Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Kępicach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Zarządzenie Burmistrza Kępic Nr 119/2022 z dnia 30 grudnia 2022 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Fnansowej Gminy Kępice na lata 2022-2037 2023-01-19 12:31
dokument Zarządzenie Nr 118/2022 Burmistrza Kępic z dnia 30 grudnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na 2022 rok 2023-01-19 12:29
dokument Zarządzenie Burmistrza Kępic Nr 117/2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na 2022 rok. 2023-01-17 15:24
dokument Zarządzenie Nr 115/2022 Burmistrza Kępic z dnia 29 grudnia 2022 r w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu z tytułu dzierżawy bądź najmu gruntów zabudowanych i niezabudowanych oraz opłat za bezumowne korzystanie z gruntów będących własnością Gminy Kępice lub będące we władaniu Gminy Kępice. 2023-01-02 09:39
dokument Zarządzenie Nr 114/2022 Burmistrza Kępic z dnia 28 grudnia 2022 r., w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na 2022 r. 2023-01-09 09:58
dokument Zarządzenie Nr 113/2022 Burmistrza Kępic z dnia 14 grudnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na 2022 rok. 2022-12-19 09:42
dokument Zarządzenie Nr 110/2022 Burmistrz Kępic z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie przekazania kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Kępicach uprawnień do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku Nr 2 do Uchwały Nr XXIX/317/2021 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 2 grudnia 2021 roku, ostatnia zmiana Uchwała Nr XXXIX/409/2022 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 24 listopada 2022 roku, w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kępice na lata 2022-2037 2024-01-12 10:39
dokument Zarządzenie Nr 109/2022 Burmistrza Kępic z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzania przetargów na dzierżawę i zbycie w drodze przetargu oraz rokowań nieruchomości, stanowiących własność Gminy Kępice 2024-01-12 10:36
dokument Zarządzenie Nr 108/2022 Burmistrza Kępic z dnia 30 listopada 2022r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na 2022 rok. 2022-12-15 11:10
dokument Zarządzenie Nr 107/2022 Burmistrza Kępic z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. płac w oświecie. 2022-12-15 11:11
dokument Zarządzenie Nr 106/2022 Burmistrza Kępic z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie obciążenia służebnością przesyłu nieruchomości stanowiących własność Gminy Kępice. 2024-01-12 10:32
dokument Zarządzenie Nr 105/2022 Burmistrza Kępic z dnia 21 listopada 2022 roku w sprawie wprowadzenia do użytku "Planu dystrybucji preparatu ze stabilnym jodem na wypadek wystąpienia zagrożenia radiacyjnego na terenie gminy Kępice" 2022-11-29 12:11
dokument Zarządzenie Nr 104/2022 Burmistrza Kępic z dnia 17 listopada 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na 2022 rok 2022-11-25 13:23
dokument Zarządzenie Nr 103/2022 Burmistrza Kępic z dnia 14 listopada 2022 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej na rok 2023 2022-11-15 14:34
dokument Zarządzenie Nr 102/2022 Burmistrza Kępic z dnia 14 listopada 2022 roku w sprawie projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kępice na lata 2023-2040 2022-11-15 14:32
dokument Zarządzenie Nr 101/2022 Burmistrza Kępic z dnia 10 listopada 2022 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości i ogłoszenia wykazu 2022-11-10 11:45
dokument Zarządzenie Nr 100/2022 Burmistrza Kępic z dnia 7 listopada 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na 2022 rok. 2022-11-15 10:01
dokument Zarządzenie Nr 99/2022 Burmistrza Kępic z dnia 07 listopada 2022 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 83/2022 Burmistrza Kępic z dnia 09 września 2022 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowych niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Kępice, w trybie przetargowym i ogłoszeniu wykazu. 2022-11-08 08:47
dokument Zarządzenie Nr 98/2022 Burmistrza Kępic z dnia 3 listopada 2022 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kępice na lata 2022-2037 2022-11-07 13:55
dokument Zarządzenie Nr 97/2022 Burmistrza Kępic z dnia 28 października 2022 r. w sprawie określania stawek czynszu regulowanego za lokale mieszkalne stanowiące własność Gminy Kępice zajmowane na podstawie umowy najmu. 2022-11-03 13:28
dokument Zarządzenie Nr 96/2022 Burmistrza Kępic z dnia 28.10.2022 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rzeczowych składników majątkowych Urzędu Miejskiego w Kępicach. 2022-10-28 15:26
dokument Zarządzenie Nr 95/2022 Burmistrza Kępic z dnia 25 października 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na 2022 rok 2022-10-31 14:35
dokument Zarządzenie Nr 94/2022 Burmistrza Kępic z dnia 24 października 2022 r., w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości i ogłoszenia wykazu. 2022-10-24 11:29
dokument Zarządzenie Nr 93 Burmistrza Kępic z dnia 11 października 2022 r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu z tytułu dzierżawy bądź najmu gruntów zabudowanych i niezabudowanych oraz opłat za bezumowne korzystanie z gruntów będących własnością Gminy Kępice lub będące we władaniu Gminy Kępice 2022-10-18 13:55
dokument Zarządzenie Nr 92/2022 Burmistrza Kępic z dnia 10 pażdziernika 2022 w sprawie miesięcznej stawki dotacji obowiązującej w 2022 roku na jednego ucznia w niepublicznych przedszkolach dotowanych przez Gminę Kępice 2022-10-12 08:17
dokument Zarządzenie Nr 91/2022 Burmistrza Kępic z dnia 5 października 2022 r. w sprawie zmiany do Zarządzenia nr 48/2022 r. Burmistrza Kępic z dnia 11 maja 2022 r. 2024-01-12 10:29
dokument Zarządzenie Nr 90/2022 Burmistrza Kępic z dnia 5 października 2022 r., w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze kierownika Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Kepicach . 2022-10-10 13:07
dokument Zarządzenie Nr 89/2022 Burmistrza Kępic z dnia 30 września 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na 2022 rok 2022-10-10 13:07
dokument Zarządzenie Nr 88/2022 Burmistrza Kępic z dnia 29 września 2022 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości i ogłoszenia przekazu. 2022-09-29 14:53
dokument Zarządzenie Nr 87/2022 Burmistrza Kępic z dnia 16 września 2022 r w sprawie ogłoszenia o konsultacjach projektu Strategii Rozwoju Gminy Kępice do roku 2030 2022-09-21 10:53
dokument Zarządzenie Nr 86/2022 Burmistrza Kępic z dnia 14 września 2022 r. w sprawie powołania stałej ?Komisji Przetargowej w Urzędzie Miejskim w Kępicach? 2024-01-12 10:25
dokument Zarządzenie Nr 85/2022 Burmistrza Kępic z dnia 14 września 2022 r. w sprawie zniesienia współwłasności nieruchomości zabudowanej, połozonej w obrębie Osowo, w gminie Kępice oznaczonej wg ewidecji gruntów i budynków jako dz.nr 17/4 i 17/5 2022-09-29 13:31
dokument Zarządzenie Nr 84/2022 Burmistrza Kępic z dnia 12 września 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na 2022 rok 2022-09-21 11:23
dokument Zarządzenie nr 83/2022 Burmistrza Kępic z dnia 09 września 2022 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowych niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Kępice, w trybie przetargowym i ogłoszenia wykazu 2022-09-09 13:05
dokument Zarządzenie Nr 82/2022 Burmistrza Kępic z dnia 6 września 2022 roku w sprawie opracowania materiałów planistycznych: - założeń polityki społeczno- gospodarczej na 2023 rok- zakresu i szczegółowości materiałów planistycznych do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz projektu budżetu Gminy Kępice na rok 2023 2022-09-09 10:06
dokument Zarządzenie Nr 81/2022 Burmistrz Kępic z dnia 02.09.2022 w sprawie nieodpłatnego przejęcia na rzecz Gminy Kępice prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Żelice, gmina Kępice, stanowiacej działkę ewidencyjną nr 32. 2023-02-15 14:56
dokument Zarządzenie Nr 80/2022 Burmistrza Kępic z dnia 31 sierpnia 2022r w sprawie obciążenia służebnością przesyłu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kępice 2022-09-01 13:14
dokument Zarządzenie Nr 79/2022 Burmistrza Kępic z dnia 29 sierpnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na 2022 rok 2022-09-05 14:34
dokument Zarządzenie Nr 78/2022 Burmistrza Kępic z dnia 29 sierpnia 2022 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kepice za I półrocze 2022 roku 2022-08-30 09:04
dokument Zarządzenie Nr 77/2022 Burmistrza Kępic z dnia 22 sierpnia 2022 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia przetargów na dzierżawę i zbycie w drodze przetargu oraz rokowań nieruchomości, stanowiacych własność Gminy Kępice. 2022-08-23 12:06
dokument Zarządzenie Nr 76/2022 Burmistrza Kępic z dnia 19 sierpnia 2022 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej i ogłoszenia wykazu 2022-08-19 09:24
dokument Zarządzenie Nr 75/2022 Burmistrz Kępic z dnia 17 sierpnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na 2022 rok 2022-08-25 07:44
dokument Zarządzenie Nr 74/2022 Burmistrza Kępic z dnia 11 sierpnia 2022 r. w sprawie zmiany rodzaju miejscowości Gościeradz z przysiółka wsi Barwino na kolonię Gościeradz oraz miejscowości Mielęcino z przysiółka wsi Barwino na kolonię Mielęcino 2022-11-18 11:49
dokument Zarządzenie nr 73/2022 Burmistrza Kępic z dnia 11.08.2022 w sprawie zmiany do Zarządzenia Nr 20/2021 Burmistrza Kępic z dnia 12 lutego 2021 r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego. 2022-08-11 12:45
dokument Zarządzenie Nr 72/2022 Burmistrza Kępic z dnia 05 sierpnia 2022 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu dla nauczyciela ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego. 2022-08-09 14:55
dokument Zarządzenie Nr 71/2022 Burmistrza Kępic z dnia 1 sierpnia 2022 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Kępicach 2022-08-10 14:25
dokument Zarządzenie Nr 70/2022 Burmistrza Kępic z dnia 29 lipca 2022 r. w sprawie zmian w budzecie gminy Kepice na 2022 rok. 2022-08-04 14:33
dokument Zarządzenie Nr 69/2022 Burmistrza Kępic z dnia 20 lipca 2022r. w sprawie zmian w budzecie gminy Kępice na 2022 rok. 2022-07-29 08:21
dokument Zarządzenie Nr 68/2022 z dnia 30 czerwca 2022r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na 2022 rok. 2022-07-07 07:32
dokument Zarządzenie Nr 67/2022 Burmistrza Kępic z dnia 30 czerwca 2022r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół w Kępicach. 2022-07-01 14:22
dokument Zarządzenie Nr 66/2022 Burmistrza Kępic z dnia 30 czerwca 2022r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. ks. Prałata Alfreda Osipowicza w Warcinie. 2022-07-01 14:19
dokument Zarządzenie Nr 65/2022 Burmistrza Kępic z dnia 29 czerwca 2022r. w sprawie powołania przewodniczącego Komisji Egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminu dla nauczycieli ubiegajacych się o stopień nauczyciela mianowanego. 2022-07-04 10:21
dokument Zarządzenie Nr 64/2022 Burmistrza Kępic z dnia 15 czerwca 2022 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej i ogłoszenia wykazu 2022-06-20 15:23
dokument Zarządzenie Nr 63/2022 Burmistrza Kepic z dnia 15 czerwca 2022 r. wsprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze główny księgowy. 2022-06-20 15:13
dokument Zarządzenie 62/2022 Burmistrza Kępic z dnia 13 czerwca 2022 r., w sprawie obciążenia służebnością przesyłu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kępice. 2022-06-20 15:11
dokument Zarządzenie Nr 61/2022 Burmistrza Kępoc z dnia 10 czerwca 2022 r. w sprawie powołania członków do komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Kępicach. 2022-06-20 14:36
dokument Zarządzenie Nr 60/2022 Burmistrza Kępic z dnia 10 czerwca 2022r. w sprawie powołania członków do komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Ks. Prałata Alfreda Osipowicza w Warcinie. 2022-06-20 14:39
dokument Zarządzenie Nr 59/2022 Burmistrza Kępic z dnia 6 czerwca 2022 r., w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. pozyskiwania środków zewnętrznych. 2022-06-06 15:03
dokument Zarządzenie Nr 58/2022 Burmistrza Kępic z dnia 6 czerwca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na 2022 rok. 2022-06-20 14:57
dokument Zarządzenie Nr 57/2022 Burmistrza Kępic z dnia 01 czerwca 2022 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej i ogłoszenia wykazu 2022-06-01 15:09
dokument Zarządzenie Nr 56/2022 Burmistrza Kępic z dnia 01 czerwca 2022 r., w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej i ogłoszenia wykazu 2022-06-01 08:31
dokument Zarządzenie Nr 54/2022 Burmistrza Kępic z dnia 30 maja 2022 r. w sprawie powołania przewodniczącego do komisji konkursowych w celu przeprowadzenia konkursów na stanowisko: Dyrektora Zespołu Szkół w Kępicach oraz Dyrektora Szkoły im. ks.Prałata Alfreda Osipowicza w Warcinie 2022-05-30 14:16
dokument Zarządzenie Nr 53/2022 Burmistrza Kępic z dnia 27.05.2022 w sprawie przeznaczenia do zbycia w drodze zamiany nieruchomości gruntowej i ogłoszenia wykazu 2022-05-30 13:48
dokument Zarządzenie Nr 52/2022 Burmistrza Kepic z dnia 27 maja 2022 r., w sprawie obciążenia służebnością przesyłu nieruchomości stanowiących własność Gminy Kępice. 2022-05-31 13:20
dokument ZarządzenieNr 51/2022 burmistrza Kępic z dnia 27 maja 2022r., w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydatów ns stanowiska dyrektorów: Zespołu Szkól w Kępicach oraz Szkoły Podstawowej im. ks. Prałata A. Osipowicza w Warcinie. 2022-05-27 12:32
dokument Zarządzenie Nr 50/2022 Burmistrza Kępic z dnia 26 maja 2022 r., w sprawie powołania komisji konkursowej wyłaniającej laureatów w konkursie pn. "Srebrne Serce". 2022-05-27 15:02
dokument Zarządzenie Nr 49/2022 Burmistrza Kępic z dnia 24 maja 2022 r., w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na 2022 rok. 2022-05-31 13:32
dokument Zarządzenie Nr 48/2022 Burmistrza Kępic z dnia 11 maja 2022 w sprawie zmiany do Zarzadzenia Nr 88/2021 r. Burmistrza Kepic z dnia 20 września 2021r. 2022-05-20 11:08
dokument Zarządzenie Nr 47/2022 Burmistrza Kępic z dnia 11 maja 2022 r., w sprawie przedstawienia raportu o stanie Gminy Kępice za rok 2021. 2022-05-12 09:55
dokument Zarzadzenie nr46 /2022 Burmistrza Kępic z dnia 09.05.2022 w sprawie zmiany do Zarządzenia Nr 20/2021 Burmistrza Kępic z dnia 12 lutego 2021 r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego. 2022-05-12 09:59
dokument Zarządzenie Nr 45/2022 burmistrza Kępic z dnia 9 maja 2022 r.,w sprawie nabycia lokalu mieszkalnego na własność Gminy Kępice 2022-05-11 14:34
dokument Zarządzenie nr 44/2022 Burmistrza Kępic z dnia 09 maja 2022 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia przetargów na dzierżawę i zbycie w drodze przetargu oraz rokowań nieruchomości stanowiących własność Gminy Kępice. 2022-05-12 08:05
dokument Zarządzenie Nr 43/2022 Burmistrza Kępic z dnia 06 maja 2022 roku w sprawie zmiany do Zarządzenia Nr 122/2017 Burmistrza Kępic z dnia 10 października 2017 r w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 2022-05-06 14:22
dokument Zarządzenie Nr 42/2022 Burmistrza Kępic z dnia 26 kwietnia 2022 r. w sprawie nabycia nieodpłatnie od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa do zasobu Gminy Kępice nieruchomości położonej w obrębie Ciecholub ? działka nr 9 2024-01-12 10:21
dokument Zarządzenie 41/2022 Burmistrza Kępic z dnia 26 kwietnia 2022 r., w sprawie przeprowadzenia konkursu pn. "Srebrne Serce" w 2022 roku. 2022-04-26 15:03
dokument Zarządzenie Nr 40/2022 Burmistrza Kępic z dnia 26 kwietnia 2022 r., w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na 2022 rok. 2022-05-05 07:28
dokument Zarządzenie Nr 39/2022 Burmistrza Kępic z dnia 20 kwietnia 2022 r., w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących połączenia osady Łużki z wsią Warcino oraz zniesienia nazwy urzędowej miejscowości Łużki. 2022-04-25 09:08
dokument Zarządzenie Nr 38/2022 Burmistrza Kępic z dnia 19 kwietnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kepice na 2022 rok. 2022-04-25 15:55
dokument Zarządzenie Nr 37/2022 Burmistrza Kępic z dnia 12 kwietnia 2022 roku w sprawie zasad wypłacania ekwiwalentu pieniężnego przysługującego strażakom ratownikom ochotniczych straży pożarnych gminy Kępice za udział w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej , szkoleniu lub ćwiczeniu. 2022-05-26 14:45
dokument Zarządzenie Nr 36/2022 Burmistrza Kępic z dnia 05 kwietnia 2022 r., w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowych niezabudowanych i ogłoszenia wykazu. 2022-04-05 14:20
dokument Zarządzenie Nr 35 Burmistrza Kępic z dnia 31 marca w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na 2022 rok. 2022-04-07 13:00
dokument Zarządzenie Nr 34/2022 Burmistrza Kępic z dnia 28 marca 2022 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kępice za rok 2021. 2022-03-31 10:49
dokument Zarządzenie Nr 33/2022 Burmistrza Kępic z dni9a 25.03.2022 r w sprawie przekazania do realizacji Centrum Integracji Społecznej w Kepicach projektu "W stronę zatrudnienia - CIS w Kępicach wspiera potrzebujących " oraz udziela Kierownikowi Centrum Integracji Społecznej w Kępicach do reprezentowania i składania oświadczeń w imieniu Gminy Kępice w sprawie realizacji ww.projektu. 2022-03-25 14:47
dokument Zarządzenie Nr 32/2022 Burmistrza Kępic z dnia 18 marca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kepice na 2022 rok. 2022-03-25 11:49
dokument Zarządzenie Nr 31/2022 Burmistrza Kępic z dnia 16.03.2022 r. w sprawie zmiany organizacyjnej Ośrodka Pomocy Społecznej w Kepicach zatwierdzonego zarządzeniem nr 85/2018 Burmistrza Kępice z dnia 31 sierpnia 2018 r. 2022-03-16 14:20
dokument Zarządzenie Nr 30/2022 r. w sprawie przedłożenia Radzie Miejskiej w Kępicach sprawozdania z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami za rok 2021 2022-10-31 13:30
dokument Zarządzenie Nr 29/2022 Burmistrza Kępic z dnia 16 marca 2022 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. pozyskiwania środków zewnetrznych 2022-03-16 13:33
dokument Zarządzenie Nr 28/2022 Burmistrza Kępic z dnia 16 marca 2022r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze kierownika referatu obrotu nieruchomosciami, zagosopdarowania przestrzennego i ochrony środowiska 2022-03-16 13:28
dokument Zarządzenie Nr 27/2022 Burmistrza Kępic z dnia 15 marca 2022 r., w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na 2022 rok. 2022-03-18 12:21
dokument Zarządzenie Nr 26/2022 Burmistrza Kępic z dnia 15 marca 2022 r. w sprawie Regulaminu świadczenia usług transportowych door-to-door dla mieszkańców Gminy Kępice 2022-03-16 11:45
dokument Zarządzenie Nr 25/2022 Burmistrza Kępic z dnia 15 marca 2022 roku w sprawie przejęcia gruntów Skarbu Państwa będących w zasobie Krajowego Osrodka Wsparcia Rolnictwa zejetych pod istniejącą drogę w obrębie Podgóry do gminnego zasobu nieruchomości. 2022-03-15 12:41
dokument Zarządzenie Nr 24/2022 Burmistrza Kępic z dnia 15 marca 2022 roku, w sprawie stosowania i weryfikacji wykazu podatników VAT przy dokonywaniu płatnośći dla podatników VAT za nabyte towary i usługi (biała lista podatników) 2022-04-01 12:18
dokument Zarządzenie Nr 23/2022 Burmistrza Kępic z dnia 09.03.2022 w sprawie zmiany do Zarządzenia nr 20/2021 burmistrza Kepic z dnia 12 lutego 2021 w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego. 2022-03-09 13:30
dokument Zarządzenie Nr 22/2022 Burmistrza Kępic z dnia 07 marca 2022r. zmieniajace zarzadzenie w sprawie ogłoszenia naboru partnera do wspólnej realizacji projektu "Wspieramy rodziny w Gminie Kępice" w ramach konkursu nr RPPM.06.02.02-IZ.00-22-001/22 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 6 integracja, Działanie 6.2 Usługi społeczne, Poddziałanie 6.2.2 Rozwój usług społecznych, którego wnioskodawcą będzie Gmina Kępice 2022-03-08 10:04
dokument Zarządzenie Nr 21/2022 Burmistrza Kępic z dnia 04 marca 2022 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2022 roku za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Kępice Regulaminu finasowania doskonalenia zawodowego nauczycieli w Gminie Kępice na rok 2022 2022-03-08 12:53
dokument Zarządzenie Nr 20/2022 Burmistrza Kępic z dnia 28 lutego 2022 roku w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2022/2023 dla przedszkoli, odziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas pierwszych szkół podstawowych. 2022-03-07 14:35
dokument Zarządzenie Nr 19/2022 Burmistrza Kępic z dnia 28 lutego 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na 2022 rok 2022-03-08 11:05
dokument Zarządzenie Nr 18/2022 Burmistrza Kepic z dnia 24 lutego 2022 r., w sprawie obciążenia służebnością przesyłu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kępice. 2022-02-28 13:18
dokument Zarządzenie Nr 17/2022 Burmistrza Kępic z dnia 23 lutego 2022 r., w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości i ogłoszenia wykazu. 2022-02-23 14:16
dokument Zarządzenie Nr 16/2022 Burmistrza Kepic z dnia 23 lutego 2022 r., w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowych niezabudowanych i ogłoszenia wykazu. 2022-02-23 14:14
dokument Zarządzeie Nr 13/2022 Burmistrza Kępic z dnia23 lutego 2022 r., w sprawie powołania komisji do szacowania strat spowodowanych zdarzeniami noszacymi znamiona "klęski żywiołowej" , w mieniu stanowiacym własność Gminy Kępice. 2022-02-24 07:10
dokument Zarządzenie Nr14/2022 Burmistrza Kępicz dnia 11 lutego 2022 roku w sprawie ogłoszenia otwartego naboru partnera do wspólnej realizacji projektu "Wspieramy rodziny w Gminie Kępice" w ramach konkursu RPPM.06.02.02-IZ.00-22-001/22 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 6 Integracja, Działanie 6.2 Usługi społeczne, Poddziałanie 6.2.2 Rozwój usług społecznych, którego wnioskodawcą będzie Gmina Kępice. 2022-02-11 12:53
dokument Zarządzenie Nr 13/2022 Burmistrza Kępic z dnia 09 lutego 2022 r., w sprawie obciążenia służebnościaą przesyłu nieruchomości stanowiacej własność Gminy Kępice. 2022-02-10 07:07
dokument Zarządzenie Nr 12/2022 Burmistrza Kępic z dnia 8 lutego 2022r., w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowiska urzędnicze ds. pozyskiwania środków zewnętrznych. 2022-02-09 12:43
dokument Zarządzenie Nr 11/2022 Burmistrza Kępic z dnia 07 lutego 2022 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości i ogłoszenia wykazu. 2022-02-08 14:37
dokument Zarządzenie Nr 10/2022 Burmistrza Kępic z dnia 27 stycznia 2022 r., w sprawie ustalenia wysokości stawek oraz określenia wzou umowy zawartej w celu korzystania z sal gimnastycznych i pomieszczeń szkolnych prowadzonych przez gminę Kępice. 2022-03-01 14:37
dokument Zarządzenie Nr 9/2022 Burmistrza Kepic z dnia 27 stycznia 2022 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na 2022 rok. 2022-02-08 09:02
dokument Zarządzenie Nr 8/2022 Burmistrza Kępic z dnia 17 stycznia 2022 r., w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na 2022 rok. 2022-01-26 14:46
dokument Zarządzenie Nr 7/2022 Burmistrza Kępic z dnia 18 stycznia 2022 r., w sprawie obciążenia służebnością przesyłu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kępice. 2022-01-18 12:51
dokument ZarządzenieNr 6/2022 Burmistrza Kępic z dnia 12 stycznia 2022r., w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Kępicach w zakresie realizacji programu "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2022 2022-01-13 07:15
dokument Zarządzenie Nr 5/2022 urmistrza Kępic z dnia 12 stycznia 2022r., w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Kępicach w zakresie realizacji programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2022 2022-01-13 07:12
dokument Zarządzenie Nr 4/2022 Burmistrza Kepic z dnia 04 stycznia 2022 r., w sprawie obciążenia służebnością przesyłu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kępice . 2022-01-04 14:23
dokument Zarządzenie Nr 3/2022 Burmistrza Kępic z dnia 3 stycznia 2022 r., w sprawie przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień do dokonywania zmian w planie wydatków jednostki oraz do zaciągania zobowiązń z tytułu zawartych umów 2022-01-11 12:41
dokument Zarządzenie Nr 2/2022 Burmistrza Kępic z dnia 3 stycznia 2022 r., w sprawie zatwierdzenia planu finansowego z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami. 2022-01-11 12:34
dokument Zarzadzenie Nr 1/2022 burmistrza Kępic z dnia 3 stycznia 2022 r., w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Urzędu Miejskiego w Kępicach . 2022-01-11 12:36