Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Kępicach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Informacja o wyniku przetargu na działce nr 10/40, obręb Korzybie 2022-12-09 13:02
dokument Informacja o wyniku przetargu na działce nr 10/46, obręb Korzybie 2022-12-09 13:01
dokument Burmistrz Kępic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowych niezabudowanych stanowiących własność Gminy Kępice przeznaczonych do oddania w użyczenie. 2022-11-10 14:12
dokument Burmistrz Kępic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kępice przeznaczonych do zbycia. 2022-11-10 11:55
dokument Ogłoszenie Burmistrza Kępic w sprawie odwołania przetargu na zbycie nieruchomości 2022-11-08 08:55
dokument Informacja o zamiarze zakupu węgla 2022-11-04 09:29
dokument Burmistrz Kępic informuje, że w dniach od 31 października 2022r. do 14 listopada 2022 r. przeprowadzone zostaną konsultacje dotyczące projektu "Programu współpracy Gminy Kępice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2023-2026". 2022-10-31 13:36
dokument Burmistrz Kępic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Kępice, przeznaczonych do wydzierżawienia: Grunt stanowiący część działki nr 318, w obrębie Barcino, gm. Kępice o pow. 225m kw. 2022-10-24 11:15
dokument Burmistrz Kepic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Kępice przeznaczonych do zbycia: Garaż Nr 6, ul. T. Bialeka Nr działki 28/22, obręb Kępice, oraz mieszkane Nr 4, Kępice ul. Sikorskiego 2, działka Nr 1/12 obręb Kępice. 2022-10-24 11:03
dokument Wykaz nieruchomości gruntowych niezabudowanych stanowiacych własność Gminy Kępice przeznaczonych jako wkład niepieniężny (aport) do Spółki Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa - KZN Pomorze sp.z o.o. z siedzibą w Malborku. 2022-09-29 14:56
dokument Wykaz nieruchomości zawierajacy opis nieruchomości i warunki zniesienia współwłasności. 2022-09-29 14:12
dokument Wykaz nieruchomości gruntowych niezabudowanych stanowiących własność Gminy Kępice przeznaczonych do sprzedaży. 2022-09-09 13:09
dokument Informacja w sprawie zasiągnięcia opinii do projektu uchwały w sprawie zmian do uchwały nr XLII/387/2018 z dnia 06 września 2022 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych. 2022-09-07 11:56
dokument Informacja o wyniku przetargu dot. działki nr.164, o powierzchni 0,4500 ha, obręb ewidencyjny Korzybie. 2022-08-31 11:41
dokument Informacja o wyniku przetargu. 2022-08-30 13:27
dokument Ustne konsultacje społeczne, których przedmiot stanowiła zmiana rodzaju miejscowosci Gościeradz z przysiółka wsi Barwino na kolonię Gościeradz oraz miejscowości Mielęcino z przysiółka wsi Barwino na kolonię Mielęcino. 2022-08-24 13:16
dokument Ogłoszenie o konsultacjach społecznych w sprawie zmiany rodzaju m. Gościeradz z przysiółka wsi Barwino na kolonię Gościeradz oraz m. Mielęcino z przysiółka wsi Barwino na kolonię Mielęcino. 2022-08-16 15:07
dokument Informacja o wyniku przetargu dot. działki niezabudowanej nr 10/39 o pow. 0,01066 ha położonej w Korzybiu przy ul. Młyńskiej 2022-08-09 13:21
dokument Burmistrz Kepic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowej zabudowanej stanowiącej wlasność Gminy Kępice przeznaczonej do sprzedaży: Przytocko, nr dz. 51/6 oraz 460/1 2022-06-20 15:26
dokument Burmistrz Kępic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowych niezabudowanych stanowiących własność gminy Kępice przeznaczonych do sprzedaży: działka nr 272/2, Barwino o pow. 0,1900 ha. 2022-06-01 15:16
dokument Burmistrz Kępic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowych niezabudowanych stanowiących własność Gminy Kępice przeznaczonych do sprzedaży: działka nr 164, Korzybie o pow. 0,4500 2022-06-01 08:46
dokument BurmistrzKepic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Kępice przeznaczonej do zbycia w drodze zamiany, działka nr 27/15 o pow. 0,1158 Przytocko 2022-05-31 10:15
dokument Burmistrz Kepic ogłasza II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej działki oznaczonej jako: działka nr 4/20 o pow. 0,1688 ha położonej w m. Barcino obręb ewidencyjny Barcino. 2022-05-18 14:52
dokument Burmistrz Kepic ogłasza: I przetarg ustny na sprzedaż niezabudowanych działek oznaczonych jako: działka nr 10/34 o pow. 0,1248 ha oraz działka nr 10/39 o pow. 0,1066 ha w m. Korzybie. 2022-05-18 14:42
dokument Ustne konsultacje społeczne, których przedmiot stanowił projekt połączenia wsi Warcino z osadą Łużki oraz zniesienie nazwy urzędowej Łużki. 2022-05-13 13:09
dokument Zgłoszenia do udziału w debacie nad Raportem o Stanie Gminy Kępice za 2021 rok 2022-05-12 13:07
dokument Informacja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Koszalinie o wszczęciu postepowania administracyjnego w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody obejmującej wyłącznie teren ochrony bezpośredniej dla ujęcia wody podziemnej w m. Przytocko, gm. Kępice, na działce nr 51/4 obręb Przytocko. 2022-05-04 14:52
dokument Burmistrz Kępic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia : część działki Nr 3/6 oraz 3/5 o pow. 6,00 ha, obręb Barcino. 2022-04-08 13:29
dokument Burmistrz Kepic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowych niezabudowanych stanowiących własność Gminy Kępice przeznaczonych do sprzedaży : działki nr 10/34 oraz 10/39 obręb Korzybie. 2022-04-05 14:35
dokument Lista Pracodawców Kształcących Pracowników Młodocianych, którzyotrzymali pomoc De Minimis w 2021 roku. 2022-03-22 08:41
dokument Burmistrz Kepic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia : działka nr 315, o pow. 110,00 m2, Podgóry 2022-03-11 13:41
dokument Wyniki otwartego naboru na partnera w ramach projektu "Wspieramy rodziny w gminie Kępice" 2022-03-08 14:41
dokument Burmistrz Kępic ogłasza otwarty nabór partnera w celu przygotowania i wspólnej realizacji projektu "Wspieramy rodziny w Gminie Kępice" w ramach konkursu RPPM.06.02.02-IZ.00-22-001/22 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 6 Integracja, Działanie 6.2 Usługi społeczne, Poddziałanie 6.2.2 Rozwój usług społecznych, którego wnioskodawcą będzie Gmina Kępice. 2022-02-11 13:05
dokument Burmistrz Kępic ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych działek oznaczonych jako: działka nr 282/4 o pow. 0,0471 ha (Bp) w m. Kępice, ul. Kruszka obreb ewidencyjny Kępice. 2022-02-07 16:04
dokument Środowiskowy Dom Samopomocy w Kepicach ogłasza nabór na stanowisko TERAPEUTA ZAJĘCIOWY 2022-01-14 13:46