Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Kępicach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Biuro Obsługi Szkół Sylwester Czubajewski 2022-08-02 08:40:16
Referat ds. Obrotu Nieruchomościami, Zagospodarowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Sylwester Czubajewski 2022-08-02 08:39:31
Referat Organizacyjny Sylwester Czubajewski 2022-08-02 08:36:48
Burmistrz Kępic ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej złożonej z dwóch działek 51/6 oraz 460/1 o pow. łącznej 0,1638 ha położonej w obrębie ewidencyjnym Przytocko. Sylwester Czubajewski 2022-07-29 14:26:04
Zarządzenie Nr 69/2022 Burmistrza Kępic z dnia 20 lipca 2022r. w sprawie zmian w budzecie gminy Kępice na 2022 rok. Sylwester Czubajewski 2022-07-29 08:21:13
Burmistrz Kępic ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej działki oznaczonej jako: działka 164 o,pow. 0,4500 ha położonej w obrębie ewidencyjnym Korzybie. Sylwester Czubajewski 2022-07-28 14:56:55
Obwieszczenie. Burmistrz Kępic zawiadamia, że odwołanie od decyzji z dnia 29 czerwca 2022 r. o odmowie ustalenia środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację inwestycji pn. "Budowa do 30 sztuk instalacji fotowoltaicznych do 1MW każda wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Obłęże, gmina Kępice" wraz z aktami sprawy zostało przekazane do SKO w Słupsku, ul. Jana Pawła II 1, 76-200 Słupsk. - dokument usunięty Sylwester Czubajewski 2022-07-28 14:52:24
Burmistrz Kępic ogłasz I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej działki oznaczonej jako: działka nr 165 o pow. 0,4500 ha położonej w obrębie ewidencyjnym Korzybie. Sylwester Czubajewski 2022-07-28 14:51:47
Plan zamówień publicznych na rok 2022 Aleksandra Szul-Młoczyńska 2022-07-28 13:54:50
Plan zamówień publicznych na rok 2022 Aleksandra Szul-Młoczyńska 2022-07-28 13:50:04
Decyzja Burmistrza Kępic Nr 7/2022 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwziecia: "Budowa farmy fotowoltaicznej PV Obłęże I o mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą " na terenie działki nr 64 w obrebie ewidencyjnym Obłęże, gmina Kępice, powiat słupski, woj. pomorskie. Sylwester Czubajewski 2022-07-28 12:53:32
Obwieszczenie. Burmistrz Kępic zawiadamia o wydaniu w dniu 28.07.2022 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. "Budowa farmy fotowoltaicznej PV Obłęże I o mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą", zlokalizowaną na terenie działki nr 64 w obrębie ewidencyjnym Obłęże, gmina Kępice. Sylwester Czubajewski 2022-07-28 12:25:18
Obwieszczenie Burmistrza Kępic o wydaniu zawiadomienia o zgromadzonym materiale dowodowym we wszczetym postepowaniu administracyjnym na wniosek PROMAR, Mariusz Łukaszewski, ul. Zielona Dolina 2D, 77-320 Przechlewo występującego jako pełnomocnik w imieniu Inwestora Energa-Operator S.A., ul. Morska 10, 75-950 Koszalin o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - "Budowa linii kablowej nn-0,4 kV do zasilenia budynków garaży na dz. nr 41/30, 41/34, 41/35, 41/40, 41/41 w m. Kepice", na terenie działek nr 40, 42, 41/41, 41/34 w obrębie geodezyjnym Kępice, gmina Kępice. Sylwester Czubajewski 2022-07-28 11:59:10
Obwieszczenie Burmistrza Kepic o wydaniu na wniosek Gminy Kępice ul. Niepodległości 6, 77-230 Kępice decyzji nr 24/2022 z dnia 22.07.2022 r. o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - 'Budowa Swietlicy Żelice z infrastrukturą towarzyszącą i zapleczem sportowo-rekreacyjnym' na terenie dzialek nr 459, 32 w obrębie geodezyjnym Żelice, gmina Kępice. Sylwester Czubajewski 2022-07-22 11:03:43
Burmistrz Kępic ogłasz I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej działki oznaczonej jako: działka nr 165 o pow. 0,4500 ha położonej w obrębie ewidencyjnym Korzybie. Sylwester Czubajewski 2022-07-21 13:59:33
Obwieszczenie Burmistrza Kępic o wydaniu na wniosek Gminy Kępice, ul. Niepodległości 6, 77-230 Kępice decyzji nr 23/2022 r. o ustalenie lokalizacji inwstycji celu publicznego -"Budowa przepompowni ścieków w m. Kotłowo" na terenie działki nr 4/11 w obrębie geodezyjnym Barcino, gmina Kępice. Sylwester Czubajewski 2022-07-21 12:26:20
Obwieszczenie Burmistrza Kępic o wydaniu na wniosek Gminy Kępice, ul. Niepodległości 6, 77-230 Kępice decyzji nr 22/2022 z dnia 21.07.2022r. o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - "Budowa zbiornika bezodpływowego na nieczystości ciekłe" na terenie działki nr 14/26 w obrębie geodezyjnym Mzdowo, gmina Kępice. Sylwester Czubajewski 2022-07-21 11:51:48
Obwieszczenie. StarostaSłupski zawiadamia o wydaniu w dniu 5 lipca 2022 r. decyzji nr 458/2022 na budowę: sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz siecią kanalizacji tłocznej; inwestycja zlokalizowana w m. Obłęż, na działkach nr: 203/13, 203/14, 203/4, w obrebie ewidencyjnym Obłęże, w gminie Kępice. Sylwester Czubajewski 2022-07-20 13:17:31
Opracowanie i aktualizacja dokumentacji niezbędnej do wykonania instalacji Odnawialnych Źródeł Energii w lokalizacjach wskazanych przez Gminę Kępice w ramach projektu pn. ?Odnawialne Źródła Energii dla mieszkańców w Gminie Kępice? objętego Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Pomorskiego na lata 2014 ? 2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Aleksandra Szul-Młoczyńska 2022-07-20 09:37:54
Obwieszczenie. Burmistrz Kępic zawiadamia, że odwołanie od decyzji z dnia 29 czerwca 2022 r. o odmowie ustalenia środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację inwestycji pn. " Budowa do 30 sztuk instalacji fotowoltaicznych do 1 MW kazda wraz z infrastrukturą towarzysząca w m. Obłęże, gmina Kępice' wraz z aktami sprawy zostało przekazane do SKO w Słupsku, ul. Jana Pawła II 1, 76-200 Słupsk. Sylwester Czubajewski 2022-07-19 14:40:13
Obwieszczenie. Burmistrz Kępic zawiadamia, że odwołanie od decyzji z dnia 29 czerwca 2022 r. o odmowie ustalenia środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację inwestycji pn. "Budowa do 30 sztuk instalacji fotowoltaicznych do 1MW każda wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Obłęże, gmina Kępice" wraz z aktami sprawy zostało przekazane do SKO w Słupsku, ul. Jana Pawła II 1, 76-200 Słupsk. - dokument usunięty Sylwester Czubajewski 2022-07-19 12:30:18
Obwieszczenie Burmistrza Kępic o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek SOLID INSTALACJE Paweł Hrybyk, ul. Kilińskiego 8/2a, 76-200 Słupsk wystepującego w imieniu inwestora Technikum Lesnego im. prof. Stanisława Sokołowskiego, Warcino 1, 77-230 Kępice o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - "Budowa odcinka Sieci wodociągowej" Sylwester Czubajewski 2022-07-19 12:24:41
Burmistrz Kępic ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej dzialki oznaczonej jako: działka nr 272/2 o pow. 0,1900 ha położonej w m. Barwino obręb ewidencyjny Barwino. Sylwester Czubajewski 2022-07-18 14:41:41
,,Strategia Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Gminy Kępice do 2030r.? Aleksandra Szul-Młoczyńska 2022-07-13 11:36:32
Obwieszczenie Burmistrza Kepic o wydaniu na wniosek PGK Kępice Sp. z o.o., ul. T. Bielaka 8, 77-230 Kępice w dniu 11.07.2022r. decyzji Nr 21/2022 o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - "Rozbudowa sieci wodociągowej" na terenie działek nr 384, 315 położonych w obrębie geodezyjnym Mzdowo, gmina Kępice. Sylwester Czubajewski 2022-07-11 11:53:30
Plan zamówień publicznych na rok 2022 Aleksandra Szul-Młoczyńska 2022-07-08 13:27:44
Audyt cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Kępicach w ramach projektu Cyfrowa Gmina, Działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia Aleksandra Szul-Młoczyńska 2022-07-07 14:33:46
Zarządzenie Nr 68/2022 z dnia 30 czerwca 2022r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na 2022 rok. Rafał Rakoczy 2022-07-07 07:32:41
Obwieszczenie Burmistrza Kępic o wszczęciu postepowania administracyjnego na wniosek PROMAR, Mariusz Łukaszewski, ul. Zielona Dolina 2 D, 77-230 Przechlewo występującego jako pełnomocnik w imieniu Inwestora Energa- Operator S.A., ul. Morska 10, 75-950 Koszalin o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego- "Budowa linii kablowej nn-04,kv do zasilania budynków garaży na dz. nr 41/30, 41/34, 41/35, 41/40, 41/41 w miejscowosci Kępice", na terenie działek nr 40,42,41/41,41/34 w obrebie geodezyjnym Kępice, gmina Kępice. Rafał Rakoczy 2022-07-06 13:27:35
Obwieszczenie Burmistrza Kępic o wydaniu na wniosek Piotra Mnicha, ul. ks. A. Kani 42 C, 78-248 Dębnica Kaszubska, występujacego jako pełnomocnik w imieniu Inwestora PGL LP Nadleśnictwa Warcino, ul. Gen. Wł. Sikorskiego 11 A, 77-230 Kępice decyzji Nr 19/2022 z dnia 05.07.2022r. o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego- "Budowa przenoski kajakowej w Kawce w ramach przedsięwzięcia strategicznego "Pomorskie Szlaki Kajakowe - wśród dopływów Wieprzy" - na terenie Nadleśnictwa Warcino", na terenie działek nr 324/1, 161/2, w obrębie geodezyjnym Biesowice, gmina Kępice. Rafał Rakoczy 2022-07-05 13:31:03
Obwieszczenie Burmistrza Kępic o wydaniu na wniosek Piotra Mnicha, ul. ks. A. Kani 42 C, 78-248 Dębnica Kaszubska, występujacego jako pełnomocnik w imieniu Inwestora PGL LP Nadleśnictwa Warcino, ul. Gen. Wł. Sikorskiego 11 A, 77-230 Kępice decyzji Nr 19/2022 z dnia 05.07.2022r. o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego- "Budowa przenoski kajakowej w Kawce w ramach przedsięwzięcia strategicznego "Pomorskie Szlaki Kajakowe - wśród dopływów Wieprzy" - na terenie Nadleśnictwa Warcino", na terenie działek nr 324/1, 161/2, w obrębie geodezyjnym Biesowice, gmina Kępice. Rafał Rakoczy 2022-07-05 13:28:22
Obwieszczenie Burmistrza Kępic o wydaniu na wniosek Piotra Mnicha, ul. ks. A. Kani 42 C, 78-248 Dębnica Kaszubska, występujacego jako pełnomocnik w imieniu Inwestora PGL LP Nadleśnictwa Warcino, ul. Gen. Wł. Sikorskiego 11 A, 77-230 Kępice decyzji Nr 17/2022 z dnia 05.07.2022r. o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego- "Budowa przenoski kajakowej przy Garbarni w Kępicach, w ramach przedsiewzięcia strategicznego "Pomorskie Szlaki Kajakowe - wśród dopływów Wieprzy" - na terenie Nadleśnictwa Warcino", na terenie działek nr 3, 206/4, 504, 205/13 w obrębie geodezyjnym Kępice, gmina Kępice. Rafał Rakoczy 2022-07-05 13:22:39
Obwieszczenie Burmistrza Kępic o wydaniu na wniosek Piotra Mnicha, ul. ks. A. Kani 42 C, 78-248 Dębnica Kaszubska, występujacego jako pełnomocnik w imieniu Inwestora PGL LP Nadleśnictwa Warcino, ul. Gen. Wł. Sikorskiego 11 A, 77-230 Kępice decyzji Nr 17/2022 z dnia 05.07.2022r. o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego- "Budowa przenoski kajakowej przy Garbarni w Kępicach, w ramach przedsiewzięcia strategicznego "Pomorskie Szlaki Kajakowe - wśród dopływów Wieprzy" - na terenie Nadleśnictwa Warcino", na terenie działek nr 3, 206/4, 504, 205/13 w obrębie geodezyjnym Kępice, gmina Kępice. Rafał Rakoczy 2022-07-05 13:21:32
Obwieszczenie Burmistrza Kępic o wydaniu na wniosek Piotra Mnicha, ul. ks. A. Kani 42 C, 78-248 Dębnica Kaszubska, występujacego jako pełnomocnik w imieniu Inwestora PGL LP Nadleśnictwa Warcino, ul. Gen. Wł. Sikorskiego 11 A, 77-230 Kępice decyzji Nr 17/2022 z dnia 05.07.2022r. o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego- "Budowa przenoski kajakowej przy EW Kępka w ramach przedsięwzięcia strategicznego "Pomorskie Szlaki Kajakowe - wśród dopływów Wieprzy" - na terenie Nadleśnictwa Warcino", na terenie działek nr 234/2 w obrębie geodezyjnym Żelice, gmina Kępice oraz działek nr 506/1, 506/2 w obrębie geodezyjnym Kępice, gmina Kępice Rafał Rakoczy 2022-07-05 13:09:26
Obwieszczenie Burmistrza Kępic o wydaniu na wniosek Pana Piotra Mnicha, ul. Ks. A. Kani 42 C, 78-248 Dębnica Kaszubska, występującego jako pełnomocnik w imieniu Inwestora PGL LP Nadleśnictwa Warcino, ul. Gen. Wł. Sikorskiego 11A, 77-230 Kępice decyzji Nr 20/2022 z dnia 05.07.2022r. o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - "Budowa przenoski kajakowej przy EW Biesowice w ramach przedsięwzięcia strategicznego "Pomorskie Szlaki Kajakowe - wśród dopływów Wieprzy" - na terenie Nadleśnictwa Warcino", na terenie działek nr 299, 6 w obrębie geodezyjnym Biesowice, gmina Kępice. Rafał Rakoczy 2022-07-05 11:07:44
Obwieszczenie. Burmistrz Kępic zawiadamia, że w dniu 12.07.2022 r. o godzinie 17.00 w świetlicy wiejskiej w Mzdowie odbędą się konsultacje społeczne z mieszkańcami, dotyczące postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzjii o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. "Budowa elektrowni fotowoltanicznej "Mzdowo" o mocy nominalnej 41,7 MWp wraz z infrastrukturą towarzyszącą", zlokalizowanej na terenie działek nr 112/4, 124, 125/1, 118/1, 118/4, 119, 120/1, 120/2, 121, 122/1, 122/2,99, 98/1 w obrębie ewidencyjnym Mzdowo, gmina Kępice. Rafał Rakoczy 2022-07-04 15:32:25
Obwieszczenie Burmistrza Kępic o wydaniu zawiadomienia o zgromadzonym materiale dowodowym we wszczętym postępowaniu administracyjnym na wniosek Gminy Kępice, ul. Niepodległości 6, 77-230 Kępice o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - "Budowa przepompowni ścieków w miejscowości Kotłowo" na terenie działki nr 4/11 w obrębie geodezyjnym Barcino, gmina Kępice. Rafał Rakoczy 2022-07-04 10:41:18
Obwieszczenie Burmistrza Kępic o wydaniu zawiadomienia o zgromadzonym materiale dowodowym we wszczętym postępowaniu administracyjnym na wniosek Gminy Kępice, ul. Niepodległości 6, 77-230 Kępice o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - "Budowa zbiornika bezodpływowego na nieczystości ciekłe" na terenie działki nr 14/26 w obrebie geodezyjnym Mzdowo, gmina Kępice. Rafał Rakoczy 2022-07-04 10:37:49
Obwieszczenie Burmistrza Kępic o wydaniu zawiadomienia o zgromadzonym materiale dowodowym we wszczętym postępowaniu administracyjnym na wniosek Gminy Kępice, ul. Niepodległości 6, 77-230 Kępice o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - "Budowa Świetlicy Żelice z infrastrukturą towarzyszącą i zapleczem sportowo - rekreacyjnym" na terenie działek nr 459, 32 obręb geodezyjny Żelice, gmina Kępice. Rafał Rakoczy 2022-07-04 10:34:39
Zarządzenie Nr 65/2022 Burmistrza Kępic z dnia 29 czerwca 2022r. w sprawie powołania przewodniczącego Komisji Egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminu dla nauczycieli ubiegajacych się o stopień nauczyciela mianowanego. Rafał Rakoczy 2022-07-04 10:21:51