Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Kępicach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 58/2008 Burmistrza Kępic z dnia 09.06.2008r. w sprawie zmian do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Kępicach


Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 58/08

Burmistrza Kępic z dnia 09.06.2008

w sprawie zmian do Regulaminu Organizacyjnego

Urzędu Miejskiego w Kępicach

Na podstawie art. 33 ust.2, 40 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. nr 142 poz. 1591 z późn. zm. ) zarządzam co następuje:

§ 1

Do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Kępicach wprowadza się następujące zmiany:

Dodaje się Rozdział 4a System kancelaryjny o następującym brzmieniu:

§ 30a

System kancelaryjny w Urzędzie reguluje Instrukcja kancelaryjna dla gmin oraz dla organów i związków międzygminnych

§ 30b

W sprawach, którym nadano klauzulę tajności, pracownicy stosują zasady ewidencjonowania i znakowania akt określone w przepisach wykonawczych do ustawy o ochronie informacji niejawnych

§ 30c

Dla zapewnienia jednolitego oznakowania pism ustala się dla poszczególnych referatów i samodzielnych stanowisk następujące symbole:

 • Referat Finansowo - Budżetowy - FN

 • Biuro Obsługi Szkół - BOS

 • Urząd Stanu Cywilnego - USC

 • Samodzielne stanowiska:

 1. stanowisko d/s obsługi Rady - BR

 1. stanowisko d/s organizacyjnych i kadr - OR

 1. stanowisko d/s ewidencji ludności i wojskowych oraz stanowisko ds. obywatelskich - SO

 1. stanowisko d/s obrony cywilnej i rolnictwa - OC ( obrona cywilna ) RL ( rolnictwo)

 1. stanowisko d/s administracyjnych, dodatków mieszkaniowych i p.poż. - DM ( dodatki mieszkaniowe ) ADM ( sprawy administracyjne )

 1. stanowisko d/s handlu i usług - HA

 1. stanowisko d/s ochrony środowiska i drogownictwa - OŚ ( ochrona środowiska )

DR ( drogownictwo )

 1. stanowisko d/s inwestycji - ZP

 1. stanowisko d/s architektury, budownictwa i nadzoru budowlanego - AB

10.stanowisko d/s funduszy strukturalnych i obsługi sołectw oraz stanowisko ds. pozyskiwania środków pozabudżetowych - FS ( fundusze strukturalne ) SŁ ( sprawy sołectw )

11.stanowisko d/s przeciwdziałania bezrobociu i pomocy stypendialnej - PS

 1. stanowisko d/s geodezji i gospodarki gruntami oraz stanowisko d/s gospodarki gruntami i zagospodarowania mienia komunalnego - GD

 2. stanowisko d/s obrotu nieruchomościami mienia komunalnego - MK

 1. stanowiska ds. świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych - ŚR ( świadczenia rodzinne ) ZA ( zaliczka alimentacyjna )

 2. stanowisko ds. promocji i rozwoju gospodarczego gminy - PR

 3. stanowisko ds. informacji i obsługi interesanta - INF

§ 30d

Każde pismo dotyczące tej samej sprawy otrzymuje identyczny znak zawierający:

 1. symbol literowy Urzędu Miejskiego - UM

 2. symbol literowy, o którym mowa w § 30c

 3. symbol liczbowy hasła według jednolitego rzeczowego wykazu akt

 4. liczbę kolejną, pod którą sprawa została zarejestrowana w spisie spraw

 5. dwie ostatnie cyfry roku, w którym wszczęto sprawę

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Sieradzki 10-06-2008 14:34
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Lidia Hanczaruk 10-06-2008
Ostatnia aktualizacja: - 10-06-2008 14:34