Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Kępicach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kępic o wydaniu zawiadomienia o zgromadzonym materiale dowodowym we wszczętym postępowaniu administracyjnego na wniosek Gminy Kępice, ul. Niepodległosci 6, 77-230 Kępice o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - "Rozbudowa cmenarza komunalnego wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Kępice" na terenie działki 67/6 połozonej w obrębie geodezyjny Kępice, gmina Kępice. 2022-12-16 11:01
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kępic o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wniosku PCWO ENERGY PROJEKT Sp. z o.o., ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa dotyczącego wydania decyzji ośrodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części działki nr 337 w obrębie Barcino, gmina Kępice". 2022-12-13 08:49
dokument Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o przekazaniu do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Koszalinie, uzupełnień do karty informacyjnej przedsięwzięcia pn. "Budowa farmy fotowoltaicznej na działkach ewidencyjnych nr 2, 7, 4/1 obręb Wielin, gmina Polanów". 2022-12-09 13:09
dokument Obwieszczenie Burmistrza Polanowa w sprawie zawieszenia postępowania administracyjnego, na wniosek inwestora z dnia 28 listopada 2022r., w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięciach:"Budowa farmy fotowoltaicznej PV Buszyno o łącznej mocy do 24 MW realizowanej w granicach działek o nr ew.: 169/5, 169/6,169/8,169/9 obręb Buszyno (woj.zachodniopomorskie, gm. Polanów) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną placem manewrowym i przyłączem". 2022-12-07 07:46
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kępic o wydaniu na wniosek Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Kępice Spółka z o.o., ul. Tadeusza Bielaka 8, 77-230 Kępice w dniu 28.11.2022r. decyzji Nr 29/2022 o ustalenie lokalizacji celu publicznego- "Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej" na terenie działek nr 216,284/10,452,70/13 położonych o obrębie geodezyjnym Korzybie, gmina Kępice 2022-12-01 11:34
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kępic o wydaniu zawiadomienia o zgromadzonym materiale dowodowym we wszczętym postępowaniu administracyjnym na wniosek Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Kępice Spółka z o.o., ul. Tadeusza Bielaka 8, 77-230 Kępice o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego-"Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej" na terenie działek nr 27/18,27/10,27/24,27/7,63 położonych w obrębie geodezyjny Przytocko, gmina Kępice. 2022-11-22 13:21
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kępic o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek z dnia 19 października 2022 roku (uzupełniony: 15 listopada 2022 r.) Gminy Kępice, ul. Niepodległości 6, 77-230 Kępice o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - "Rozbudowa cmentarza komunalnego wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Kępice" na terenie działki nr 67/6 położonej w obrębie geodezyjnym Kępice, gmina Kępice 2022-11-15 14:53
dokument Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o wezwaniu inwestora do złożenia wyjaśnień do karty informacyjnrj przedsięwzięcia oraz o wyznaczeniu nowego terminu 2022-11-15 10:28
dokument Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o wezwaniu inwestora do złożenia wyjaśnień do karty informacyjnej przedsięwzięcia oraz o wyznaczeniu nowego terminu 2022-11-03 07:59
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kępic o wydaniu zawiadomienia o zgromadzonym materiale dowosowym we wszczętym postepowaniu administracyjnym na wniosek PGK Kępice Sp. z o.o., ul. T. Bielaka 8, 77-230 Kępice o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - 'Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej" na terenie działek nr 216, 284/10, 452, 70/13 położonych w obrebie geodezyjnym Korzybie, gmina Kępice. 2022-10-28 11:12
dokument Obwieszczenie. Burmistrz Polanowa zawiadamia, że w dniu 10 października 2022r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: "Budowa farmy fotowoltaicznej PV Buszyno o łącznej mocy do 24 MW realizowanej w granicach działek o nr ew.: 169/5,169/6, 169/8, 169/9 obręb Buszyno (woj. zachodniopomorskie, gm. Polanów) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną placem manewrowym i przyłączem". 2022-10-18 14:13
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kępic o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek z dnia 19.09.2022 r. uzupełniony dnia 14.10.2022 r. Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Kępice Spółka z o.o., ul. Tadeusza Bielaka 8, 77-230 Kępice o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - "Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej" na terenie działek nr 27/18,27/10,27/24,27/7,63 położonych w obrębie geodezyjnym Przytocko, gmina Kępice. 2022-10-18 14:25
dokument Obwieszczenie Starosty Słupskiego o wydaniu w dniu 11 października 2022 r., na wniosek Inwestora: PGK Kępice Sp. z o.o., decyzji Starosty Słupskiego nr 713/2022 obejmującej pozwolenie na budowę sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią oraz kanalizację tłoczną w m. Osowo, Chorowo, inwestycja zest zlokalizowana na działkach nr: 23/10, 53, 59, ,62, 81 w obrębie ewidencyjnym Osowo, w gminie Kępice. 2022-10-14 13:54
dokument Obwieszczenie. Burmistrz Kępic obwieszcza o wydaniu na wniosek Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Kępice Spółka z.o.o.,ul.Tadeusza Bielaka 8,77-230 Kępice w dniu 11.10.2022r. decyzji Nr 28/2022 o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego- - Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej oraz rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej " na terenie działek nr 278, 279/3, 279/10 279/4 położonych w obrębie geodezyjnym Kępice, gmina Kępice. 2022-10-11 09:39
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kępic o wydaniu decyzji Nr 27/2022 z dnia 06.10.2022r. na wniosek SOLID INSTALACJE Paweł Hrybryk, ul. Kilińskiego 8/2a, 76-200 Słupsk wystepującego w imieniu inwestora Technikum Leśnego im. prof. Stanisława Sokołowskiego, Warcino 1, 77-230 Kępice o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego- "Budowa odcinka sieci wodociągowej" na terenie działek nr 104/1,112,116/2,113,115,109/15,121/13,121/10,121/11,121/17, położonych w obrębie geodezyjnym Warcino, gmina Kępice. 2022-10-10 11:12
dokument Obwieszczenie. Burmistrz Kępic zawiadamia, że w dniu 04.10.2022 r. na wniosek PCWO ENERGY PROJEKT SP. Z O.O., ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwziecia pn.: "Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na częśći działki nr 337 w obrębie Barcino, gmina Kępice" 2022-10-04 14:26
dokument Obwieszczenie Burmistrza Polanowa w sprawie wszczecia postepowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa farmy fotowoltaicznej na dzialkach ewidencyjnych nr 2, 7, 4/1, 27 obręb Wielin, gmina Polanów" 2022-10-04 14:18
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kępic o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Kępice Spółka z o.o., ul. Tadeusza Bielaka 8, 77-230 Kępice o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - "Rozbudowa sieci i kanalizacji sanitarnej" na terenie działek nr 216, 284/10,452,70/13 połozonych w obrębie geodezyjnym Korzybie, gmina Kępice. 2022-09-21 14:15
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kępic o wydaniu zawiadomienia o zgromadzonym materiale dowodowym we wszczętym postępowaniu administracyjnym na wniosek Przedsiebiorstwa Gospodarki Komunalnej Kępice Spółka z o.o., ul. Tadeusza Bielaka 8, 77-230 Kępice o ustalenie lokalizacji celu publicznego- "Przebudowa i rozbudowa sieci wodociagowej oraz rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej" na terenie działek nr 278, 279/3, 279/4, 279/10 połozonych w obrębie geodezyjnym Kępice, gmina Kępice 2022-09-09 13:57
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kępic o wydaniu zawiadomienia o zgromadzonym materiale dowodowym we wszczętym postępowaniu administracyjnego na wniosek SOLID INSTALACJE Paweł Hrybryk, ul. Kilińskiego 8/2a, 76-200 Słupsk występującego w imieniu inwestora Technikum Leśnego im. prof. Stanisława Sokołowskiego, Warcino 1, 77-230 Kępice o ustalenie inwestycji celu publicznego- "Budowa odcinka sieci wodociągowej" na terenie działek nr 104/1, 112,116/2, 113, 115, 109/15, 121/14,121/13, 121/10, 121/11, 121/17 położonych w obrębie geodezyjnym Warcino, gmina Kępice. 2022-08-31 14:01
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kępic o wydaniu na wniosek PROMAR, Mariusz Łukaszewski, ul. Zielona Dolina 2 D, 77-320 Przechlewo wystepującego jako pełnomocnik w imieniu Inwestora Energa - Operator S.A., ul. Morska 10, 75-950 Koszalin decyzji nr 26/2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - "Budowa linii kablowej nn-0,4 kv do zasilenia budynków garaży na dz. nr 41/30, 41/34, 41/35, 41/40,41/41, w miejscowości Kępice", na terenie działek nr 40,42,41/41,41/34 w obrębie geodezyjnym Kępice, gmina Kępice. 2022-08-24 07:17
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kępic o wydaniu na wniosek Gminy Kępice, ul. Niepodległości 6, 77-230 Kępice decyzji nr 25/2022 z dnia 22.08.2022 r. o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego -"Budowa sieci kanalizacji deszczowej wraz z budową linii kablowej 0.4 KV z lampami oświetlenia drogowego w miejscowosci Kępice" na terenie działki nr 1/6 w obrębie geodezyjnym Kępice, gmina Kępice 2022-08-22 13:14
dokument Obwieszczenie. Burmistrz Kepic zawiadamia o wydaniu w dniu 03.08.2022 roku decyzji nr 8/2022 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwziecia pn.: "Budowa elektrowni fotowoltaicznej "Mzdowo" o mocy nominalnej14,7 MWp wraz z infrastrukturą towarzyszącą". 2022-08-03 14:21
dokument Obwieszczenie. Burmistrz Kępic zawiadamia, że w dniu 02.08.2022 r. na wniosek Rafała Rausza zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwziecia pn.: "Budowa elektrownii fotowoltaicznej o mocy do 30 MW wraz z techniczną infrastrukturą z etapowaniem w m. Obłęże, gmina Kępice", zlokalizowanej na terenie działek nr 299, 300, 304 w obrebie ewidencyjnym Obłęże, gmina Kępice. 2022-08-02 12:06
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kępic o wszczęciu postepowania administracyjnego na wniosek PGK Kępice Spółka z o.o. ul. T. Bielaka 8, 77-230 Kępice o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - "Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej oraz rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej" na terenie działek nr 278, 279/3, 279/10 położonych w obrebie geodezyjnym Kępice, gmina Kępice. 2022-08-02 11:01
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kępic o wydaniu zawiadomienia o zgromadzonym materiale dowodowym we wszczętym postępowaniu administracyjnym na wniosek Gminy Kępice, ul. Niepodległości 6, 77-230 Kępice o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - "Budowa sieci kanalizacji deszczowej wraz z budową linii kablowej 0,4 kV z lampami oświetlenia drogowego w m. Kępice" na terenie dzialki nr 1/6 w obrębie geodezyjnym Kępice, gmina Kepice. 2022-08-02 10:56
dokument Obwieszczenie. Burmistrz Kępic zawiadamia o wydaniu w dniu 28.07.2022 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. "Budowa farmy fotowoltaicznej PV Obłęże I o mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą", zlokalizowaną na terenie działki nr 64 w obrębie ewidencyjnym Obłęże, gmina Kępice. 2022-07-28 12:25
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kępic o wydaniu zawiadomienia o zgromadzonym materiale dowodowym we wszczetym postepowaniu administracyjnym na wniosek PROMAR, Mariusz Łukaszewski, ul. Zielona Dolina 2D, 77-320 Przechlewo występującego jako pełnomocnik w imieniu Inwestora Energa-Operator S.A., ul. Morska 10, 75-950 Koszalin o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - "Budowa linii kablowej nn-0,4 kV do zasilenia budynków garaży na dz. nr 41/30, 41/34, 41/35, 41/40, 41/41 w m. Kepice", na terenie działek nr 40, 42, 41/41, 41/34 w obrębie geodezyjnym Kępice, gmina Kępice. 2022-07-28 11:59
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kepic o wydaniu na wniosek Gminy Kępice ul. Niepodległości 6, 77-230 Kępice decyzji nr 24/2022 z dnia 22.07.2022 r. o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - 'Budowa Swietlicy Żelice z infrastrukturą towarzyszącą i zapleczem sportowo-rekreacyjnym' na terenie dzialek nr 459, 32 w obrębie geodezyjnym Żelice, gmina Kępice. 2022-07-22 11:03
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kępic o wydaniu na wniosek Gminy Kępice, ul. Niepodległości 6, 77-230 Kępice decyzji nr 23/2022 r. o ustalenie lokalizacji inwstycji celu publicznego -"Budowa przepompowni ścieków w m. Kotłowo" na terenie działki nr 4/11 w obrębie geodezyjnym Barcino, gmina Kępice. 2022-07-21 12:26
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kępic o wydaniu na wniosek Gminy Kępice, ul. Niepodległości 6, 77-230 Kępice decyzji nr 22/2022 z dnia 21.07.2022r. o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - "Budowa zbiornika bezodpływowego na nieczystości ciekłe" na terenie działki nr 14/26 w obrębie geodezyjnym Mzdowo, gmina Kępice. 2022-07-21 11:51
dokument Obwieszczenie. StarostaSłupski zawiadamia o wydaniu w dniu 5 lipca 2022 r. decyzji nr 458/2022 na budowę: sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz siecią kanalizacji tłocznej; inwestycja zlokalizowana w m. Obłęż, na działkach nr: 203/13, 203/14, 203/4, w obrebie ewidencyjnym Obłęże, w gminie Kępice. 2022-07-20 13:17
dokument Obwieszczenie. Burmistrz Kępic zawiadamia, że odwołanie od decyzji z dnia 29 czerwca 2022 r. o odmowie ustalenia środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację inwestycji pn. " Budowa do 30 sztuk instalacji fotowoltaicznych do 1 MW kazda wraz z infrastrukturą towarzysząca w m. Obłęże, gmina Kępice' wraz z aktami sprawy zostało przekazane do SKO w Słupsku, ul. Jana Pawła II 1, 76-200 Słupsk. 2022-07-19 14:40
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kępic o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek SOLID INSTALACJE Paweł Hrybyk, ul. Kilińskiego 8/2a, 76-200 Słupsk wystepującego w imieniu inwestora Technikum Lesnego im. prof. Stanisława Sokołowskiego, Warcino 1, 77-230 Kępice o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - "Budowa odcinka Sieci wodociągowej" 2022-07-19 12:24
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kepic o wydaniu na wniosek PGK Kępice Sp. z o.o., ul. T. Bielaka 8, 77-230 Kępice w dniu 11.07.2022r. decyzji Nr 21/2022 o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - "Rozbudowa sieci wodociągowej" na terenie działek nr 384, 315 położonych w obrębie geodezyjnym Mzdowo, gmina Kępice. 2022-07-11 11:53
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kępic o wszczęciu postepowania administracyjnego na wniosek PROMAR, Mariusz Łukaszewski, ul. Zielona Dolina 2 D, 77-230 Przechlewo występującego jako pełnomocnik w imieniu Inwestora Energa- Operator S.A., ul. Morska 10, 75-950 Koszalin o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego- "Budowa linii kablowej nn-04,kv do zasilania budynków garaży na dz. nr 41/30, 41/34, 41/35, 41/40, 41/41 w miejscowosci Kępice", na terenie działek nr 40,42,41/41,41/34 w obrebie geodezyjnym Kępice, gmina Kępice. 2022-07-06 13:27
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kępic o wydaniu na wniosek Piotra Mnicha, ul. ks. A. Kani 42 C, 78-248 Dębnica Kaszubska, występujacego jako pełnomocnik w imieniu Inwestora PGL LP Nadleśnictwa Warcino, ul. Gen. Wł. Sikorskiego 11 A, 77-230 Kępice decyzji Nr 19/2022 z dnia 05.07.2022r. o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego- "Budowa przenoski kajakowej w Kawce w ramach przedsięwzięcia strategicznego "Pomorskie Szlaki Kajakowe - wśród dopływów Wieprzy" - na terenie Nadleśnictwa Warcino", na terenie działek nr 324/1, 161/2, w obrębie geodezyjnym Biesowice, gmina Kępice. 2022-07-05 13:31
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kępic o wydaniu na wniosek Piotra Mnicha, ul. ks. A. Kani 42 C, 78-248 Dębnica Kaszubska, występujacego jako pełnomocnik w imieniu Inwestora PGL LP Nadleśnictwa Warcino, ul. Gen. Wł. Sikorskiego 11 A, 77-230 Kępice decyzji Nr 17/2022 z dnia 05.07.2022r. o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego- "Budowa przenoski kajakowej przy Garbarni w Kępicach, w ramach przedsiewzięcia strategicznego "Pomorskie Szlaki Kajakowe - wśród dopływów Wieprzy" - na terenie Nadleśnictwa Warcino", na terenie działek nr 3, 206/4, 504, 205/13 w obrębie geodezyjnym Kępice, gmina Kępice. 2022-07-05 13:22
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kępic o wydaniu na wniosek Piotra Mnicha, ul. ks. A. Kani 42 C, 78-248 Dębnica Kaszubska, występujacego jako pełnomocnik w imieniu Inwestora PGL LP Nadleśnictwa Warcino, ul. Gen. Wł. Sikorskiego 11 A, 77-230 Kępice decyzji Nr 17/2022 z dnia 05.07.2022r. o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego- "Budowa przenoski kajakowej przy EW Kępka w ramach przedsięwzięcia strategicznego "Pomorskie Szlaki Kajakowe - wśród dopływów Wieprzy" - na terenie Nadleśnictwa Warcino", na terenie działek nr 234/2 w obrębie geodezyjnym Żelice, gmina Kępice oraz działek nr 506/1, 506/2 w obrębie geodezyjnym Kępice, gmina Kępice 2022-07-05 13:09
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kępic o wydaniu na wniosek Pana Piotra Mnicha, ul. Ks. A. Kani 42 C, 78-248 Dębnica Kaszubska, występującego jako pełnomocnik w imieniu Inwestora PGL LP Nadleśnictwa Warcino, ul. Gen. Wł. Sikorskiego 11A, 77-230 Kępice decyzji Nr 20/2022 z dnia 05.07.2022r. o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - "Budowa przenoski kajakowej przy EW Biesowice w ramach przedsięwzięcia strategicznego "Pomorskie Szlaki Kajakowe - wśród dopływów Wieprzy" - na terenie Nadleśnictwa Warcino", na terenie działek nr 299, 6 w obrębie geodezyjnym Biesowice, gmina Kępice. 2022-07-05 11:07
dokument Obwieszczenie. Burmistrz Kępic zawiadamia, że w dniu 12.07.2022 r. o godzinie 17.00 w świetlicy wiejskiej w Mzdowie odbędą się konsultacje społeczne z mieszkańcami, dotyczące postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzjii o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. "Budowa elektrowni fotowoltanicznej "Mzdowo" o mocy nominalnej 41,7 MWp wraz z infrastrukturą towarzyszącą", zlokalizowanej na terenie działek nr 112/4, 124, 125/1, 118/1, 118/4, 119, 120/1, 120/2, 121, 122/1, 122/2,99, 98/1 w obrębie ewidencyjnym Mzdowo, gmina Kępice. 2022-07-04 15:32
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kępic o wydaniu zawiadomienia o zgromadzonym materiale dowodowym we wszczętym postępowaniu administracyjnym na wniosek Gminy Kępice, ul. Niepodległości 6, 77-230 Kępice o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - "Budowa przepompowni ścieków w miejscowości Kotłowo" na terenie działki nr 4/11 w obrębie geodezyjnym Barcino, gmina Kępice. 2022-07-04 10:41
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kępic o wydaniu zawiadomienia o zgromadzonym materiale dowodowym we wszczętym postępowaniu administracyjnym na wniosek Gminy Kępice, ul. Niepodległości 6, 77-230 Kępice o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - "Budowa zbiornika bezodpływowego na nieczystości ciekłe" na terenie działki nr 14/26 w obrebie geodezyjnym Mzdowo, gmina Kępice. 2022-07-04 10:37
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kępic o wydaniu zawiadomienia o zgromadzonym materiale dowodowym we wszczętym postępowaniu administracyjnym na wniosek Gminy Kępice, ul. Niepodległości 6, 77-230 Kępice o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - "Budowa Świetlicy Żelice z infrastrukturą towarzyszącą i zapleczem sportowo - rekreacyjnym" na terenie działek nr 459, 32 obręb geodezyjny Żelice, gmina Kępice. 2022-07-04 10:34
dokument Obwieszczenie. Burmistrz Kępic zawiadamia o wydaniu w dniu 29.06.2022 r., decyzji nr 6/2022 o odmowie ustalenia środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia pn. "Budowa do 30 sztuk instalacji fotowoltaicznych do 1MW każda wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Obłęże, gmina Kępice" 2022-06-30 14:34
dokument Obwieszczenie. Burmistrz Kępic zawiadamia o zakonczeniu postepowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa farmy fotowoltaicznej PV Obłęże I o mocy do 2MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą" zlokalizowaną na terenie działki nr 64 w obrębie ewidencyjnym Obłęże gmina Kępice oraz możliwości zapoznania i wypowiedzenia się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądan w ww. sprawie. 2022-06-27 11:55
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kępic o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Gminy Kępice, ul. Niepodległości 6, 77-230 Kępice o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - "Budowa sieci kanalizacji deszczowej wraz z budowa linii kablowej 0,4 kV z lampami oświetlenia drogowego w m. Kępice" na terenie działki nr 1/6 w obrębie geodezyjnym Kępice, gmina Kępice. 2022-06-23 14:00
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kępic o wydaniu zawiadomienia o zgromadzonym materiale dowodowym we wszczętym postępowaniu administracyjnym na wniosek PGK Kępice Sp. z o.o., ul. Tadeusza Bielaka 8, 77-230 Kępice o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego- "Rozbudowa sieci wodociągowej" na terenie działek nr 384, 315 położonych w obrębie geodezyjnym Mzdowo, gmina Kępice. 2022-06-23 13:55
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kępic o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwziecia polegającego na "Budowie elektrowni fotowoltraicznej "Mzdowo" o mocy nominalnej 41,7 MWp wraz z infrastrukturą towarzyszącą " 2022-06-20 16:06
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kępic o wydaniu zawiadomienia o zgromadzonym materiale dowodowym we wszczętym postępowaniu administracyjnym na wniosek pana Piotra Mnicha, ul. ks. A. Kani 42C , 78-248 Dębnica Kaszubska występującego jako pełnomocnik w imieniu Inwestora PGL LP Nadleśnictwo Warcino, ul. Gen. Wl. Sikorskiego 11A, 77-230 Kępice oustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - 'Budowa przenoski kajakowej przy EW Biesowice w ramach przedsięwzięcia strategicznego "Pomorskie Szlaki Kajakowe - wśród dopływów Wieprzy" na terenie Nadleśnictwa Warcino" 2022-06-20 16:02
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kępic o wydaniu zawiadomienia o zgromadzonym materiale dowodowym we wszczętym postępowaniu administracyjnym na wniosek pana Piotra Mnicha, ul. ks. A Kani 42C, 78-248 Dębnica Kaszubska występującego jako pełnomocnik w imieniu Inwestora PGL LP Nadleśnictwo Warcino, ul. Gen. Wł. Sikorskiego 11A, 77-230 Kępice o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - "Budowa przenoski kajakowej w Kawce w ramach przedsięwziecia strategicznego "Pomorskie Szlaki Kajakowe - wśród dopływów Wieprzy" - na terenie Nadleśnictwa Warcino" 2022-06-20 15:55
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kępic o wydaniu zawiadomienia o zgromadzonym materiale dowodowym we wszczętym postepowaniu administracyjnym na wniosek pana Piotra Mnicha, ul. ks. A. Kani 42C, 78-248 Dębnica Kaszubska występującego jako pełnomocnik w imieniu Inwestora PGL LP Nadleśnictwo Warcino, ul. Gen. Wł. Sikorskiego 11A, 77-230 Kępice o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - "Budowa przenoski kajakowej przy Garbarni w Kępicach, w ramach przedsięwzięcia strategicznego - "Pomorskie Szlaki Kajakowe - wśrod dopływów Wieprzy" na terenie Nadleśnictwa Warcino" 2022-06-20 15:38
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kępic z dnia 10.06.2022 r o wydaniu na wniosek pani Katarzyny Kawki, ul Sienkiewicza 20/303, 76-200 Słupsk działającej w imieniu Inwestora Gminy Kępice, ul. Niepodległości 6, 77-230 Kępice decyzji nr 16/2022 z dnia 10.06.2022 r. o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - "Budowa drogi gminnej w m. Mzdowiec, gmina Kępice" 2022-06-20 14:51
dokument Obwieszczenie.Burmistrz Kępic zawiadamia o zgromadzonym materiale dowodowym we wszczętym postepowaniu administracyjnym na wniosek pana Piotra Mnicha, ul. ks. A. Kani 42C, 78-248 Dębnica Kaszubska występującego jako pełnomocnik w imieniu Inwestora PGL LP Nadleśnictwa Warcino, ul. Gen. Wł. Sikorskiego 11A, 77-230 Kępice o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - 'Budowa przenoski kajakowej przy EW Kępka w ramach przedsięwzięcia strategicznego "Pomorskie Szlaki Kajakowe - wśród dopływów Wieprzy" na terenie Nadleśnictwa Warcino" 2022-06-20 14:46
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kępic o wydaniu na wniosek Pana Jarosława Kawki, ul. Zamiejska 28C/9, 76-200 Słupskdziałajacego w imieniu Inwestora Gminy Kępice, ul. Niepodległości 6, 77-230 Kępice decyzji nr 15/2022 z dnia 08.06.2022 r. o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - "Przebudowa drogi gminnej ul. Łętowska w m. Korzybie" na terenie działki nr 231 obręb geodezyjny Korzybie, gmina Kępice. 2022-06-08 13:57
dokument Obwieszczenie. Burmistrz Kępic zawiadamia, że w dniu 06.06. 2022 roku na wniosek Copernic Black Sp. z o.o., ul. Lekarska 1, 31-203 Kraków zostało wszczęte postepowanie administracyjne w sprawie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pt.; "Budowa farmy fotowoltaicznej PV Obłęże I o mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą", zlokalizowaną na terenie działki nr 64 w obrębie ewidencyjnym Obłęże, gmina Kępice. 2022-06-07 13:19
dokument Obwieszczenie. Burmistrz Kępic zawiadamia, że w dniu 13.06.2022 r., o godzinie 17.00 na świetlicy wiejskiej w Mzdowie odbędą się konsultacje społeczne z mieszkańcami , dot. postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. "Budowa elektrowni fotowoltaicznej "Mzdowo" o mocy nominalnej 41,7 MWp wraz z infrastrukturą towarzyszącą " 2022-06-03 14:59
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kępic o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Gminy Kępice, ul. Niepodległości 6, 77-230 Kępice o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - "Budowa przepompowni ścieków w m. Kołowo" na terenie działki nr 4/11 w obrębie geodezyjnym Barcino, gmina Kępice. 2022-06-03 09:15
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kępic o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Gminy Kępice, ul. Niepodległości 6, 77-230 Kępice o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - 'Budowa zbiornika bezodpływowego na nieczystości ciekłe' na terenie działki nr 14/26 w obrębie geodezyjnym Mzdowo, gmina Kępice. 2022-06-03 08:42
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kępic z dnia 26.05.2022r. o wydaniu decyzji o środowiskowych zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: Budowie do 30 sztuk instalacji fotowoltaicznych do 1MW każda wraz z infrastrukturą towarzysząca w m. Obłęże, gmina Kępice. Informuje o braku możliwości dotrzymania terminów załatwienia sprawy. 2022-05-31 14:30
dokument Obwieszczenie. Starosta Słupski zawiadamia o wydaniu decyzji nr 353/2022 z dnia 20 maja 2022 roku o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. "Budowa Centrum Przesiadkowego - zagospodarowanie terenu ciągu ulicy Niepodległości wraz z terenem przyległym do dworca PKP w Kępicach" 2022-05-30 13:23
dokument Obwieszczenie. Burmistrz Kepic zawiadamia, iz w dniu 02.06.2022 r o godzininie 17.30 w świetlicy w Obłężu odbędą się konsultacje dot. przedsięwzięcia: 'Budowa do 30 sztuk instalacji fotowoltaicznych do 1 MW każda wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Obłęże, gmina Kępice" 2022-05-26 14:40
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kępic o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Gminy Kępice, ul. Niepodległości 6, 77-230 Kepice o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego -"Budowa Świetlicy Żelice z infrastrukturą towarzyszącą i zapleczem sportowo-rekreacyjnym" na terenie działek nr 459, 32 w obrebie geodezyjnym Żelice, gmina Kępice. 2022-05-25 13:43
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kępic o wydaniu zawiadomienia o zgromadzonym materiale dowodowym we wszczętym postępowaniu administracyjnym na wniosek Pani Katarzyny Kawki, ul. Sienkiewicza 20/203, 76-200 Słupsk działajacej w imieniu Inwestora Gmina Kępice z siedzibą przy ul. Niepodległości 6, 77-230 Kępice o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - "Budowa drogi gminnej w m. Mzdowiec, gmina Kępice" na terenie działek br 264/2, 309, 329 w obrębie geodezyjnym Mzdowo, gmina Kępice. 2022-05-24 12:49
dokument Obwieszczenie Burmistrz Kępic o wydaniu zawiadomienia o zgromadzonym materiale dowodowym we wszczętym postępowaniu administracyjnym na wniosek pana Jarosława Kawki, ul. Zamiejska 28C/9 76-200 Słupsk działającego w imieniu Inwestora Gmina Kępice z siedzibą przy ul. Niepodległości 6, 77-230 Kępice o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - 'Przebudowa drogi gminnej ul. Łętowska w m. Korzybie, gmina Kępice" na terenie działki nr 231 w obrębie geodezyjnym Korzybie, gmina Kępice. 2022-05-23 15:53
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kępic o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek PGK Kepice Sp. z o.o. , ul. Tadeusza Bielaka 8, 77-230 Kępice o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - "Rozbudowa sieci wodociągowej" na terenie działek nr 384, 315 położonych w obrebie geodezyjnym Mzdowo, gmina Kępice. 2022-05-23 15:42
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kępic o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek pana Piotra Mnicha, il. ks. A Kani 42C, 78-248 Dębnica Kaszubska wystepującego jako pełnomocnik Inwestora PGL LP Nadleśnictwa Warcino, ul. Gen. Wł. Sikorskiego 11A, 77-230 Kępice o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - "Budowa przenoski kajakowej przy EW Biesowice, w ramach przedsięwzięcia strategicznego "Pomorskie Szlaki Kajakowe - wśród dopływów Wieprzy" na terenie Nadleśnictwa Warcino", na terenie działek nr 299, 6 w obrębie geodezyjnym Biesowice, gmina Kępice. 2022-05-05 15:21
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kępic o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek pana Piotra Mnicha, il. ks. A Kani 42C, 78-248 Dębnica Kaszubska wystepującego jako pełnomocnik Inwestora PGL LP Nadleśnictwa Warcino, ul. Gen. Wł. Sikorskiego 11A, 77-230 Kępice o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - "Budowa przystani kajakowej w Kawce, w ramach przedsięwzięcia strategicznego "Pomorskie Szlaki Kajakowe - wśród dopływów Wieprzy" na terenie Nadleśnictwa Warcino", na terenie działek nr 324/1, 161/2 w obrębie geodezyjnym Biesowice, gmina Kępice. 2022-05-05 15:17
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kępic o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek pana Piotra Mnicha, il. ks. A Kani 42C, 78-248 Dębnica Kaszubska wystepującego jako pełnomocnik Inwestora PGL LP Nadleśnictwa Warcino, ul. Gen. Wł. Sikorskiego 11A, 77-230 Kępice o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - "Budowa przenoski kajakowej przy Garbarni w Kępicach, w ramach przedsięwzięcia strategicznego "Pomorskie Szlaki Kajakowe - wśród dopływów Wieprzy" na terenie Nadleśnictwa Warcino", na terenie działek nr 3 w obrębie geodezyjnym Żelice, gmina Kępice, oraz działek nr 206/4, 504, 205/13 w obrębie geodezyjnym Kępice, gmina Kepice. 2022-05-05 15:13
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kępic o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek pana Piotra Mnicha, il. ks. A Kani 42C, 78-248 Dębnica Kaszubska wystepującego jako pełnomocnik Inwestora PGL LP Nadleśnictwa Warcino, ul. Gen. Wł. Sikorskiego 11A, 77-230 Kępice o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - "Budowa przenoski kajakowej przy EW Kępka w ramach przedsięwzięcia strategicznego "Pomorskie Szlaki Kajakowe - wśród dopływów Wieprzy" na terenie Nadleśnictwa Warcino" na terenie działek nr 234/2 w obrębie geodezyjnym Żelice, gmina Kępice, oraz działek nr 506/1, 506/2 w obrębie geodezyjnym Kępice, gmina Kępice. 2022-05-05 15:07
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kępic o wydaniu na wniosek Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Kępice Spółka z o.o., ul. Tadeusza Bielaka 8, 77-230 Kępice w dniu 04.05.2022 r. decyzji Nr 14/2022 o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego- "Budowa sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłoczonej w m. Chorowo- Osowo" na terenie działek nr 23/10, 53,59,62,81 położonych w obrębie geodezyjnym Osowo, gmina Kępice 2022-05-04 10:55
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kępic o wszczeciu postępowania administracyjnego na wniosek Pani Katarzyny Kawki, ul. Sienkiewicza 20/303 76-200 Słupsk działającej w imieniu Inwestora Gmina Kępice z siedzibą przy ul. Niepodległości 6, 77-230 Kępice o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - "Budowa drogi gminnej w m. Mzdowiec, gmina Kępice" na terenie działek nr 264/2, 309, 329 w obrebie geodezyjnym Mzdowo, gmina Kępice. 2022-04-26 14:58
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kępic o wszczeciu postępowania administracyjnego na wniosek Pana Jarosława Kawki, ul. Zamiejska 28C/9 76-200 Słupsk działającego w imieniu Inwestora Gmina Kępice z siedzibą przy ul. Niepodległości 6, 77-230 Kępice o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - "Przebudowa drogi gminnej ul Łętowska w m. Korzybie, Kępice" na terenie działki nr 231 w obrębie geodezyjnym Korzybie, gmina Kępice. 2022-04-26 14:53
dokument Obwieszczenie. Burmistrz Kępic zawiadamia o wydaniu w dniu 20.04.2022 r., decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. "Budowa Elektrowni Slonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą "BARCINO Ia", "BARCINO Ib", "BARCINO Ic", "BARCINO Id" zlokalizowanej na działkach nr 115/2, 137, 138, 139, 126 w obrębie ewidencyjnym Barcino, gmina Kepice" 2022-04-20 13:36
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kępic o wydaniu dla Stowarzyszenie Pomocni dla Zwierząt, ul. Szewska 2/9, 77-200 Miastko decyzji zmieniającej prawomocną decyzję nr 16/2019 r. o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn. "Budowa Centrum Adopcyjnego dla zwierząt bezdomnych - schronisko dla zwierząt" na terenie działki nr 101/7 w obrębie ewidencyjnym Obłęże, gmina Kępice. 2022-04-19 12:31
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kępic o wydaniu na wniosek Energa Invest Sp. z o.o. Magdalena Niśkiewicz, ul. Arkońska 6, 80-387 Gdańsk występującej jako pełnomocnik w imieniu Inwestora ENEGA OZE S.A., ul. Grunwaldzka 472, 80-309 Gdańsk decyzji Nr 13/2022 z dnia 19.04.2022 r. o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - "Budowa przepławki dla ryb przy istniejacej Elektrowni Wodnej Kępka", na terenie działek nr 234/1,234/2 w obrębie geodezyjnym Żelice, gmina Kępice oraz działek nr 506/1,506/2 w obrębie geodezyjnym Kępice, gmina Kępice. 2022-04-19 11:06
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kępic o wydaniu zawiadomienia o zgromadzonym materiale dowodowym we wszczetym postępowaniu administracyjnego na wniosek Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Kepice Spółka z o. o., ul. Tadeusza Bielaka 8, 77-230 Kępice o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego-"Budowa sieci wodociagowej, sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłoczonej w m. Chorowo-Osowo" na terenie działek nr 23/10,53,59,62,81 położonych w obrębie geodezyjny Osowo, gmina Kępice. 2022-04-15 13:26
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kępic o wydaniu na wniosek Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Kępice Spółka z o.o., ul. Tadeusza Bielaka 8, 77-230 Kępice w dniu 15.04.2022r. decyzji Nr 12/2022o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego-"Budowa sieci wodociągowej w m. Płocko- Przytocko" na terenie działek nr 99,335 położonych w obrębie geodezyjny Płocko, gmina Kępice oraz działek nr 63,65 położonych w obrębie geodezyjny Przytocko, gmina Kępice 2022-04-15 13:28
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kępic o wydaniu na wniosek PGK Kępice Sp. z o.o. ul. T. Bielaka 8, 77-230 Kępice w dniu 12.04.2022 r., decyzji Nr 11/2022 o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - "Budowa sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami oraz przepompowni ścieków wraz z kanalizacją tłoczną w m. Obłęże" 2022-04-13 11:18
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kepic o przystapieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie m. Barcino, obręb ewidencyjny Barcino. 2022-04-12 12:38
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kępic o wydaniu zawiadomienia o zgromadzonym materiale dowodowym we wszczętym postępowaniu administracyjnym na wniosek Stowarzyszenia Pomocni dla Zwierząt , ul. Szewska 9/2, 77-200 Miastko o zmianę prawomocnej decyzji nr 16/2019 z dnia 11 października 2019 r. ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: "Budowie Centrum Adopcyjnego dla zwierząt bezdomnych-schronisko dla zwierząt" na terenie działki nr 101/7 w obrębie ewidencyjnym Obłęże, gm. Kępice. 2022-04-08 11:00
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kępic o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Stowarzyszenia Pomocni dla Zwierząt, ul. Szewska 9/2, 77-200 Miastko o zmianę prawomocnej decyzji nr 16/2019 z dnia 11 października 2019 r. ustalajacej lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: "Budowie Centrum Adopcyjnego dla zwierząt bezdomnych-schronisko dla zwierząt" na terenie działki nr 101/7 położonej w obrębie ewidencyjnym Obłęże, gmina Kępice. 2022-03-31 08:27
dokument Obwieszczenie. Burmistrz Kępic zawiadamia o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania na wniosek ERW I Sp. z o.o. Rzuszcze 49, 76-220 Główczyce, decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa do 30 sztuk instalacji fotowoltaicznych do 1MW każda wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Obłęże" oraz o możliwośći zapoznania i wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w ww. sprawie. 2022-03-30 11:57
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kępic o wydaniu zawiadomienia o zgromadzonym materiale dowodowym we wszczętym postępowaniu administracyjnym na wniosek PGK Kępice Sp. z o.o. ul. Tadeusza Bielaka 8, 77-230 Kępice o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego -"Budowa sieci wodociągowej w m. Płocko - Przytocko" 2022-03-30 11:29
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kępic o wydaniu zawiadomienia o zgromadzonym materiale dowodowym we wszczętym postępowaniu administracyjnym na wniosek Energa Invest Sp. z o.o. Eweliny Szandorowskiej, ul. Arkońska 6, 80-387 Gdańsk występującej jako pełnomocnik w imieniu Inwestora ENERGA OZE S.A., ul. Grunwaldzka 472, 80-309 Gdańsk o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - "Budowa przepławki dla ryb przy istniejącej Elektrowni Wodnej Kępka" 2022-03-28 12:59
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kępic o wydaniu na wniosek Gminy Kępice, ul. Niepodległości 6, 77-230 Kępice decyzji nr 10/2022 z dnia 24.03.2022 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - "Przebudowa odcinka drogi gminnej do strzelnicy w m. Łużki" na terenie działki nr 57, obręb geodezyjny Warcino, gmina Kępice. 2022-03-25 08:21
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kępic o wydaniu zawiadomienia o zgromadzonym materiale dowodowym we wszczętym postepowaniu administracyjnym na wniosek Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Kępice Sp. zo.o. ul. T. Bielaka 8, 77-230 Kępice o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - "Budowa sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami oraz przepompowni ścieków wraz z kanalizacją tłoczną w m. Obłęże" 2022-03-22 12:18
dokument Obwieszczenie. Burmistrz Kępic zawiadamia o wydaniu w dniu 21.03.2022r., decyzji nr 4/2022 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: "Budowa elektrowni fotowoltaicznej "Podgóry" o mocy nominalnej 82,1 MWp wraz z infrastrukturą towarzyszącą" 2022-03-21 12:30
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kępic o ustalenie lokalizacji celu publicznego- "Budowa sieci elektroenergetycznej 15 kv: Budowa linii kablowej 15 kv w zamian linii napowietrznej nr 430 na odcinku od słupa nr 61 nr 73, obręb Przytocko i Świerzenko, gm. Kępice oraz Miastko" na terenie działek nr 466/19,305,306,307,66,295, obręb geodezyjny Przytocko, gmina Kępice oraz działek nr 185,318,317/1,317/2 połozonych w obrebie geodezyjnym Świerzenko, gmina Miastko. 2022-03-21 10:31
dokument Obwieszczenie. Burmistrz Kępic obwieszcza o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Kępice Spółka z o.o., ul. Tadeusza Bielaka 8, 77-230 Kępice o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego- "Budowa sieci wodociagowej, sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłoczonej w m. Chorowo-Osowo" na terenie działek nr 23/10,53,59,62,81 położonych w obrębie geodezyjnym Osowo, gmina Kępice 2022-03-17 10:53
dokument Obwieszczenie. Burmistrz Kępic obwieszcza o wszczeciu postępowania administracyjnego na wniosek Energa Invest Sp. z o.o. Ewelina Szandorowska, ul. Arkońska 6, 80-387 Gdańsk występującej jako pełnomocnik w imieniu Inwestora ENERGA OZES.A., Grunwaldzka 472, 80-309 Gdańsk o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - "Przepławka dla ryb przy istniejacej Elektrowni Wodnej Kępka", na terenie działek nr 234/1,234/2 w obrębie geodezyjnym Żelice, gmina Kępice, oraz działek nr 506/1, 506/2 w obrębie geodezyjnym Kępice, gmina Kępice 2022-03-17 10:46
dokument Obwieszczenie. Burmistrz Kępic zawiadamia o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwziecia pn. " Budowa elektrowni słonecznej wraz z infrastrukturą "BARCINO Ia", "BARCINO Ib", "BARCINO Id" na działce o nr ewidencyjnym 115/2,137,138,139,126 (obręb 0001) w obrębie ewidencyjnym Barcino, gmina Kępice" oraz o możliwości zapoznania i wypowiedzenia się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w ww. sprawie. 2022-03-16 12:39
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kępic o wydaniu na wniosek Energa Invest Sp. o.o. Magdalena Niśkiewicz, ul. Arkońska 6, 80-387 Gdańsk występującej jako pełnomocnik w imieniu Inwesstora ENERGA OZE S.A., ul. Grunwaldzka 472, 80-309 Gdańsk decyzji Nr 9/2022 z dnia 15.03.2022r. o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - "Przepławka dla ryb istniejącej Elektrowni Wodnej Kępice", na terenie działek nr 3, 12/6 w obrebie geodezyjnym Kępice, gmina Kępice 2022-03-16 12:39
dokument Obwieszczenie. Burmistrz Kępic zawiadamia o zakończeniu postepowania dowodowego w sprawie wydania, na wniosek JB Cconsulting, Jan Barcewicz, ul. Goplańska 6B, 80-178 Gdańsk, występujacego w imieniu inwesterora ANTONY ECOENERGY SP. z o.o., Podgóry 38, 77-230 Kępice decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa elektrowni fotowoltanicznej "Mzdowo" o mocy nominalnej 41,7 MWp wraz z infrastrukturą" zlokalizowanewj na działkach nr 112/4,124,125/1,118/4,119,120/1,120/2,121,122/1,122/2,99,98/1,102/1,102/2,103/4,103/3,108,104/5,104/3,113,96 obręb Mzdowo, gmina Kępice. 2022-03-16 08:29
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kępic o wydaniu na wniosek Gminy Kępice, ul. Niepodległości 6, 77-230 Kępice decyzji nr 8/2022 z dnia 14.03.2022 r., o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - "Budowa linii kablowej oświetlenia drogowego w m. Biesowice" na terenie działek nr 116/4, 148, 144, 11/9 obręb geodezyjny Biesowice, gmina Kępice. 2022-03-15 11:58
dokument Obwieszczenie. Burmistrz Kępic zawiadamia o wydaniu w dniu 11.02.2022 r, decyzji nr 3/2022 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn: "Budowa sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami oraz przepompowni ścieków wraz z kanalizacją tłoczną w m. Osowo-Chorowo" 2022-03-11 14:32
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kępic o wydaniu zawiadomienia o zgromadzonym materiale dowodowym we wszczętym postępowaniu administracyjnym na wniosek Gminy Kępice, ul. Niepodległości 6, 77-230 Kępice o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - "Przebudowa odcinka drogi gminnej do strzelnicy w miejscowości Łużki w gminie Kępice" na terenie działki nr 57 obręb geodezyjny Warcino, gmina Kępice. 2022-03-08 12:03
dokument Obwieszczeni. Burmistrz Kępic zawiadamia o wydaniu w dniu 04.03.2022 r. postanowienia o sprostowaniu oczywistej omyłki pisarskiej w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: "Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach nr 115/2, 137, 138, 139, 152, 126, 114/2, 114/3 w m. Barcino gmina Kępice" 2022-03-07 13:09
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kępic o wszczęciu postepowania administracyjnego na wniosek na PGK Kępice Sp. z o.o. ul. Tadeusza Bielaka 8, 77-230 Kępice o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - "Budowa sieci wodociagowej w m. Płocko-Przytocko" na terenie działek nr 99, 335 położonych w obrębie geodezyjnym Płocko, gmina Kępice, działek nr 63, 65 położonych w obrębie geodezyjnym Przytocko, gmina Kępice. 2022-03-04 11:23
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kępic o wydaniu na wniosek Gminy Kępice, ul. Niepodległości 6, 77-230 Kępice decyzji nr 7/2022 z dnia 25.02.2022 r., o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - "Przebudowa, remont dworca kolejowego oraz zmiana sposobu użytkowania jego części na funkcję usługową" na terenie działki nr 1/9 obręb geodezyjny Kępice, gmina Kępice. 2022-02-28 13:14
dokument Obwieszczenie. Burmistrz Kępic zawiadamia o wydaniu w dniu 25.02.2022 r., decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. : "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami oraz przepompowni ścieków wraz z kanalizacją sanitarna w m. Obłęże", obręb Obłęże, gmina Kępice. 2022-02-25 13:20
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kępic o wydaniu zawiadomienia o zgromadzonym meteriale dowodowym we wszczetym postępowaniu administracyjnym na wniosek Gminy Kępice, ul. Niepodległości 6, 77-230 Kępice o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - "Budowa linii kablowej oświetlenia drogowego w m. Biesowice" na terenie działek nr 116/4, 148, 144, 11/9 obręb geodezyjny Biesowic, gmina Kępice. 2022-02-24 12:11
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kępic o wydaniu zawiadomienia o zgromadzonym materiale dowodowym we wszczętym postepowaniu administracyjnym na wniosek Energa Invest Sp. z o.o. Magdalena Niśkiewicz ul. Arkońska 6, 80-387 Gdańsk występujacej jako pełnomocnik w imieniu Inwestora ENERGA OZE S.A., ul. Grunwaldzka 472, 80-309 Gdańsk o ustalenie lokalizacji Inwestycji celu publicznego - "Przepławka dla ryb przy istniejącej Elektrowni Wodnej Kepice" na terenie działek nr 3, 12/6 w obrębie geodezyjnym Kępice, gmina Kępice. 2022-02-23 11:52
dokument Obwieszczenie. Burmistrz Kepic zawiadamia o zakończeniu postepowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwziecia pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z kanalizacją tłoczną w m. Osowo-Chorowo", na terenie działek nr 23/10, 53, 59, 62, 81 obręb Osowo, gmina Kępice oraz mozliwości zapoznania i wypowiedzenia się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w ww. sprawie. 2022-02-23 11:45
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kępic o wydaniu na wniosek Gminy Kępice, ul. Niepodległości 6, 77-230 Kępice decyzji nr 6/2022 z dnia 18.02.2022 r., o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - "Budowa dwóch wiat śmietnikowych w m. Biesowice" na terenie działki nr 11/3 obreb geodezyjny Biesowice, gmina Kępice. 2022-02-21 11:54
dokument Obwieszczenie. Burmistrz Kepic zawiadamia o wydaniu w dniu 15.02.2022 r., decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: "Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na dz. nr 115/2, 137, 138, 139, 152, 126, 114/3 w m. Barcino, gmina Kępice" 2022-02-15 12:59
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kępic o wydaniuw dniu 14.02.2022 decyzji Nr 5/2022 na wniosek GL-ELEKTRO- Projektowanie Nadzory Ekspertyzy Stefan Gładkowski, ul. Romana Dmowskiego 60 , 75-361 Koszalin działajacego w imieniu inwestora ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o., Grupa Orlen ul. Rzemieślnicza 17/19, 81-855 Sopot o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - "Budowa linii kablowej oświetlenia drogowego w m. Korzybie" na terenie działek nr 234, 329 obręb geodezyjny Korzybie, gmina Kępice. 2022-02-21 08:52
dokument Obwieszczenie. Burmistrz Kępic zawiadamia o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania, na wniosek JB Consulting, Jan Barcerz, ul. Goplańska 6B 80-178 Gdańsk występujacego w imieniu inwestora ANTONY ECOENERGY SP. zo.o., Podgóry 38, 77-230 Kępice decyzji ośrodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa elektrowni fotowoltaicznej "Podgóry" o mocy nominalnej 82,1 MWp wraz z infrastrukturą towarzyszącą". 2022-02-11 08:37
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kępic o wszczeciu postępowania administracyjnego na wniosek Energa Invest Sp. z o.o. magdalena Niśkiewicz, ul. Arkonska 6, 80-387 Gdańsk występujacej jako pełnomocnik w imieniu Inwestora ENERGA OZE S.A. ul. Grunwaldzka 472, 80-309 Gdańsk o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - "Przepławkadla ryb przy istniejącej Elektrowni Wodnej Kępice" na terenie działek nr. 3, 12/6 w obrebie geodezyjnym Kępice, gmina Kepice. 2022-02-08 12:43
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kępic o wydaniu zawiadomienia o zgromadzonym materiale dowodowym we wszczętym postepowaniu administracyjnym na wniosek Gminy Kępice, ul. Niepodległości 6, 77-230 Kępice o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - "Przebudowa, remont dworca koejowego oraz zmiana sposobu uzytkowania jego części na funkcję usługową" na terenie działki nr 1/9 obręb geodezyjny Kepice, gmina Kępice. 2022-02-08 12:30
dokument Obwieszczenie. Burmistrz Kępic zawiadamia o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami oraz przepompowni ścieków wraz z kanalizacją tłoczną w m. Obłężę, gmina Kępice" oraz o możliwości zapoznania i wypowiedzenia się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w ww. sprawie. 2022-02-02 14:47
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kępic o wydaniu zawiadomienia o zgromadzonym materiale dowodowym we wszczętym postepowaniu administracyjnym na wniosek Gminy Kępice, ul. Niepodległości 6, 77-230 Kępice o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - "Budowa dwóch wiat śmietnikowych w m. Biesowice" na terenie działki nr 11/3 obręb geodezyjny Biesowice, gmina Kępice. 2022-02-02 14:39
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kępic o wszczeciu postępowania administracyjnego na wniosek Gminy Kępice, ul. Niepodległości 6, 77-230 Kępice o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - "Przebudowa odcinka drogi gminnej do strzelnicy w m. Łużki w gminie Kępice" na terenie działki nr 57 obręb geodezyjny Warcino, gmina Kępice. 2022-02-01 12:05
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kępic o budowie linii kablowej oświetlenia drogowego w miejscowości Korzybie na terenie działek nr 234, 329 obręb geodezyjny Korzybie, gmina Kepice. 2022-01-25 13:15
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kępic obwieszcza "Budowę linii kablowej oświetlenia drogowego w miejscowości Korzybie na terenie działek nr 234, 329 obręb geodezyjny Korzybie, gmina Kepice. 2022-01-25 13:13
dokument Obwieszczenie. Burmistrz Kępic zawiadamia o zakończeniu postepowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa elektrowni słobecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na dz. nr 115/2, 137, 138, 139, 152, 126, 114/2, 114/3 w m. Barcino, gmina Kępice" oraz mozliwości zapoznania i wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w ww. sprawie. 2022-01-21 12:33
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kępic o wydaniu na wniosek PGK Sp. z o.o. ul. Bielaka 8, 77-230 Kępice decyzji nr 4/2022 z dnia 18.01.2022 r. o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - "Budowa kolumbarium wraz z elementami małej architektury" na terenie działki nr 496 obręb geodezyjny Kępice, gmina Kępice. 2022-01-19 14:53
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kępic o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Gminy Kępice, ul. Niepodległości 6, 77-230 Kępice o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego "Budowa linii kablowej oświetlenia drogowego w m. Biesowice" na terenie działek nr 116/4, 148, 11/9 obreb geodezyjny Biesowice, gmina Kępice. 2022-01-14 12:30
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kępic o wydaniu w dniu 12.01.2022r. decyzji Nr 3/2022 na wniosek Pana Jarosława Kawki, ul. Zamiejska 28C/9, 76-200 Słupsk działającego w imieniu Inwestora Gminy Kępice z siedzibą przy ul. Niepodległości 6, 77-230 Kępice o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego- "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 208 w m. Barcino, gmina Kępice " na terenie działki nr 153 w obrębie geodezyjnym Barcino, gmina Kępice. 2022-01-14 12:21
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kępic o wydaniu na wniosek Gminy Kępice, ul. Niepodległości 6, 77-230 Kępice decyzji nr 2/202 z dnia 10.01. 2022 r., o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - "Budowa linii oświetleniowej wraz z lampami oświetlenia ulicznego w m. Ciecholub" na terenie działek nr 230/4, 230/6, 311 obręb geodezyjny Ciecholub, gmina Kępice. 2022-01-10 13:47
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kępic o wydaniu zawiadomienia o zgromadzonym materiale dowodowym we wszczętym postepowaniu administracyjnym na wniosek PGK Kępice Sp. z o.o. ul. T. Bielaka 8, 77-230 Kępice o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - "Budowa kolumbarium wraz z elementami małej architektury" na terenie działki nr 496 położonej w obrębie geodezyjnym Kępice, gmina Kępice. 2022-01-05 13:31
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kępic o wydaniu w dniu 05.01.2022 r., decyzji Nr 1/2022 na wniosek Pani Katarzyny Kawki, ul. Sienkiewicza 20/303, 76-200 Słupsk działajacej w imieniu Inwestora Gminy Kępice z siedzibą przy ul. Niepodległości 6, 77-230 Kepice o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - "Budowa drogii gminnej ul. Kolejowa w m. Korzybie, gmina Kępice" na terenie działek nr 213, 217, 218, 278/5 w obrębie geodeyjnym Korzybie, gmina Kępice. 2022-01-05 13:28
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kępic o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Gminy Kępice, ul. Niepodległości 6, 77-230 Kępice o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - "Budowa dwóch wiat śmietnikowych w m. Biesowice" na terenie działki nr 11/3 obręb geodezyjny Biesowice, gmina Kępice. 2022-01-03 13:20