Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Kępicach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Kępice według stanu na 30 września 2007 roku


I N F O R M A C J A

o stanie mienia komunalnego Gminy Kępice

według stanu na 30 września 2007 roku

Stan mienia komunalnego przedłożony został wraz z projektem uchwały budżetowej na rok 2007.

Aktualny stan mienia komunalnego na dzień 30.09.2007 r. przedstawia załącznik nr 1, który zawiera sposób zagospodarowania mienia gminy.

Wynika z niego, że mienie komunalne znajduje się w bezpośrednim zarządzie gminy, w trwałym zarządzie zakładów budżetowych , w użyczeniu, w dzierżawie , użytkowaniu wieczystym oraz w administrowaniu.

Ponadto gmina posiada udziały :

 1. w spółce z o.o. Kępickiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Kępice

w wysokości 960.000 zł.

2) w Międzykomunalnej Spółce Akcyjne „MUNICIPIUM” w wysokości 1.000 zł.

Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego od dnia złożenia poprzedniej informacji przedstawia załącznik nr 2

W załączniku tym przedstawiona została sprzedaż lokali mieszkalnych, lokali użytkowych

oraz działek niezabudowanych w poszczególnych miesiącach oraz uzyskane dochody ze sprzedaży.

Dochody z mienia komunalnego osiągnięte i planowane do końca roku 2007 stanowią kwotę

401.691 zł. i ujęte są w budżecie gmin w dziale 700 rozdziale 70005.

Planowane dochody ze sprzedaży stanowią kwotę 188.691 zł.. Dochody planowane w

budżecie są wyższe od wykazanych w załączniku nr 2, gdyż plan obejmuje oprócz sprzedaży w roku 2007 również dochody z rat od umów sprzedaży zawartych w latach poprzednich.

Wydatki poniesione i planowane w budżecie do wykonania w roku 2007 na utrzymanie mienia komunalnego ujęto w działach ,jak niżej:

-dział 600 - drogi publiczne gminne - 1.023.189 zł.

-dział 700 - dotacja przedmiotowa na dofinansowanie

utrzymania budynków ZGKiM - 45.032 zł.

- gospodarka gruntami i nieruchomościami - 115.000 zł.

-dział 900 - dotacja przedmiotowa na utrzymanie czystości

ulic ZGKiM - 22.600 zł.

- oświetlenie w mieście i gminie - 297.000 zł.

.

Razem: 1.502.821 zł.

W projekcie uchwały budżetowej na rok 2008 zakłada się :

1) Dochody z mienia komunalnego w kwocie 383.000 zł.

Są to planowane dochody ze sprzedaży, trwałego zarządu, z dzierżawy i użytkowania

wieczystego , ujęte w dziale 700 rozdziale 70005

2) Wydatki na utrzymanie mienia komunalnego ujęto w następujących działach:

-dział 010 - infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi - 920.200 zł.

-dział 600 - drogi publiczne gminne - 206.000 zł.

-dział 700 - dotacja przedmiotowa na dofinansowanie

utrzymanie budynków ZGKiM - 35.000 zł.

- gospodarka gruntami i nieruchomościami - 116.000 zł.

- dział 710 - plan zagospodarowania przestrzennego - 100.000 zł.

-dział 900 - dotacja przedmiotowa na utrzymanie czystości

ulic ZGKiM - 26.794 zł.

- oświetlenie w mieście i gminie - 250000 zł.

Razem: 1.653.994 zł.

Wysypisko w Obłężu przekazane zostało w administrowanie do zakładu budżetowego i utrzymuje się w ramach własnych przychodów-gmina nie ponosi z tego tytułu wydatków.

W roku 2007 w ramach planowanych wydatków inwestycyjnych w kwocie 3.809.913 zł. planuje się wykonać do końca roku zadania w zakresie:

 1. budowy dróg publicznych gminnych

 1. budowy oświetlenia w mieście i gminie

 1. budowy obiektów sportowo-rekreacyjnych

 1. budowy obiektu ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej

 1. budowy kanalizacji i sieci wodociągowej

W projekcie uchwały budżetowej na rok 2008 wydatki inwestycyjne planuje się łącznie z rezerwą celową na kwotę 2.300.000 zł.

Są to zadania w zakresie:

 1. kanalizacji i sieci wodociągowej

 1. budowy obiektów sportowo-rekreacyjnych

 1. budownictwa mieszkaniowego

 1. budowy obiektu ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej

 1. ochrony zabytków

Potrzeby w zakresie realizacji zadań inwestycyjnych na terenie gminy są duże. Zakres ich wykonania zależy od możliwości finansowych gminy. Realizacja zadań w dużym stopniu uzależniona jest od pozyskania środków z zewnątrz w formie dotacji czy korzystnych kredytów. W projekcie uchwały budżetowej na rok 2008 zaplanowano przychody

z tytułu kredytów w kwocie 1.700.000 zł. Uruchomienie kredytu umożliwi realizacje planowanych zadań inwestycyjnych i przyczyni się do powiększenie majątku gminy.

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sylwia Łepecka 02-01-2008 14:00
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Janina Kończak 02-01-2008
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Sieradzki 22-05-2009 08:32