Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Kępicach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Zarządzenie Nr 108/2023 Burmistrz Kępic z dnia 29 grudnia 2023 r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Urzędu Miejskiego w Kępicach 2024-01-10 14:17
dokument Zarządzenie Nr 107/2023 Burmistrz Kępic z dnia 29 grudnia 2023 r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 2024-01-10 14:14
dokument Zarządzenie Burmistrza Kępic Nr 106/2023 z dnia 29 grudnia 2023 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kępice na lata 2023-2040 2024-01-11 14:42
dokument Zarządzenie Nr 105/2023 Burmistrz Kępic z dnia 29 grudnia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na 2023 rok 2024-01-11 14:38
dokument Zarządzenie Nr 104/2023 Burmistrz Kępic z dnia 27 grudnia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na 2023 rok 2024-01-09 12:49
dokument Zarządzenie Nr 103/2023 Burmistrza Kępic z dnia 12 grudnia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na 2023 rok 2023-12-22 09:23
dokument Zarządzenie Nr 102/2023 Burmistrza Kępic z dnia 8 grudnia 2023 r. w sprawie miesięcznej stawki dotacji obowiązującej w 2023 roku na jednego ucznia w niepublicznych przedszkolach dotowanych przez Gminę Kępice 2023-12-18 09:24
dokument Zarządzenie nr 101/2023 Burmistrza Kępic z dnia 05 grudnia 2023 r. w sprawie obciążenia służebnością przesyłu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kępice. 2023-12-05 11:10
dokument Zarządzenie nr 100/2023 Burmistrza Kępic z dnia 05 grudnia 2023 r. w sprawie obciążenia służebnością przesyłu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kępice. 2023-12-05 11:09
dokument Zarządzenie Nr 99/2023 Burmistrza Kępic z dnia 05 grudnia 2023 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży i ogłoszenia wykazu nieruchomości lokalowych. 2023-12-05 08:03
dokument Zarządzenie Nr 98/2023 Burmistrza Kępic z dnia 05 grudnia 2023 r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu z tytułu dzierżawy bądź najmu gruntów zabudowanych i niezabudowanych oraz opłat za bezumowne korzystanie z gruntów będących własnością Gminy Kępice lub będące we władaniu Gminy Kępice. 2023-12-05 07:46
dokument Zarządzenie Nr 97/2023 Burmistrz Kępic z dnia 28 listopada 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na 2023 rok 2023-12-06 14:46
dokument Zarządzenie Nr 96/2023 Burmistrza Kępic z dnia 21 listopada 2023r. w sprawie powołania rzeczoznawców do przeprowadzenia szacowania zwierząt oraz zniszczonych, z nakazu organu Inspekcji Weterynaryjnej produktów pochodzenia zwierzęcego, jaj wylęgowych i pasz oraz sprzętu z związku ze zwalczaniem chorób zakaźnych. 2023-11-23 09:35
dokument Zarządzenie Nr 95/2023 Burmistrz Kępic z dnia 17 listopada 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na 2023 rok 2023-11-22 14:25
dokument Zarządzenie Nr 94/2023 Burmistrza Kępic z dnia 10 listopada 2023 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej na rok 2024 2023-11-14 14:36
dokument Zarządzenie Nr 93/2023 Burmistrza Kępic z dnia 10 listopada 2023 roku w sprawie projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kępice na lata 2024-2040 2023-11-14 14:33
dokument Zarządzenie Nr 92/2023 Burmistrza Kępic z dnia 10 listopada 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie zastawu rejestrowego na udziałach gminy Kępice w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Kępicach, jako zabezpieczenie, z tytułu udzielonej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, pożyczki na rzecz tej Spółki 2023-11-10 14:04
dokument Zarządzenie nr 91/2023 Burmistrz Kępic z dnia 9 listopada 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na 2023 rok. 2023-11-17 08:09
dokument Zarządzenie Nr 90/2023 Burmistrza Kepic z dnia 31.10.2023 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rzeczowych składników majątkowych Urzędu Miejskiego w Kępicach 2023-11-07 13:24
dokument Zarządzenie Nr 89/2023 Burmistrza Kępic z dnia 27 października 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na 2023 rok 2023-11-06 11:22
dokument Zarządzenie Nr 88/2023 Burmistrz Kępic z dnia 27 października 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie zastawu rejestrowanego na udziałach gminy Kępice w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Kępicach, jako zabezpieczenie, z tytułu udzielonej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, pożyczki na rzecz tej Spółki 2023-10-30 13:54
dokument Zarządzenie Nr 87/2023 Burmistrza Kępic z dnia 23 października 2023 r. w sprawie upoważnienia pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej do dostępu do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) 2024-01-15 09:39
dokument Zarządzenie Nr 86/2023 Burmistrza Kępic z dnia 23 października 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na 2023 rok 2023-10-24 11:59
dokument Zarządzenie Nr 85/2023 Burmistrza Kępic z dnia 12 października 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na 2023 rok 2023-10-23 12:32
dokument Zarządzenie Nr 84/2023 Burmistrza Kępic z dnia 11 października 2023 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowych niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Kępice, w trybie przetargowym i ogłoszenia wykazu. 2023-10-11 08:36
dokument Zarządzenie Nr 83/2023 Burmistrza Kępic z dnia 9 października 2023 r. w sprawie upoważnienia dyrektora Szkoły Podstawowej im. ks. prałata Alfreda Osipowicza w Warcinie. 2023-10-11 09:24
dokument Zarządzenie Nr 82/2023 Burmistrza Kępic z dnia 9 października 2023 r. w sprawie upoważnienia dyrektora Szkoły Podstawowej im. ks. Stanisława Augustyńczyka w Korzybiu. 2023-10-11 09:22
dokument Zarządznie Nr 81/2023 Burmistrza Kępic z dnia 9 października 2023 r. w sprawie upoważnienia dyrektora Szkoły Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Barcinie. 2023-10-11 09:19
dokument Zarządzenie Nr 80/2023 Burmistrza Kępic z dnia 9 października 2023 r. w sprawie upoważnienia dyrektora Szkoły Podstawowej im. Janiny i Cyryla Zalewskich w Biesowicach 2023-10-11 09:14
dokument Zarządzenie Nr 79/2023 Burmistrza Kępic z dnia 9 października 2023 r. w sprawie upoważnienia dyrektora Zespołu Szkół w Kępicach. 2023-10-11 09:11
dokument Zarządzenia Nr 78/2023 Burmistrza Kępic z dnia 05 października 2023 r. w sprawie naboru wniosków o zawarcie umowy najmu lokali mieszkalnych położonych w Kępicach przy ul. Gen. Władysława Sikorskiego, utworzonych z udziałem Gminy Kępice, stanowiących własność Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej KZN - Pomorze Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Malborku. 2023-10-06 09:06
dokument Zarządzenie Nr 77/2023 Burmistrza Kępic z dnia 5 pażdziernika 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na 2023 rok. 2023-10-13 14:52
dokument Zarządzenie Nr 76/2023 Burmistrz Kepic z dnia 22 września 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na 2023 rok. 2023-10-02 13:58
dokument Zarządzenie Nr 75/2023 Burmistrza Kępic z dnia 15.09.2023 r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Kępice. 2023-09-21 14:23
dokument Zarządzenie Nr 74/2023 Burmistrza Kępic z dnia 15 września 2023 roku w sprawie opracowania materiałów planistycznych: - założeń polityki społeczno - gospodarczej na 2024 rok - zakresu i szczegółowości materiałów planistycznych do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz projektu budżetu Gminy Kępice na rok 2024. 2023-09-19 14:20
dokument Zarządzenie Nr 73/2023 Burmistrza Gminy Kępice z dnia 12.09.2023 r. w sprawie powołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Kępice. 2023-09-12 13:18
dokument Zarządzenie Nr 72/2023 Burmistrza Kępic z dnia 11 września 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na 2023 rok 2023-09-18 13:22
dokument Zarządzenie Nr 71/2023 Burmistrza Kępic z dnia 6 września 2023 r. w sprawie określania stawek czynszu regulowanego za lokale mieszkalne stanowiace własność Gminy Kępice zajmowane na podstawie umowy najmu. 2023-09-06 13:18
dokument Zarządzenie Nr 70/2023 Burmistrza Kępic z dnia 29 sierpnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia naboru partnera do projektu planowanego do dofinansowania w ramach programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027, Działania 5.11.FEP Aktywne włączenie społeczne oraz Działania 5.7. Edukacja przedszkolna 2024-01-15 09:32
dokument Zarządzenie Nr 69/2023 Burmistrza Kępic z dnia 29 sierpnia 2023 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowych zabudowanych, stanowiących własność Gminy Kępice, w trybie przetargowym i ogłoszeniu wykazu. 2023-08-29 08:24
dokument Zarządzenie Nr 68/2023 Burmistrza Kępic z dnia 22 sierpnia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępice na 2023 rok 2023-08-30 11:38
dokument Zarządzenie Nr 67/2023 Burmistrza Kępic z dnia 14 sierpnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. ewidencji dróg 2023-08-14 10:15
dokument Zarządzenie NR 66/2023 Burmistrza Kępic z dnia 11 sierpnia 2023 r. w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Kępicach 2023-08-11 13:37
dokument Zarządzenie Nr 65/2023 Burmistrza Kępic z dnia 04 sierpnia 2023 r. w sprawie sprzedaży samochodu TOYOTA V PROACE oraz powołania komisji ds. przeprowadzenia przetargu. 2023-08-08 09:46
dokument Zarządzenie Nr 64/2023 Burmistrza Kępic z dnia 31 lipca 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na 2023 rok 2023-08-07 14:05
dokument Zarządzenie Nr 63/2023 Burmistrza Kępic z dnia 27 lipca 2023 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. pozyskiwania środków zewnętrznych. 2023-07-28 07:50
dokument Zarządzenie Nr 62/2023 Burmistrza Kępic z dnia 24 lipca 2023 r . w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu dla nauczyciela ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego 2023-07-27 07:24
dokument Zarządzenie Nr 61/2023 Burmistrza Kępic z dnia 24 lipca 2023 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu dla nauczyciela ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego. 2023-07-27 07:20
dokument Zarządzenia Nr 60/2023 Burmistrza Kępic z dnia 24 lipca 2023 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu dla nauczyciela ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego. 2023-07-27 07:29
dokument Zarządzenie Nr 59/2023 Burmistrza Kępic z dnia 24 lipca 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na 2023 rok. 2023-07-28 11:22
dokument Zarządzenie Nr 58/2023 Burmistrza Kępic z dnia 7 lipca 2023 roku w sprawie formy przekazywania sprawozdań budżetowych i sprawozdań w zakresie operacji finansowanych przez jednostki organizacyjne oraz samorządowe osoby prawne Gminy Kępice. 2023-08-30 12:07
dokument Zarządzenie Nr 57/2023 Burmistrza Kępic z dnia 07 lipca 2023 r. w sprawie w sprawie wniesienia wkładu własnego w postaci wynajmu sal do projektu ?Srebrna Sieć II? nr RPPM.06.02.02-22-0059/20 złożonego w odpowiedzi na konkurs nr RPPM.06.02.02-IŻ.00-22-001/20 ogłoszony w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020 2024-01-15 09:26
dokument Zarządzenie NR 56/2023 Burmistrz Kępic w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na 2023 rok. 2023-07-13 10:39
dokument Zarządzenie Nr 55/2023 Burmistrza Kępic z dnia 30 czerwca 2023 roku w sprawie przyjęcia dokumentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie miejscowości Barcino, obręb ewidencyjny Barcino, gmina Kępice. 2023-07-04 10:09
dokument Zarządzenie Nr 54/2023 Burmistrza Kępic z dnia 29 czerwca 2023 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Kępicach 2024-01-15 09:00
dokument Zarządzenie Nr 53/2023 Burmistrza Kępic z dnia 29 czerwca 2023 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miejskiego w Kępicach 2024-01-12 11:52
dokument Zarządzenie NR 52/2023 BURMISTRZ KĘPIC z dnia 26 czerwca 2023r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na 2023 rok 2023-07-03 13:37
dokument Zarządzenie Nr 51/2023 Burmistrza Kępic z dnia 26 czerwca 2023r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nierchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Kępice przeznaczonej do zbycia na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości 2023-06-26 10:25
dokument Zarządzenie Nr 50/2023 Burmistrza Kępic z dnia 26 czerwca 2023r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Kępice, w trybie przetargowym i ogłoszenia wykazu. 2023-06-26 10:21
dokument Zarządzenie Nr 49/2023 Burmistrza Kępic z dnia 26 czerwca 2023r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Kępice, w trybie przetargowym i ogłoszenia wykazu. 2023-06-26 10:18
dokument Zarządzenie Nr 48/2023 Burmistrza Kępice z dnia 22 czerwca 2023 r. w sprawie obciążenia służebnością przesyłu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kępice 2023-06-22 13:33
dokument Zarządzenie Nr 47/2023 Burmistrza Kępic z dnia 16 czerwca 2023r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na 2023 rok. 2023-06-21 06:43
dokument Zarządzenie Nr 46/2023 Burmistrza Kępic z dnia 14 czerwca 2023r. w sprawie obciążenia służebnością przesyłu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kępice. 2023-06-14 08:58
dokument Zarzadzenie Nr 45/2023 Burmistrza Kępic z dnia 31 maja 2023 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowych niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Kępice, w trybie przetargowym i ogłoszenia wykazu. 2023-05-31 13:38
dokument Zarządzenie Nr 44/2023 Burmistrza Kepic z dnia 30 maja 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na 2023 rok. 2023-06-06 12:08
dokument Zarządzenie Nr 43/2023 Burmistrza Kępic z dnia 24 maja 2023 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowych niezabudowanych, stanowiacych własność Gminy Kępice, w trybie przetargowym i ogłoszenia wykazu. 2023-05-24 11:56
dokument Zarządzenie Nr 42/2023 Burmistrza Kępic z dnia 17 maja 2023 r. w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Miejskiego w Kępicach do prowadzenia czynności związanych z przyjmowaniem zgłoszeń kandydatów na ławników. 2023-05-18 08:01
dokument Zarządzenie Nr 41/2023 Burmistrza Kępic z dnia 15 maja 2023r. w sprawie powołania Komisji Zdrowotnej ds. rozpatrywania wnioskow o przyznanie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oświatowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Kępice 2023-05-18 08:52
dokument Zarządzenie Nr 40/2023 Burmistrza Kępic z dnia 11 maja 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na 2023 rok 2023-05-18 11:55
dokument Zarządzenie Nr 39/2023 Burmistrza Kępic z dnia 10 maja 2023 roku w sprawie przedłożenia Radzie Miejskiej w Kępicach Sprawozdania z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami za rok 2022 2023-05-11 11:02
dokument Zarządzenie Nr 38/2023 Burmistrza Kępic z dnia 10 maja 2023 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży i ogłoszenia wykazu nieruchomości lokalowych 2023-05-10 10:37
dokument Zarządzenie Nr 37/2023 Burmistrza Kępic z dnia 04 maja 2023 r. w sprawie przedstawienia raportu o stanie Gminy Kępice za rok 2022. 2023-05-10 09:08
dokument Zarządzenie Nr 36/2023 Burmistrza Kępic z dnia 27 kwietnia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na 2023 rok 2023-05-09 10:39
dokument Zarządzenie Nr 35/2023 Burmistrza Kępic z dnia 26 kwietnia 2023 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Kępice, w trybie przetargowym i ogłoszenia wykazu 2023-04-26 11:29
dokument Zarządzenie Nr 34/2023 Burmistrza Kępic z dnia 26 kwietnia 2023 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargów na dzierżawę i zbycie w drodze przetargu oraz rokowan nieruchomości stanowiących własność Gminy Kępice 2023-04-26 11:19
dokument Zarządzenie Nr 33/2023 Burmistrza Kępic z dnia 24 kwietnia 2023 r. w sprawie obciążenia służebnością przesyłu nieruchomości stanowiacej własność Gminy Kępice 2023-04-25 08:42
dokument Zarządzenie Nr 32/2023 Burmistrza Kępic z dnia 21 kwietnia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na 2023 rok 2023-04-27 12:11
dokument Zarządzenie Nr 31/2023 Burmistrza Kępic z dnia 18 kwietnia 2023 r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu z tytułu dzierżawy bądź najmu gruntów zabudowanych i niezabudowanych oraz opłat za bezumowne korzystanie z gruntów będących własnością Gminy Kępice lub będące we władaniu Gminy Kępice. 2023-04-20 09:32
dokument Zarządzenie Nr 30/2023 Burmistrza Kepic z dnia 18 kwietnia 2023 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości grumtowych niezabudowanych, stanowiacych własność Gminy Kępice, w trybie przetargowym i ogłoszenia wykazu 2023-04-18 09:56
dokument Zarządzenie Nr 29/2023 Burmistrza Kępic z dnia 04.04.2023 r. w sprawie zmiany do Zarządzenia Nr 20/2021 Burmistrza Kępic z dnia 12 lutego 2021 r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego 2023-04-04 12:40
dokument Zarzadzenie Nr 28/2023 Burmistrza Kępic z dnia 04 kwietnia 2023 r. w sprawie powołania i funkcjonowania Komisji Mieszkaniowej 2023-04-05 08:03
dokument Zarządzenie Nr 27/2023 Burmistrza Kępic z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na 2023 rok 2023-04-06 10:22
dokument Zarządzenie Nr 26/2023 Burmistrza Kępic z dnia 27 marca 2023 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kępice za 2022 rok 2023-03-31 14:48
dokument Zarządzenie Nr 25/2023 Burmistrza Kępic z dnia 13 marca 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na 2023 rok 2023-03-22 08:02
dokument Zarządzenie NR 24/2023 Burmistrza Kępic z dnia 28.02.2023r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowych niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Kępice, w trybie bezprzetargowym i ogłoszenia wykazu 2023-03-17 12:39
dokument Zarządzenie Nr 23/2023 Burmistrza Kępic z dnia 28 lutego 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na 2023 rok 2023-03-03 14:47
dokument Zarządzenie Nr 22/2023 Burmistrza Kępic z dnia 20 lutego 2023 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2023 roku za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Kępice Regulaminu finansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli w Gminie Kępice na rok 2023 2023-03-02 12:22
dokument Zarządzenie Nr 21/2023 Burmistrza Kepic z dnia 20 Lutego 2023 r., w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. inwestycji i zarządzania energią. 2023-02-21 13:13
dokument Zarzadzenie Nr 20/2023 Burmistrza z dnia 17 lutego 2023 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Kepice na 2023 rok. 2023-02-20 12:20
dokument Zarządzenie Nr 19/2023 Burmistrza Kępic z dnia 13 lutego 2023 r., w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na 2023 rok. 2023-02-15 14:59
dokument Zarządzenie Nr 18/2023 Burmistrza Kępic z dnia 10 lutego 2023 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Kepicach w zakresie realizacji programu "Opieka wyrtchnieniowa" - edycja 2023. 2023-02-10 11:13
dokument Zarządzenie Nr 16/2023 Burmistrza Kępic z dnia 09 lutego 2023 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Kępicach w zakresie realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 ? 2020 Podprogram 2021 Plus, realizowanego przez Gminę Kępice 2024-01-12 11:29
dokument Zarządzenie Nr 15/2023 Burmistrza Kępic z dnia 30 stycznia 2023 r. w sprawie powołania stałej ?Komisji Przetargowej w Urzędzie Miejskim w Kępicach? 2024-01-12 11:26
dokument Zarządzenie Nr 14/2023 Burmistrza Kępic z dnia 30 stycznia 2023 r. w sprawie przyjęcia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniajacym do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych na rok szkolny 2023/2024, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kępice 2023-03-02 12:26
dokument Zarządzenie Nr 13/2023 Burmistrza Kępic z dnia 27 stycznia 2023 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert otwartego konkursu na realizację zadań publicznych w zakresie prowadzenia Uniwersytetu Trzeciego Wieku w roku 2023 2023-01-27 13:24
dokument Zarządzenie Nr 12/2023 Burmistrza Kepic z dnia 24 stycznia 2023 roku w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. pozyskiwania środków zewnętrznych. 2023-01-24 12:54
dokument Zarządzednie Nr 11/2023Burmistrza Kępic z dnia 24 stycznia 2023 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Kępiach w zakresie realizacji programu "Asystemt osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2023. 2023-01-24 15:09
dokument Zarządzenie Nr 10/2023 Burmistrza Kępic z dnia 20 stycznia 2023 r. w sprawie uchylenia w części Zarządzenia Nr 6/2023 Burmistrza Kępic z dnia 9 stycznia 2023 roku oraz w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na 2023 rok. 2023-01-25 12:46
dokument Zarządzenie Nr 9/2023 Burmistrza Kępic z dnia 12 stycznia 2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na prowadzenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku w roku 2023 2023-01-20 09:10
dokument Zarządzenie Nr 8/2023 Burmistrza Kępic z dnia 10 stycznia 2023 r.w sprawie zmiany do Zarządzenia Nr 122/2017 Burmistrza Kępic z dnia 10 października 2017 roku w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 2024-01-12 11:22
dokument Zarządzenie nr 7/2023 Burmistrza Kępic z dnia 10.01.2023 r. w sprawie zmiany do Zarządzenia Nr 20/2021 Burmistrza Kępic z dnia 12 lutego 2021 r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego 2023-01-11 08:55
dokument Zarzadzenie Nr 6/2023 Burmistrza Kępic z dnia 09 stycznia 2023 r., w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na 3023 rok. 2023-01-30 14:00
dokument Zarządzenie Nr 5/2023 Burmistrza Kępic z dnia 3 stycznia 2023 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urządznicze ds. gospodarki odpadami, ogsługi sołectw i wcinki drzew w UM w Kępicach. 2023-01-04 14:30
dokument Zarzadzenie Nr 4/2023 Burmistrza Kępic z dnia 3 stycznia 2023 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. sprzedaży i gospodarowania nieruchomościami w Urzędzie Miejskim w Kępicach. 2023-01-03 15:05
dokument Zarządzenie Nr 3/2023 Burmistrza Kępic z dnia 2 stycznia 2023 r. w sprawie przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień do dokonywania zmian w planie wydatków jednostki oraz do zaciągania zobowiązań z tytułu zawartych umów 2023-01-13 10:16
dokument Zarzadzenie Nr 1/2023 z dnia 2 stycznia 2023 r., w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Urzędu Miejskiego w Kępicach . 2023-01-09 10:02