obwieszczenie Burmistrza Kępic o wydaniu zawiadomienia o zgromadzonym materiale dowodowym we wszczętym postępowaniu administracyjnym na wniosek Gminy Kępice, ul. Niepodległości 6, 77-230 Kępice o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - "Budowa sieci kanalizacji deszczowej wraz z budową linii kablowej 0,4 kV z lampami oświetlenia drogowego w m. Kępice" na terenie dzialki nr 1/6 w obrębie geodezyjnym Kępice, gmina Kepice. Sylwester Czubajewski 2022-08-02 10:56:36