Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Kępicach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kępic o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miejscowości Kępice, związanego z powiększeniem obszaru cmentarza 2023-12-22 09:03
dokument Obwieszczenie. Burmistrz Kępic zawiadamia o wydaniu w dniu 18 grudnia 2023 r. postanowienia o podjęciu z Urzędu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa elektrowni fotowoltaicznej "Mzdowo"o mocy nominalnej 33,836 MWp wraz z infrastrukturą towarzyszącą", zlokalizowaną na działkach nr 112/4, 124, 125/1, 118/1(cz.), 118/4(cz.), 119 (cz.), 120/1 (cz.), 120/2 (cz.), 121 (cz.), 122/1 (cz.), 122/2 (cz.), 99, 98/1, 102/1, 102/2, 103/4, 103/3, 108, 104/5, 104/3, 113 (cz.), i 96 2023-12-18 11:52
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kępic o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. 2023-12-18 11:39
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kępic o wszczęciu postępowania administracjnego na wniosek z dnia 12.12.2023r. (data wpływu: 13.12.2023r.) Pana Mirosława Łopato, ul. Jana Pawła II 7/3, 77-100 Bytów występującego w imieniu inwestora Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Kępice Spółka z o.o., z siedzibą przy ul. Tadeusza Bielaka 8, 77-230 Kępice o ustalenie lokalizacji inwestcji celu publicznego pn:- "Budowa dwóch naziemnych zbiorników retencyjnych wody uzdatnionej na terenie stacji wodociągowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, dla potrzeb zaopatrzenia w wodę mieszkańców" na terenie działki nr 43 położonej w obrębie geodezyjnym Kępice, gmina Kępice. 2023-12-18 09:13
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kępic o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek z dnia 01 grudnia 2023 roku (data wpływu: 04 grudnia 2023 r.) Pana Dariusza Górowskiego działającego w imieniu inwestora DINO POLSKA S.A., ul. Ostrowska 122, 63-700 Krotoszyn o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego pn: - "Rozbudowa sieci wodociągowej polegającej na nadbudowie hydrantu" na terenie działek nr 278 położonej w obrębie geodezyjnym Kępice, gmina Kępice. 2023-12-08 07:22
dokument Obwieszczenie. Burmistrz Kępic zawiadamia, o wydaniu 5 grudnia 2023 r. postanowienia o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz konieczności sporządzenia raportu dla przedsięwzięcia pn. "Budowa elektrowni fotowoltaicznej (PV Kępice) o łącznej mocy do 99 MW włącznie (w tym także etapowo) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewid. 35/10, 35/11, 40/1, 43/2, 44, 45/1, 46, 34, 37 obręb Nowy Chorów i na działkach o nr ewid. 134,152,70,136 obręb Osowo, gmina Kępice". 2023-12-06 12:36
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kępic z dnia 04.12.2023 2023-12-06 09:10
dokument Burmistrz Kępic obwieszcza o terminie spotkania otwartego dotyczącego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów obrębów Kończewo, Kuleszewo, Słonowiczki, Ścięgnica Leśnictwo, Wrząca, Zagórki, Zbyszewo, w gmnie Kobylnica 2023-12-06 08:50
dokument Burmistrz Kępic zawiadamia, o wydaniu w dniu 27 listopada 2023 r. przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku postanowienia, w którym wyrażono opinie o konieczności sporządzenia raportu ooś dla przedsięwzięcia pn. "Budowa elektrownii fotowoltaicznej (PV Kępice) o mocy do 99 MW włącznie (w tym także etapowo) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewid. 35/10, 35/11, 40/1, 43/2, 44, 45/1, 46, 34 oraz 37 obręb Nowy Chorów i na działkach o nr ewid. 134, 152 oraz 70, 136 obręb Osowo, gmina Kępice ". 2023-12-05 07:58
dokument Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o wezwaniu pełnomocnika spółki do złożenia uzupełnień do raporu ooś. 2023-11-20 11:54
dokument Obwieszczenie. Burmistrz Kępic podaje do publicznej wiadomości informacje o możliwości zapoznania się z raportem o oddziaływaniu na środowisko oraz jego uzupełnianiami, a także uzgodnieniami i opiniami organów współdziałających w ramch prowadzonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa farmy fotowoltaicznej na działkach ewidencyjnych nr 1, 2, 6, 803, 804, obręb Mzdowo, gmina Kępice" oraz o możliwości składania uwag i wniosków do ww. przedsięwzięcia i całej zgromadzonej dokumentacji . 2023-11-03 09:09
dokument Obwieszczenie. Burmistrz Kępic zawiadamia o wydaniu w dniu 18.10.2023 r. decyzji nr 6/2023 o środowiskowych uwarunkowaniach dotyczącą realizacji przedsięwzięcia pn. "Budowa farmy fotowoltaicznej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ew. 337 w obrębie ewidencyjnym Barcino, gmina Kępice". 2023-10-26 12:14
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kepic o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Modernizacja drogi powiatowej nr 1163G 2023-10-25 09:14
dokument Obwieszczenie Burmistrza Polanowa w sprawie postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. 2023-10-10 08:58
dokument Obwieszczenie. Burmistrz Polanowa podaję do publicznej wiadomości informację o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu dotyczącym wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn; "Buowa farmy fotowoltaicznej na działkach ewidencyjnych nr 2, 7, 4/1, 27 obręb Wielin, gmina Polanów" 2023-10-10 08:55
dokument Obwieszczenie. Burmistrz Kępic podaje do publicznej wiadomości informacje o możliwości zapoznania się z raportem o oddziaływaniu oraz jego uzupełniami, a także uzgodnieniami i opiniami organów współdziałających w ramach prowadzonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 30 MWp wraz z infrastrukturą w miejscowości Obłęże, gmina Kępice na części działek nr 5/16, 5/17, 5/18, 5/19, 5/21, 5/22" oraz o możliwości składania uwag i wniosków do ww. przedsięwzięcia i całej zgromadzonej dokumentacji. 2023-10-09 11:32
dokument Obwieszczenie. Burmistrz Kępic zawiadamia, że w dniu 29.09.2023 r. na wniosek AE ENERGY 1 SP. Z O.O., Podgóry 38, 77-230 Kępice, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa elektrowni fotowoltaicznej (PV Kępice) o łącznej mocy do 99 MW włącznie (w tym także etapowo) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewid. 35/10, 35/11, 40/1, 43/2, 44, 45/1, 46, 34, obręb Nowy Chorów i na działkach o nr ewid. 134, 152, 70, 136 obręb Osowo". 2023-10-02 09:21
dokument Obwieszczenie w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wszczęciu postępowania administracyjnego Dyrektor Zarządu Zlewni w Koszalinie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek Energa Wytwarzanie S.A. al. Grunwaldzka 472 80-309 Gdańsk, reprezentowanej przez Magdalenę Niśkiewicz, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego. 2023-09-19 14:28
dokument Obwieszczenie. Burmistrz Kępic zawiadamia o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wniosku UNITe Polska sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 100, 00-807 Warszawa, dotyczące wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa farmy fotowoltaicznej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ew. 337 w obrębie Barcino, gmina Kępice". 2023-09-18 14:16
dokument Obwieszczenie. Burmistrz Kępic zawiadamia o wydaniu w dniu 16 sierpnia 2023 r. decyzji nr 5/2023 o umorzeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa elektrowni słonecznych Kępice wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach ewidencyjnych nr 250, 251, 263, 262, 261, 257, 256, 255/1, 255/4, 253, 252, 243, 242/2, 242/1, 241, 240, 248, 239, 216/3, 86, 88/4, 89, 83/3, 82/6, 90, 107/5, 342, 283, 223/2, 295/2 obręb Podgóry, nr 152, 118, 119, obręb Osowo, nr 48, 49, 27, 35/11, 46, 43/2, 42, 41, obręb Nowy Chorów, nr 113, 118/4, 118/1, 119, 112/4, 120/1, 120/2, 121, 122/1, 122/2, 124, 125/1, 108, 102/2, 98/1, 96, 104/3, 103/3, 104/1, 104/5, 104/6, 271, 103/2, 224 obręb Mzdowo, nr 216/4 obręb Podgóry, część działki nr 134, 135 obręb Osowo, część działki nr 35/10 obręb Nowy Chorów oraz część działki nr 99, 102/1, 103/4 obręb Mzdowo". 2023-08-16 13:30
dokument Obwieszczenie. Burmistrz Kępic zawiadamia, że w dniu 18 sierpnia 2023r. o godz. 10.00 odbędą się oględziny mające na celu stwierdzenie występowania lęgowisk czapli białych i czapli siwej na działce nr 4/5 w obrębie ewidencyjnym Obłęże. 2023-08-08 09:54
dokument Obwieszczenie. Burmistrz Kępic zawiadamia, o wydaniu w dniu 17 lipca 2023 r. postanowienia o zwieszeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa elektrowni fotowoltaicznej "Mzdowo" o mocy nominalnej 33,836 MWp wraz z infrastrukturą towarzyszacą", zlokalizowaną na działkach nr 112/4, 124, 125/1, 118/1(cz), 118/4(cz), 119(cz), 120/1(cz), 120/2(cz), 121(cz), 122/1(cz), 122/2(cz), 99, 98/1, 102/1, 102/2, 103/4, 103/3, 108, 104/5, 104/3, 113(cz), i 96 w obrębie Mzdowo, gmina Kępice, do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o odziaływaniu na środowisko dla ww.inwestycji. 2023-07-17 13:01
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji administracyjnej 2023-07-10 09:12
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kępic ,, Budowa Drogi Gminnej zlokalizowanej na działce o numerze ewid. 38 w miejscowości Ciecholub obr. ewid. Ciecholub, gmina Kępice" 2023-07-06 10:26
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kępice - Budowa obiektów małej architektury - plac zabaw na terenie działki nr 3/19 położonej w obrębie geodezyjnym Biesowice, gmina Kępice. 2023-07-06 09:54
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kępic o przyjęciu dokumentu w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie miejscowości Barcino, obręb ewidencyjny Barcino, gmina Kępice. 2023-07-04 10:54
dokument Obwieszczenie. Burmistrz Kępic zawiadamia, że w dniu 26.06.2023 r. na wniosek Michała Zasady, NEOX sp. z o.o., ul. Wały Piastowskie 1/1508, 80-855 Gdańsk, występującego w imieniu inwestora - Zarząd Dróg Powiatowych, ul. Słoneczna 16 E, 76-200 Słupsk, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1163G na odcinku Płocko-DW2056(Gmina Kepice)". 2023-06-27 08:11
dokument Obwieszczenie. Burmistrz Kępic zawiadamia o wydaniu w dniu 20 czerwca 2023r. postanowienia stwierdzającego obowiązek sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. "Budowa elektrowni fotowoltaicznej "Mzdowo" o mocy nominalnej 33,836 MWp wraz z infrastrukturą towarzyszacą", zlokalizowanej na działkach nr 112/4, 124, 125/1, 118/1 (cz.), 118/4 (cz.), 119 (cz.), 120/1 (cz.), 120/2 (cz.), 121 (cz.), 122/1 (cz.), 122/2 (cz.), 99, 98/1, 102/1, 102/2, 103/4, 103/3, 108, 104/5, 104/3, 113 (cz.), i 96 w obrębie Mzdowo, gmina Kępice. 2023-06-22 12:01
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kępic o wydaniu na wniosek Gminy Kępice, ul. Niepodległości 6, 77-230 Kępice decyzji zmieniającej ostateczną decyzję nr 24/2022 z dnia 22.07.2022 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - "Budowa ŚWIETLICY ŻELICE z infrastrukturą towarzyszącą i zapleczem sportowo - rekreacyjnym" na terenie działek nr 459, 32 w obrębie geodezyjnym Żelice, gmina Kępice. 2023-06-16 10:44
dokument Obwieszczenie. Burmistrz Kępic zawiadamia o wydaniu w dniu 13 czerwca 2023 r. decyzji nr 4/2023 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. "Budowa farmy fotowoltaicznej PV Biesowice o mocy do 1.5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą" na terenie działek nr 3/5 oraz 3/12 w obrębie ewidencyjnym Biesowice, gmina Kępice, powiat słupski, województwo pomorskie. 2023-06-14 08:26
dokument Obwieszczenie. Burmistrz Kępic zawiadamia o wydaniu w dniu 13 czerwca 2023r. decyzji nr 3/2023 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. "Budowa farmy fotowoltaicznej PV Ciecholub o mocy do 4 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą" na terenie działki nr 3/13 w obrębie ewidencyjnym Ciecholub, gmina Kępice, powiat słupski, województwo pomorskie. 2023-06-14 08:14
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kępic o wydaniu zawiadomienia o zgromadzonym materiale dowodowym we wszczętym postępowaniu administracyjnym na wniosek Pana Patryka Szawaryńskiego działajacego w imieniu inwestora Gminy Kępice, ul. Niepodległości 6, 77-230 Kępice o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego- "Budowa drogi gminnej zlokalizowanej na działce o numerze ewid. 38 w miejscowości Ciecholub obr. ewid. Ciecholub, gmina Kępice" na terenie działek nr 38, 30 położonych w obrębie geodezyjnym Ciecholub, gmina Kępice. 2023-06-13 12:01
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kępic o wydaniu na wniosek ENERO Krzysztof Rogalski, ul. Ceynowy 1 m. 16, 89-600 Chojnice występującego jako pełnomocnik w imieniu Inwestora Energa- Operator S.A., w Gdańsku, Oddział w Koszalinie, ul. Morska 10, 75-950 Koszalin decyzji Nr 3/2023 z dnia 07.06.2023 r. o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - "Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej nn 0,4 kv do zasilenia budynków mieszkalnych w miejscowości Kępice, gmina Kępice", na terenie działek nr 279/3, 279/4, 279/9, 279/10 położonych w obrębie geodezyjnym Kępice, gmina Kępice. 2023-06-07 09:12
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kępic o wydaniu zawiadomienia o zgromadzonym materiale dowodowym we wszczętym postepowaniu administracyjnym na wniosek ENERO Krzysztof Rogalski, ul. Ceynowy 1 m. 16, 89-600 Chojnice występującego jako pełnomocnik w imieniu Inwestora ENERGA - OPERATOR S.A., w Gdańsku, Oddział w Koszalinie, ul. Morska 10, 75-950 Koszalin o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - "Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej nn 0,4 kv do zasilenia budynków mieszkalnych w miejscowości Kępice, gmina Kępice", na terenie działek nr 279/3, 279/4, 279/9, 279/10 położonych w obrębie geodezyjnym Kępice, gmina Kępice. 2023-05-23 10:33
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kępic o wydaniu zawiadomienia o zgromadzonym materiale dowodowym we wszczętym postępowaniu administracyjnym na wniosek Gminy Kępice, ul. Niepodległości 6, 77-230 Kępice o zmianę ostatecznej decyzji Nr 24/2022 z dnia 22 lipca 2022 roku o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegajacego na ;- "Budowie ŚWIETLICY ŻELICE z infrastrukturą towarzyszącą i zapleczem sportowo - rekreacyjnym" na terenie działek nr 459, 32 obręb geodezyjny Żelice, gmina Kępice. 2023-05-23 10:11
dokument Obwieszczenie. Burmistrz Kępic zawiadamia, że w dniu 19.05.2023 r. na wniosek UNITe sp. z o.o. AL. Jerozolimskie 100, 00-807 Warszawa zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa farmy fotowoltaicznej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ew. 337 o obrębie Barcino, gmina Kępice". 2023-05-23 09:58
dokument Obwieszczenie o podjeciu w gminie Kobylnica uchwały o przystąpieniu do sporządzenia planu miejscowego, na podstawie którego ma być lokaliowana elektrownia wiatrowa 2023-05-16 08:46
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kępic o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Gminy Kępice, ul. Niepodległości 6, 77-230 Kępice o zmianę ostatecznej decyzji Nr 24/2022 z dnia 22 lipca 2022 roku o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanego przedsięwzięcia polegajacego na - "Budowie ŚWIETLICY ŻELICE z infrastrukturą towarzyszącą i zapleczem sportowo - rekreacyjnym" na terenie działek nr 459, 32 połozonych w obrębie geodezyjnym Żelice, gmina Kępice. 2023-05-04 08:21
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kępic o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek z dnia 20 kwietnia 2023 roku(data wpływu: 25 kwietnia 2023 r.) Pana Patryka Szawaryńskiego działającego w imieniu inwestora Gminy Kępice, ul. Niepodległości 6, 77-230 Kępice o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - "Budowa drogi gminnej zlokalizowanej na działce o numerze ewid. 38 w miejscowości Ciercholub obr. ewid. Ciecholub, gmina Kępice" na terenie działek nr 38, 30 położonych w obrębie geodezyjnym Ciecholub, gmina Kępice. 2023-04-27 12:31
dokument Obwieszczenie. Burmistrz Kępic, zawiadamia o wydaniu przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku postanowienia z dnia 20 kwietnia 2023 r. (znak: RDOŚ-Gd-WOO.4220.229.2023.IBA.2) stwierdzajacego konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn."Budowa elekrowni fotowoltaicznej "Mzdowo" o mocy nominalnej 33,836 MWp", zlokalizowanego na działkach nr 112/4,124,125/1(cz.),118/1(cz.), 118/4(cz.), 119 (cz.), 120/1(cz.), 120/2(cz.), 121(cz.),122/1(cz.), 122/2(cz.), 99, 98/1, 102/1, 102/2, 103/4, 103/3, 108, 104/5, 104/3, 113(cz.), i 96 w obrębie Mzdowo, gmina Kępice. 2023-04-27 12:25
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kępic o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie miejscowosci Barcino, obręb ewidencyjny Barcino, gmina Kępice 2023-04-19 11:43
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kępic o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek ENERO Krzysztof Rogalski, ul. Ceynowy 1 m. 16, 89-600 Chojnice występujacego jako pełnomocnik w imieniu Inwestora ENERGA-OPERATOR S.A., ul. Morska 10, 75-950 Koszalin o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego- "Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej nn 0,4 kV do zasilenia budynków mieszkalnych w miejscowości Kępice, gmina Kepice", na terenie działek nr 279/3, 279/4, 279/9, 279/10 położonych w obrębie geodezyjnym Kępice, gmina Kępice. 2023-03-28 10:27
dokument Obwieszczenie. Burmistrz Kępic zawiadamia, że w dniu 23.03.2023 r. na wniosek JB CONSULTING Jan Barcewicz, ul. Goplańska 6B, 80-178 Gdańsk, działajacego w imieniu inwestora ANTONY ECOENERGY Sp. z o.o., Podgóry 38, Kępice, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa elektrowni fotowoltaicznej "Mzdowo" o mocy nominalnej 33,836 MWp wraz z infrastrukturą towarzyszącą" zlokalizowaną na działkach nr 112/4, 124, 125/1, 118/1(cz.), 118/4(cz.), 119 (cz.), 120/1(cz.), 120/2(cz.), 121(cz.),122/1(cz.), 122/2(cz), 99, 98/1, 102/1, 102/2, 103/4, 103/3, 108, 104/5, 104,3, 113(cz.), i 96 w obrębie Mzdowo, gmina Kępice. 2023-03-24 08:59
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kępic o wydaniu na wniosek Pana Patryka Szawaryńskiego działającego w imieniu inwestora Gminy Kępice, ul. Niepodleglości 6, 77-230 Kępice w dniu 20.03.2023r. decyzji Nr 2/2023 o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - "Przebudowa drogi gminnej nr 000915G w miejscowości Biesowice" na terenie działek nr 15/3 i 96 połozonych w obrębie geodezyjnym Biesowice, gmina Kępice. 2023-03-22 13:43
dokument Obwieszczenie. Starosta Słupski zawiadamia o wydaniu w dniu 15 lutego 2023 roku decyzji pozwolenia na budowę nr 93/2023 dotyczącej budowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Warcino na działkach nr 104/1, 112, 113, 115, 109/15, 116/2, 121/13, 121/10, 121/11, 121/17, 109/7, 111, 121/16, 121/9, 121/8 w obrębie ewidencyjnym Warcino, w gminie Kępice. 2023-02-21 12:49
dokument Obwieszczenie. Burmistrz Kepic zawiadamia o wydaniu w dniu 14 lutego 2023 roku, decyzji nr 2/2023 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwziecia pn. 'Utworzenie punktu zbierania i przetwarania odpadów na działce o nr 2/24 obręb 0001 Kepice przy ul. Składowej w Kepicach" 2023-02-14 14:49
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kępic o wydaniu zawiadomienia o zgromadzonym materiale dowodowym we wszczętym postępowaniu administracyjnym na wniosek pana Patryka Szawarynskiego działajacego w imieniu inwestora Gminy Kępice, ul. Niepodległści 6, 77-230 Kępice, o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - "Przebudowa drogi gminnej nr 000915G w m. Biesowice"na terenie działek nr 15/3 i 96 położonych w obrębie geodezyjnym Biesowice, gmina Kępice. 2023-02-14 12:29
dokument Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Koszalinie podaje do publicznej wiadomości, że na wniosek Zarządu Okregu Polskiego Związku Wędkarskiego w Słupsku ul. 3 Maja 65a 76-200 Słupsk postępowania administracyjnego w sprawie cofnięcia pozwolenia wodnoprawnego Starosty Słupskiego nr 178/214 znak ŚR-II.6341.5.2014 z dnia 04.04.2014r., udzielonego Energa Wytwarzanie Sp. z o.o. na korzystanie z wód rzeki Wieprzy dla potrzeb EW Kępice.. 2023-02-07 14:57
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kępic z dnia 27 stycznia 2023 roku o numerach i granicach okregu wyborczego, liczbie wybieranych radnych oraz o wyznaczonej siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej w Kępicach dla wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Kępicach, które bedą przeprowadzone w dniu 26 marca 2023r. 2023-01-30 09:41
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kępic o wydaniu na wniosek Gminy Kępice, ul. Niepodległości 6, 77-230 Kępice w dniu 17.01.2023r. decyzji Nr 1/2023 o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego- 'Rozbudowa cmentarza komunalnego wraz z inrastrukturą techniczną w miejscowości Kępice" na terenie działek nr 67/6 położonej w obrębie geodezyjnym Kępice, gmina Kępice 2023-01-20 12:17
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kępic o wydaniu w dniu 18 stycznia 2023 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. "Budowa farmy fotowoltaicznej na części działki nr 337 w obrębie Barcino, gmina Kępice". 2023-01-19 12:36
dokument Obwieszczenie Burm istrza Polanowa w sprawie postepowania administracyjnego dotyczacego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa farmy fotowoltaicznej na działkach ewidencyjnych nr 2, 7, 4/1, 27 obręb Wielin, gmina Polanów" 2023-01-17 07:33
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kępic o wydaniu na wniosek Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Kępice Spółka z o.o, ul. Tadeusza Bielaka 8, 77-230 Kępice w dniu 27.12.2022 r. decyzji Nr 30/2022 o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - "Rozbudowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej" na terenie działek nr 27/18,27/10,27/24,27/7,63 położonychw obrębie geodezyjnym Przytocko, gmina Kępice 2023-01-10 14:41
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kępic o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek z dnia 20 grudnia 2022 roku pana Patryka Szawaryńskiego działającego w imieniu inwestora Gminy Kępic, u. Niepodległości 6, 77-230 Kępice o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - "Przebudowa drogi gminnej nr 000915G w m. Biesowice" na terenie działek nr 15/3 i 96 położonych w obrębie geodezyjnym Biesowice, gmina Kępice. 2023-01-05 13:24