Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Kępicach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Centrum Integracji Społecznej w Kępicach Sylwester Czubajewski 2022-05-04 13:37:56
Ośrodek Pomocy Społecznej w Kępicach Sylwester Czubajewski 2022-05-04 13:18:31
Środowiskowy Dom Samopomocy w Kępicach Sylwester Czubajewski 2022-05-04 13:15:37
Szkoła Podstawowa w Korzybiu Sylwester Czubajewski 2022-05-04 12:53:31
Szkoła Podstawowa w Warcinie Sylwester Czubajewski 2022-05-04 12:44:00
Zespół Szkól w Kępicach Sylwester Czubajewski 2022-05-04 12:41:53
Szkoła Podstawowa w Barcinie Sylwester Czubajewski 2022-05-04 12:41:17
Szkoła Podstawowa w Biesowicach Sylwester Czubajewski 2022-05-04 12:40:33
Sprawozdania finansowe 2021 Sylwester Czubajewski 2022-05-04 12:37:56
Obwieszczenie Burmistrza Kępic o wydaniu na wniosek Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Kępice Spółka z o.o., ul. Tadeusza Bielaka 8, 77-230 Kępice w dniu 04.05.2022 r. decyzji Nr 14/2022 o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego- "Budowa sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłoczonej w m. Chorowo- Osowo" na terenie działek nr 23/10, 53,59,62,81 położonych w obrębie geodezyjnym Osowo, gmina Kępice Rafał Rakoczy 2022-05-04 10:55:58
Zarządzenie 41/2022 Burmistrza Kępic z dnia 26 kwietnia 2022 r., w sprawie przeprowadzenia konkursu pn. "Srebrne Serce" w 2022 roku. Sylwester Czubajewski 2022-04-26 15:03:47
Obwieszczenie Burmistrza Kępic o wszczeciu postępowania administracyjnego na wniosek Pani Katarzyny Kawki, ul. Sienkiewicza 20/303 76-200 Słupsk działającej w imieniu Inwestora Gmina Kępice z siedzibą przy ul. Niepodległości 6, 77-230 Kępice o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - "Budowa drogi gminnej w m. Mzdowiec, gmina Kępice" na terenie działek nr 264/2, 309, 329 w obrebie geodezyjnym Mzdowo, gmina Kępice. Sylwester Czubajewski 2022-04-26 14:58:03
Obwieszczenie Burmistrza Kępic o wszczeciu postępowania administracyjnego na wniosek Pana Jarosława Kawki, ul. Zamiejska 28C/9 76-200 Słupsk działającego w imieniu Inwestora Gmina Kępice z siedzibą przy ul. Niepodległości 6, 77-230 Kępice o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - "Przebudowa drogi gminnej ul Łętowska w m. Korzybie, Kępice" na terenie działki nr 231 w obrębie geodezyjnym Korzybie, gmina Kępice. Sylwester Czubajewski 2022-04-26 14:53:37
Obwieszczenie Burmistrza Kępic o wszczeciu postępowania administracyjnego na wniosek Pana Jarosława Kawki, ul. Zamiejska 28C/9 76-200 Słupsk działającego w imieniu Inwestora Gmina Kępice z siedzibą przy ul. Niepodległości 6, 77-230 Kępice o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - "Przebudowa drogi gminnej ul Łętowska w m. Korzybie, Kępice" na terenie działki nr 231 w obrębie geodezyjnym Korzybie, gmina Kępice. Sylwester Czubajewski 2022-04-26 14:53:13
Zarządzenie Nr 38/2022 Burmistrza Kępic z dnia 19 kwietnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kepice na 2022 rok. Sylwester Czubajewski 2022-04-25 15:55:20
Sprawozdanie z realizacji "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za rok 2021" i "Gminnego Programu przeciwdziałania Narkomani za rok 2021" Sylwester Czubajewski 2022-04-25 12:48:14
Zarządzenie Nr 39/2022 Burmistrza Kępic z dnia 20 kwietnia 2022 r., w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących połączenia osady Łużki z wsią Warcino oraz zniesienia nazwy urzędowej miejscowości Łużki. Sylwester Czubajewski 2022-04-25 09:08:59
Zarządzenie Nr 110/2020 Burmistrza Kępic z dnia 31 grudnia 2020 r., w sprawie zasad udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza kwoty 130 000,00 złotych w Urzedzie Miejskim w Kępicach Sylwester Czubajewski 2022-04-22 11:18:32
- dokument usunięty Aleksandra Szul-Młoczyńska 2022-04-22 08:04:13
- dokument usunięty Aleksandra Szul-Młoczyńska 2022-04-22 08:04:08
Decyzja nr 5/2022 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: "Budowa Elektrowni Slonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą "BARCINO Ia", "BARCINO Ib", "BARCINO Ic", "BARCINO Id" zlokalizowanej na działkach nr 115/2, 137, 138, 139, 126 w obrębie ewidencyjnym Barcino, gmina Kepice" Sylwester Czubajewski 2022-04-20 14:46:12
Obwieszczenie. Burmistrz Kępic zawiadamia o wydaniu w dniu 20.04.2022 r., decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. "Budowa Elektrowni Slonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą "BARCINO Ia", "BARCINO Ib", "BARCINO Ic", "BARCINO Id" zlokalizowanej na działkach nr 115/2, 137, 138, 139, 126 w obrębie ewidencyjnym Barcino, gmina Kepice" Sylwester Czubajewski 2022-04-20 13:36:15
Uchwała Nr 046/g319/R/II/22 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 12 kwietnia 2022 r. w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy Kępice za 2021 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami. Sylwester Czubajewski 2022-04-19 13:07:45
Obwieszczenie Burmistrza Kępic o wydaniu dla Stowarzyszenie Pomocni dla Zwierząt, ul. Szewska 2/9, 77-200 Miastko decyzji zmieniającej prawomocną decyzję nr 16/2019 r. o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn. "Budowa Centrum Adopcyjnego dla zwierząt bezdomnych - schronisko dla zwierząt" na terenie działki nr 101/7 w obrębie ewidencyjnym Obłęże, gmina Kępice. Sylwester Czubajewski 2022-04-19 12:31:35
Obwieszczenie Burmistrza Kępic o wydaniu na wniosek Energa Invest Sp. z o.o. Magdalena Niśkiewicz, ul. Arkońska 6, 80-387 Gdańsk występującej jako pełnomocnik w imieniu Inwestora ENEGA OZE S.A., ul. Grunwaldzka 472, 80-309 Gdańsk decyzji Nr 13/2022 z dnia 19.04.2022 r. o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - "Budowa przepławki dla ryb przy istniejacej Elektrowni Wodnej Kępka", na terenie działek nr 234/1,234/2 w obrębie geodezyjnym Żelice, gmina Kępice oraz działek nr 506/1,506/2 w obrębie geodezyjnym Kępice, gmina Kępice. Sylwester Czubajewski 2022-04-19 11:06:47
Raport dostępności 2020 Wojciech Kurkierewicz 2022-04-19 10:05:42
Plan Dzialania 2020-2021 Wojciech Kurkierewicz 2022-04-19 10:01:09
Deklaracja dostępności Wojciech Kurkierewicz 2022-04-19 10:00:30
Koordynator ds dostępności (zakładka menu) Wojciech Kurkierewicz 2022-04-19 09:59:39
Petycja Mieszkańców w sprawie funkcjonowania schroniska dla zwierząt BUBA Centrum Pomocy Zwierzętom Sylwester Czubajewski 2022-04-19 09:27:34
UKR Wniosek o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie Wojciech Kurkierewicz 2022-04-19 09:17:25
Petycje (zakładka menu) Wojciech Kurkierewicz 2022-04-19 08:57:05
Obwieszczenie Burmistrza Kępic o wydaniu na wniosek Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Kępice Spółka z o.o., ul. Tadeusza Bielaka 8, 77-230 Kępice w dniu 15.04.2022r. decyzji Nr 12/2022o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego-"Budowa sieci wodociągowej w m. Płocko- Przytocko" na terenie działek nr 99,335 położonych w obrębie geodezyjny Płocko, gmina Kępice oraz działek nr 63,65 położonych w obrębie geodezyjny Przytocko, gmina Kępice Rafał Rakoczy 2022-04-15 13:28:22
Obwieszczenie Burmistrza Kępic o wydaniu zawiadomienia o zgromadzonym materiale dowodowym we wszczetym postępowaniu administracyjnego na wniosek Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Kepice Spółka z o. o., ul. Tadeusza Bielaka 8, 77-230 Kępice o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego-"Budowa sieci wodociagowej, sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłoczonej w m. Chorowo-Osowo" na terenie działek nr 23/10,53,59,62,81 położonych w obrębie geodezyjny Osowo, gmina Kępice. Rafał Rakoczy 2022-04-15 13:26:40
Obwieszczenie Burmistrza Kępic o wydaniu zawiadomienia o zgromadzonym materiale dowodowym we wszczetym postępowaniu administracyjnego na wniosek Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Kepice Spółka z o. o., ul. Tadeusza Bielaka 8, 77-230 Kępice o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego-"Budowa sieci wodociagowej, sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłoczonej w m. Chorowo-Osowo" na terenie działek nr 23/10,53,59,62,81 położonych w obrębie geodezyjny Osowo, gmina Kępice. Rafał Rakoczy 2022-04-15 13:00:08
Obwieszczenie Burmistrza Kępic o wydaniu na wniosek Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Kępice Spółka z o.o., ul. Tadeusza Bielaka 8, 77-230 Kępice w dniu 15.04.2022r. decyzji Nr 12/2022o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego-"Budowa sieci wodociągowej w m. Płocko- Przytocko" na terenie działek nr 99,335 położonych w obrębie geodezyjny Płocko, gmina Kępice oraz działek nr 63,65 położonych w obrębie geodezyjny Przytocko, gmina Kępice Rafał Rakoczy 2022-04-15 12:56:37
Obwieszczenie Burmistrza Kępic o wydaniu na wniosek Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Kępice Spółka z o.o., ul. Tadeusza Bielaka 8, 77-230 Kępice w dniu 15.04.2022r. decyzji Nr 12/2022o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego-"Budowa sieci wodociągowej w m. Płocko- Przytocko" na terenie działek nr 99,335 położonych w obrębie geodezyjny Płocko, gmina Kępice oraz działek nr 63,65 położonych w obrębie geodezyjny Przytocko, gmina Kępice Rafał Rakoczy 2022-04-15 12:55:30
Obwieszczenie Burmistrza Kępic o wydaniu zawiadomienia o zgromadzonym materiale dowodowym we wszczetym postępowaniu administracyjnego na wniosek Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Kepice Spółka z o. o., ul. Tadeusza Bielaka 8, 77-230 Kępice o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego-"Budowa sieci wodociagowej, sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłoczonej w m. Chorowo-Osowo" na terenie działek nr 23/10,53,59,62,81 położonych w obrębie geodezyjny Osowo, gmina Kępice. Rafał Rakoczy 2022-04-15 12:31:00
Obwieszczenie Burmistrza Kępic o wydaniu na wniosek Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Kępice Spółka z o.o., ul. Tadeusza Bielaka 8, 77-230 Kępice w dniu 15.04.2022r. decyzji Nr 12/2022o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego-"Budowa sieci wodociągowej w m. Płocko- Przytocko" na terenie działek nr 99,335 położonych w obrębie geodezyjny Płocko, gmina Kępice oraz działek nr 63,65 położonych w obrębie geodezyjny Przytocko, gmina Kępice Rafał Rakoczy 2022-04-15 12:26:56
Obwieszczenie Burmistrza Kępic o wydaniu na wniosek PGK Kępice Sp. z o.o. ul. T. Bielaka 8, 77-230 Kępice w dniu 12.04.2022 r., decyzji Nr 11/2022 o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - "Budowa sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami oraz przepompowni ścieków wraz z kanalizacją tłoczną w m. Obłęże" Sylwester Czubajewski 2022-04-13 11:18:47