Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Kępicach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

P O S T A N O W I E N I E


Kępice, dnia 15 maja 2008 r.

7624 - 5 / 1 / 08

P O S T A N O W I E N I E

Na podstawie :

  • art. 51 ust.2 i 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku - Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2008r.Nr 25, poz. 150 ze zm.)

  • art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeksu postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm. )

z związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej w m. Biesowice, dz. nr 106, 177/2, 123, 135, 136, 144, 116/3, 138, 11/9, 148 i 36/2 obręb ewidencyjny Biesowice

p o s t a n a w i a m

odstąpić od nałożenia obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej w m. Biesowice, dz. nr 106, 177/2, 123, 135, 136, 144, 116/3, 138, 11/9, 148 i 36/2 obręb ewidencyjny Biesowice.

U z a s a d n i e n i e

Burmistrz Kępic, prowadzi postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej w m. Biesowice, dz. nr 106, 177/2, 123, 135, 136, 144, 116/3, 138, 11/9, 148 i 36/2 obręb ewidencyjny Biesowice. Przedsięwzięcie to, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko ( Dz. U. Nr 257, poz. 2573, zm. Dz. U. z 2005 r. Nr 92, poz. 769 ) sklasyfikowane jest jako przedsięwzięcie mogące znacząco oddziaływać na środowisko - § 3 pkt 56, dla których obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu może być wymagany.

W toku prowadzonego postępowania, w trybie art. 51 ust.3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska ( tj. Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 ze zm. ), zwrócono się do Starosty Słupskiego i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Słupsku o opinię co do konieczności sporządzenia raportu i określenia jego zakresu.

Starosta Słupski postanowieniem z dnia 30 kwietnia 2008 r. znak : ŚR. I. 7633 - 9 / 08 oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słupsku w postanowieniu z dnia 8 maja 2008 r. znak : O.I.SZNS / 11 / 30 / 2008 / 2057 stwierdzili, że nie zachodzi konieczność sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko.

Biorąc pod uwagę powyższe opinie i po przeanalizowaniu charakterystyki przedsięwzięcia inwestycyjnego przedstawionej w złożonej, zgodnie z art. 49 ust. 3 ustawy prawo ochrony środowiska informacji uznano, iż sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko nie jest konieczne.

Na niniejsze postanowienie służy stronom zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku ( 76-200 Słupsk, ul. Niemcewicza 15a ) w terminie 7 dni od daty jego doręczenia, za moim pośrednictwem

Otrzymują :

  1. Strony ( obwieszczenie w trybie art. 49 Kpa )

  2. a / a

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Sieradzki 20-05-2008 09:46
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Andrzej Gwoździak 20-05-2008
Ostatnia aktualizacja: - 20-05-2008 09:46