Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Kępicach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Obwieszczenie Burmistrza Kepic o przystapieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie m. Barcino, obręb ewidencyjny Barcino. Sylwester Czubajewski 2022-04-12 12:38:10
Burmistrz Kępic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia : część działki Nr 3/6 oraz 3/5 o pow. 6,00 ha, obręb Barcino. Sylwester Czubajewski 2022-04-08 13:29:51
Obwieszczenie Burmistrza Kępic o wydaniu zawiadomienia o zgromadzonym materiale dowodowym we wszczętym postępowaniu administracyjnym na wniosek Stowarzyszenia Pomocni dla Zwierząt , ul. Szewska 9/2, 77-200 Miastko o zmianę prawomocnej decyzji nr 16/2019 z dnia 11 października 2019 r. ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: "Budowie Centrum Adopcyjnego dla zwierząt bezdomnych-schronisko dla zwierząt" na terenie działki nr 101/7 w obrębie ewidencyjnym Obłęże, gm. Kępice. Sylwester Czubajewski 2022-04-08 11:00:49
Zarządzenie Nr 35 Burmistrza Kępic z dnia 31 marca w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na 2022 rok. Sylwester Czubajewski 2022-04-07 13:00:48
Burmistrz Kepic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowych niezabudowanych stanowiących własność Gminy Kępice przeznaczonych do sprzedaży : działki nr 10/34 oraz 10/39 obręb Korzybie. Sylwester Czubajewski 2022-04-05 14:36:35
Burmistrz Kepic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowych niezabudowanych stanowiących własność Gminy Kępice przeznaczonych do sprzedaży : działki nr 10/34 oraz 10/39 obręb Korzybie. Sylwester Czubajewski 2022-04-05 14:35:55
Zarządzenie Nr 36/2022 Burmistrza Kępic z dnia 05 kwietnia 2022 r., w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowych niezabudowanych i ogłoszenia wykazu. Sylwester Czubajewski 2022-04-05 14:20:09
Referat Inwestycji i Rozwoju Strategicznego Sylwester Czubajewski 2022-04-05 07:35:20
Plan Kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwolen na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Kępice od 01.04.2022 r. do 31.03.2023r. Sylwester Czubajewski 2022-04-01 14:16:16
2022 Sylwester Czubajewski 2022-04-01 14:13:51
Przyjęcia interesantów w sprawach skarg i wniosków Sylwester Czubajewski 2022-04-01 12:43:01
Przyjęcia interesantów w sprawach skarg i wniosków Sylwester Czubajewski 2022-04-01 12:25:58
Przyjęcia interesantów w sprawach skarg i wniosków Sylwester Czubajewski 2022-04-01 12:24:09
Przyjęcia interesantów w sprawach skarg i wniosków Sylwester Czubajewski 2022-04-01 12:23:22
Zarządzenie Nr 24/2022 Burmistrza Kępic z dnia 15 marca 2022 roku, w sprawie stosowania i weryfikacji wykazu podatników VAT przy dokonywaniu płatnośći dla podatników VAT za nabyte towary i usługi (biała lista podatników) Sylwester Czubajewski 2022-04-01 12:18:02
Zarządzenie Nr 34/2022 Burmistrza Kępic z dnia 28 marca 2022 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kępice za rok 2021. Sylwester Czubajewski 2022-03-31 10:49:43
Obwieszczenie Burmistrza Kępic o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Stowarzyszenia Pomocni dla Zwierząt, ul. Szewska 9/2, 77-200 Miastko o zmianę prawomocnej decyzji nr 16/2019 z dnia 11 października 2019 r. ustalajacej lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: "Budowie Centrum Adopcyjnego dla zwierząt bezdomnych-schronisko dla zwierząt" na terenie działki nr 101/7 położonej w obrębie ewidencyjnym Obłęże, gmina Kępice. Sylwester Czubajewski 2022-03-31 08:27:49
Obwieszczenie. Burmistrz Kępic zawiadamia o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania na wniosek ERW I Sp. z o.o. Rzuszcze 49, 76-220 Główczyce, decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa do 30 sztuk instalacji fotowoltaicznych do 1MW każda wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Obłęże" oraz o możliwośći zapoznania i wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w ww. sprawie. Sylwester Czubajewski 2022-03-30 11:57:25
Obwieszczenie Burmistrza Kępic o wydaniu zawiadomienia o zgromadzonym materiale dowodowym we wszczętym postępowaniu administracyjnym na wniosek PGK Kępice Sp. z o.o. ul. Tadeusza Bielaka 8, 77-230 Kępice o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego -"Budowa sieci wodociągowej w m. Płocko - Przytocko" Sylwester Czubajewski 2022-03-30 11:29:54
Obwieszczenie Burmistrza Kępic o wydaniu zawiadomienia o zgromadzonym materiale dowodowym we wszczętym postępowaniu administracyjnym na wniosek Energa Invest Sp. z o.o. Eweliny Szandorowskiej, ul. Arkońska 6, 80-387 Gdańsk występującej jako pełnomocnik w imieniu Inwestora ENERGA OZE S.A., ul. Grunwaldzka 472, 80-309 Gdańsk o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - "Budowa przepławki dla ryb przy istniejącej Elektrowni Wodnej Kępka" Sylwester Czubajewski 2022-03-28 12:59:55
Plan zamówień publicznych na rok 2022 Aleksandra Szul-Młoczyńska 2022-03-25 15:01:45
Plan zamówień publicznych na rok 2022 Aleksandra Szul-Młoczyńska 2022-03-25 15:00:52
Zarządzenie Nr 33/2022 Burmistrza Kępic z dni9a 25.03.2022 r w sprawie przekazania do realizacji Centrum Integracji Społecznej w Kepicach projektu "W stronę zatrudnienia - CIS w Kępicach wspiera potrzebujących " oraz udziela Kierownikowi Centrum Integracji Społecznej w Kępicach do reprezentowania i składania oświadczeń w imieniu Gminy Kępice w sprawie realizacji ww.projektu. Sylwester Czubajewski 2022-03-25 14:47:30
Zarządzenie Nr 32/2022 Burmistrza Kępic z dnia 18 marca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kepice na 2022 rok. Sylwester Czubajewski 2022-03-25 11:49:17
Obwieszczenie Burmistrza Kępic o wydaniu na wniosek Gminy Kępice, ul. Niepodległości 6, 77-230 Kępice decyzji nr 10/2022 z dnia 24.03.2022 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - "Przebudowa odcinka drogi gminnej do strzelnicy w m. Łużki" na terenie działki nr 57, obręb geodezyjny Warcino, gmina Kępice. Sylwester Czubajewski 2022-03-25 08:21:00
Zawiadomienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Koszalinie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Ośrodka Hodowli Pstrąga Mielęcino Iwona i Roman Młynarczyk ul. Mochnackiego 11/50 76-200 Słupsk, Karol Guzewicz Połom reprezentowanego przez Tomasza Płowensa, postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego. Sylwester Czubajewski 2022-03-22 12:33:40
Obwieszczenie Burmistrza Kępic o wydaniu zawiadomienia o zgromadzonym materiale dowodowym we wszczętym postepowaniu administracyjnym na wniosek Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Kępice Sp. zo.o. ul. T. Bielaka 8, 77-230 Kępice o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - "Budowa sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami oraz przepompowni ścieków wraz z kanalizacją tłoczną w m. Obłęże" Sylwester Czubajewski 2022-03-22 12:18:03
Lista Pracodawców Kształcących Pracowników Młodocianych, którzyotrzymali pomoc De Minimis w 2021 roku. Sylwester Czubajewski 2022-03-22 08:41:36
Decyzja Burmistrza Kepic Nr 4/2022 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa elektrowni fotowoltaicznej "Podgóry" o mocy nominalnej 82,1 MWp wraz z infrastrukturą towarzyszącą" Sylwester Czubajewski 2022-03-21 12:40:52
Obwieszczenie. Burmistrz Kępic zawiadamia o wydaniu w dniu 21.03.2022r., decyzji nr 4/2022 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: "Budowa elektrowni fotowoltaicznej "Podgóry" o mocy nominalnej 82,1 MWp wraz z infrastrukturą towarzyszącą" Sylwester Czubajewski 2022-03-21 12:30:24
Obwieszczenie Burmistrza Kępic o ustalenie lokalizacji celu publicznego- "Budowa sieci elektroenergetycznej 15 kv: Budowa linii kablowej 15 kv w zamian linii napowietrznej nr 430 na odcinku od słupa nr 61 nr 73, obręb Przytocko i Świerzenko, gm. Kępice oraz Miastko" na terenie działek nr 466/19,305,306,307,66,295, obręb geodezyjny Przytocko, gmina Kępice oraz działek nr 185,318,317/1,317/2 połozonych w obrebie geodezyjnym Świerzenko, gmina Miastko. Rafał Rakoczy 2022-03-21 10:31:44
Zarządzenie Nr 27/2022 Burmistrza Kępic z dnia 15 marca 2022 r., w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na 2022 rok. Sylwester Czubajewski 2022-03-18 12:21:08
Obwieszczenie. Burmistrz Kępic obwieszcza o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Kępice Spółka z o.o., ul. Tadeusza Bielaka 8, 77-230 Kępice o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego- "Budowa sieci wodociagowej, sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłoczonej w m. Chorowo-Osowo" na terenie działek nr 23/10,53,59,62,81 położonych w obrębie geodezyjnym Osowo, gmina Kępice Rafał Rakoczy 2022-03-17 10:53:44
Obwieszczenie. Burmistrz Kępic obwieszcza o wszczeciu postępowania administracyjnego na wniosek Energa Invest Sp. z o.o. Ewelina Szandorowska, ul. Arkońska 6, 80-387 Gdańsk występującej jako pełnomocnik w imieniu Inwestora ENERGA OZES.A., Grunwaldzka 472, 80-309 Gdańsk o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - "Przepławka dla ryb przy istniejacej Elektrowni Wodnej Kępka", na terenie działek nr 234/1,234/2 w obrębie geodezyjnym Żelice, gmina Kępice, oraz działek nr 506/1, 506/2 w obrębie geodezyjnym Kępice, gmina Kępice Rafał Rakoczy 2022-03-17 10:46:58
Obwieszczenie. Burmistrz Kępic obwieszcza o wszczeciu postępowania administracyjnego na wniosek Energa Invest Sp. z o.o. Ewelina Szandorowska, ul. Arkońska 6, 80-387 Gdańsk występującej jako pełnomocnik w imieniu Inwestora ENERGA OZES.A., Grunwaldzka 472, 80-309 Gdańsk o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - "Przepławka dla ryb przy istniejacej Elektrowni Wodnej Kępka", na terenie działek nr 234/1,234/2 w obrębie geodezyjnym Żelice, gmina Kępice, oraz działek nr 506/1, 506/2 w obrębie geodezyjnym Kępice, gmina Kępice Rafał Rakoczy 2022-03-17 10:46:39
informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. wymiaru podatku i opłat wiejskich. Rafał Rakoczy 2022-03-17 10:25:36
informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. wymiaru podatku i opłat wiejskich. Rafał Rakoczy 2022-03-17 10:24:38
Informacja o wynikach przeprowadzonego naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. Gospodarki odpadami i Obsługi sołectw Rafał Rakoczy 2022-03-17 10:23:39
informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. wymiaru podatku i opłat wiejskich. Rafał Rakoczy 2022-03-17 10:22:48
informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. wymiaru podatku i opłat wiejskich. Rafał Rakoczy 2022-03-17 10:16:06