Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Kępicach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Zarządzenie Nr 67/2022 Burmistrza Kępic z dnia 30 czerwca 2022r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół w Kępicach. Rafał Rakoczy 2022-07-01 14:22:02
Zarządzenie Nr 66/2022 Burmistrza Kępic z dnia 30 czerwca 2022r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. ks. Prałata Alfreda Osipowicza w Warcinie. Rafał Rakoczy 2022-07-01 14:19:52
Zarządzenie Nr 66/2022 Burmistrza Kępic z dnia 30 czerwca 2022r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. ks. Prałata Alfreda Osipowicza w Warcinie. Rafał Rakoczy 2022-07-01 14:15:50
Opracowanie i aktualizacja dokumentacji niezbędnej do wykonania instalacji Odnawialnych Źródeł Energii w lokalizacjach wskazanych przez Gminę Kępice w ramach projektu pn. ?Odnawialne Źródła Energii dla mieszkańców w Gminie Kępice? objętego Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Pomorskiego na lata 2014 ? 2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Aleksandra Szul-Młoczyńska 2022-07-01 11:42:47
Decyzja Nr 6/2022 Burmistrza Kepic o odmowie ustalenia środowidkowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia pn. "Budowa do 30 sztuk instalacji fotowoltaicznych do 1MW każda wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Obłęże, gmina Kepice" Sylwester Czubajewski 2022-06-30 14:46:45
Obwieszczenie. Burmistrz Kępic zawiadamia o wydaniu w dniu 29.06.2022 r., decyzji nr 6/2022 o odmowie ustalenia środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia pn. "Budowa do 30 sztuk instalacji fotowoltaicznych do 1MW każda wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Obłęże, gmina Kępice" Sylwester Czubajewski 2022-06-30 14:34:15
Burmistrz Kępic ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej działki oznaczonej jako: działka nr 10/39 o pow. 0,1066 ha w m. Korzybie. Sylwester Czubajewski 2022-06-27 12:02:54
Informacja o wyniku przetargu dz.nr 106, Podgóry - dokument usunięty Sylwester Czubajewski 2022-06-27 11:57:43
Obwieszczenie. Burmistrz Kępic zawiadamia o zakonczeniu postepowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa farmy fotowoltaicznej PV Obłęże I o mocy do 2MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą" zlokalizowaną na terenie działki nr 64 w obrębie ewidencyjnym Obłęże gmina Kępice oraz możliwości zapoznania i wypowiedzenia się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądan w ww. sprawie. Sylwester Czubajewski 2022-06-27 11:55:04
Burmistrz Kępic ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej działki oznaczonej jako: działka nr 10/39 o pow. 0,1066 ha w m. Korzybie. Sylwester Czubajewski 2022-06-23 14:51:51
Obwieszczenie Burmistrza Kępic o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Gminy Kępice, ul. Niepodległości 6, 77-230 Kępice o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - "Budowa sieci kanalizacji deszczowej wraz z budowa linii kablowej 0,4 kV z lampami oświetlenia drogowego w m. Kępice" na terenie działki nr 1/6 w obrębie geodezyjnym Kępice, gmina Kępice. Sylwester Czubajewski 2022-06-23 14:00:03
Obwieszczenie Burmistrza Kępic o wydaniu zawiadomienia o zgromadzonym materiale dowodowym we wszczętym postępowaniu administracyjnym na wniosek PGK Kępice Sp. z o.o., ul. Tadeusza Bielaka 8, 77-230 Kępice o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego- "Rozbudowa sieci wodociągowej" na terenie działek nr 384, 315 położonych w obrębie geodezyjnym Mzdowo, gmina Kępice. Sylwester Czubajewski 2022-06-23 13:55:04
Obwieszczenie Burmistrza Kępic o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwziecia polegającego na "Budowie elektrowni fotowoltraicznej "Mzdowo" o mocy nominalnej 41,7 MWp wraz z infrastrukturą towarzyszącą " Sylwester Czubajewski 2022-06-20 16:06:56
Obwieszczenie Burmistrza Kępic o wydaniu zawiadomienia o zgromadzonym materiale dowodowym we wszczętym postępowaniu administracyjnym na wniosek pana Piotra Mnicha, ul. ks. A. Kani 42C , 78-248 Dębnica Kaszubska występującego jako pełnomocnik w imieniu Inwestora PGL LP Nadleśnictwo Warcino, ul. Gen. Wl. Sikorskiego 11A, 77-230 Kępice oustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - 'Budowa przenoski kajakowej przy EW Biesowice w ramach przedsięwzięcia strategicznego "Pomorskie Szlaki Kajakowe - wśród dopływów Wieprzy" na terenie Nadleśnictwa Warcino" Sylwester Czubajewski 2022-06-20 16:02:08
Obwieszczenie Burmistrza Kępic o wydaniu zawiadomienia o zgromadzonym materiale dowodowym we wszczętym postępowaniu administracyjnym na wniosek pana Piotra Mnicha, ul. ks. A Kani 42C, 78-248 Dębnica Kaszubska występującego jako pełnomocnik w imieniu Inwestora PGL LP Nadleśnictwo Warcino, ul. Gen. Wł. Sikorskiego 11A, 77-230 Kępice o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - "Budowa przenoski kajakowej w Kawce w ramach przedsięwziecia strategicznego "Pomorskie Szlaki Kajakowe - wśród dopływów Wieprzy" - na terenie Nadleśnictwa Warcino" Sylwester Czubajewski 2022-06-20 15:55:34
Obwieszczenie Burmistrza Kępic o wydaniu zawiadomienia o zgromadzonym materiale dowodowym we wszczętym postepowaniu administracyjnym na wniosek pana Piotra Mnicha, ul. ks. A. Kani 42C, 78-248 Dębnica Kaszubska występującego jako pełnomocnik w imieniu Inwestora PGL LP Nadleśnictwo Warcino, ul. Gen. Wł. Sikorskiego 11A, 77-230 Kępice o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - "Budowa przenoski kajakowej przy Garbarni w Kępicach, w ramach przedsięwzięcia strategicznego - "Pomorskie Szlaki Kajakowe - wśrod dopływów Wieprzy" na terenie Nadleśnictwa Warcino" Sylwester Czubajewski 2022-06-20 15:38:24
Opracowanie i aktualizacja dokumentacji niezbędnej do wykonania instalacji Odnawialnych Źródeł Energii w lokalizacjach wskazanych przez Gminę Kępice w ramach projektu pn. ?Odnawialne Źródła Energii dla mieszkańców w Gminie Kępice? objętego Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Pomorskiego na lata 2014 ? 2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Aleksandra Szul-Młoczyńska 2022-06-20 15:32:31
Opracowanie i aktualizacja dokumentacji niezbędnej do wykonania instalacji Odnawialnych Źródeł Energii w lokalizacjach wskazanych przez Gminę Kępice w ramach projektu pn. ?Odnawialne Źródła Energii dla mieszkańców w Gminie Kępice? objętego Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Pomorskiego na lata 2014 ? 2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Aleksandra Szul-Młoczyńska 2022-06-20 15:31:44
Zarządzenie Nr 122/2021 Burmistrza Kępic z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia procedury przeprowadzenia kontroli podatkowej u osób fizycznych i prawnych na terenie Gminy Kępice. Sylwester Czubajewski 2022-06-20 15:30:52
Burmistrz Kepic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowej zabudowanej stanowiącej wlasność Gminy Kępice przeznaczonej do sprzedaży: Przytocko, nr dz. 51/6 oraz 460/1 Sylwester Czubajewski 2022-06-20 15:26:37
Zarządzenie Nr 64/2022 Burmistrza Kępic z dnia 15 czerwca 2022 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej i ogłoszenia wykazu Sylwester Czubajewski 2022-06-20 15:23:00
Burmistrz Kępic oglasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Głowny Księgowy. Sylwester Czubajewski 2022-06-20 15:16:35
Zarządzenie Nr 63/2022 Burmistrza Kepic z dnia 15 czerwca 2022 r. wsprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze główny księgowy. Sylwester Czubajewski 2022-06-20 15:13:50
Zarządzenie 62/2022 Burmistrza Kępic z dnia 13 czerwca 2022 r., w sprawie obciążenia służebnością przesyłu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kępice. Sylwester Czubajewski 2022-06-20 15:11:14
Zarządzenie Nr 58/2022 Burmistrza Kępic z dnia 6 czerwca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na 2022 rok. Sylwester Czubajewski 2022-06-20 14:57:26
Obwieszczenie Burmistrza Kępic z dnia 10.06.2022 r o wydaniu na wniosek pani Katarzyny Kawki, ul Sienkiewicza 20/303, 76-200 Słupsk działającej w imieniu Inwestora Gminy Kępice, ul. Niepodległości 6, 77-230 Kępice decyzji nr 16/2022 z dnia 10.06.2022 r. o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - "Budowa drogi gminnej w m. Mzdowiec, gmina Kępice" Sylwester Czubajewski 2022-06-20 14:51:23
Obwieszczenie.Burmistrz Kępic zawiadamia o zgromadzonym materiale dowodowym we wszczętym postepowaniu administracyjnym na wniosek pana Piotra Mnicha, ul. ks. A. Kani 42C, 78-248 Dębnica Kaszubska występującego jako pełnomocnik w imieniu Inwestora PGL LP Nadleśnictwa Warcino, ul. Gen. Wł. Sikorskiego 11A, 77-230 Kępice o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - 'Budowa przenoski kajakowej przy EW Kępka w ramach przedsięwzięcia strategicznego "Pomorskie Szlaki Kajakowe - wśród dopływów Wieprzy" na terenie Nadleśnictwa Warcino" Sylwester Czubajewski 2022-06-20 14:46:33
Zarządzenie Nr 60/2022 Burmistrza Kępic z dnia 10 czerwca 2022r. w sprawie powołania członków do komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Ks. Prałata Alfreda Osipowicza w Warcinie. Sylwester Czubajewski 2022-06-20 14:39:56
Zarządzenie Nr 61/2022 Burmistrza Kępoc z dnia 10 czerwca 2022 r. w sprawie powołania członków do komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Kępicach. Sylwester Czubajewski 2022-06-20 14:36:14
Audyt cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Kępicach w ramach projektu Cyfrowa Gmina, Działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia Aleksandra Szul-Młoczyńska 2022-06-14 15:02:16
Audyt cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Kępicach w ramach projektu Cyfrowa Gmina, Działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia Aleksandra Szul-Młoczyńska 2022-06-14 15:01:20
Audyt cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Kępicach w ramach projektu Cyfrowa Gmina, Działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia Aleksandra Szul-Młoczyńska 2022-06-14 15:00:25
Przyznanie rekompensującego świadczenia pieniężnego żołnierzom rezerwy oraz osobom przeniesionym do rezerwy niebędącym żołnierzami rezerwy odbywającymi ćwiczenia wojskowe. Sylwester Czubajewski 2022-06-10 15:15:02
R. Seta - Dyrektor Szkoła Podstawowa w Warcinie Sylwester Czubajewski 2022-06-09 14:46:14
J. Rzepiński - Dyrektor Szkoła Podstawowa w Korzybiu Sylwester Czubajewski 2022-06-09 14:45:30
J. Plutowski - Dyrektor Zespól Szkól w Kępicach Sylwester Czubajewski 2022-06-09 14:44:54
J. Pawlicki - Dyrektor Szkoła Podstawowa w Barcinie Sylwester Czubajewski 2022-06-09 14:44:06
J. Pawlicki - Dyrektor Szkoła Podstawowa w Barcinie Sylwester Czubajewski 2022-06-09 14:43:52
L. Małkiewicz - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Biesowicach Sylwester Czubajewski 2022-06-09 14:43:06
M. Laskowska - Prezes Zarządu Spółki KOSIR Sp. z o.o. Sylwester Czubajewski 2022-06-09 14:41:36