Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Kępicach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Z A R Z A D Z E N I E Nr 1/2008 Burmistrza Kępic z dnia 7 stycznia 2008r w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży.


ZARZĄDZENIE NR 1/ 08

Burmistrza Kępic

z dnia 07 stycznia 2008 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142 poz.1591 z 2001 r. ze zmianami) oraz art. 11, art. 13 ust. 1, art. 27, art. 35 ust. 1 i 2, art. 37 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. Nr 261 poz. 2603 z 2004 r. ze zmianami) i uchwały Nr V/49/2003 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 23 stycznia 2003 r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawienia lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata, uchwały Nr VI/54/2003 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 13 marca 2003 r. w sprawie zmiany uchwały nr V/49/2003 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 23 stycznia 2003 r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawienia lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata Burmistrz Kępic zarządza co następuje:

§ 1

Z zasobu nieruchomości Gminy Kępice przeznacza się do zbycia nieruchomość lokalową wymienioną w wykazie stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Załączony wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Nr 7145-3/08 Załącznik nr 1

do Zarządzenia nr 1/08

Burmistrza Kępic

z dnia 07.01.2008 r.

WYKAZ

nieruchomości lokalowej stanowiącej własność Gminy Kępice

przeznaczonej do sprzedaży

Lp.

Nr dz.

Pow. dz w m2

Nr KW

Położenie, opis i sposób zagospodarowania

Nr lokalu

Pow. użytk. w m2

Cena lokalu z pomieszczeniami przynależnymi i udziałem w gruncie

Udział

do części wspólnych

Forma sprzedaży

Uwagi

1.

28/8

7526

9988

Barcino 28

Na poddaszu budynku znajduje się lokal nr 3 , który składa się z dwóch pokoi i kuchni oraz pomieszczenia przynależnego w budynku gospodarczym. Lokal posiada instalację elektryczną, wodno-kanalizacyjną , ogrzewanie piecami kaflowymi.

Standard wykończenia lokalu jest niski a stan techniczny

budynku zły.

3__

42,81 m2

+ 23,12 m2 pom. w bud. gosp.

3.500,00 zł.

114/1000

Lokal -własność

grunt- własność

Wykaz wywiesza się na okres 21 dni .

Do dnia 19.02.2008 r. wnioski o nabycie nieruchomości mogą składać osoby, którym przysługuje roszczenie z mocy ustawy o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych przepisów, lub jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności nieruchomości przed dniem 05.12.1990 r. albo jego spadkobiercą.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sylwia Łepecka 07-01-2008 15:41
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Danuta Olejnik-Sokołowska 07-01-2008
Ostatnia aktualizacja: - 07-01-2008 15:41